Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Zaostrzenia POChP częstsze u kobiet
 
Przewlekła obturacyjna choroba płuc, której główną przyczyną jest palenie tytoniu, dotyka 15-20% populacji powyżej 40. roku życia i częściej dotyka płci męskiej. Im częściej występują zaostrzenia choroby, tym szybciej postępuje utrata funkcji płuc i rośnie śmiertelność - najlepiej zatem zapobiegać występowaniu zaostrzeń.
W jakich podgrupach pacjentów występują one najczęściej? Dane na ten temat pojawiły się na łamach The Chest.

Grupa badaczy ze Szwajcarii, Szwecji i Irlandii dokonała retrospektywnej analizy danych aż 22 429 pacjentów, u których w latach 2010-2015 zdiagnozowano przewlekłą obturacyjną chorobę płuc; zbadano ryzyko zaostrzeń w zależności od płci (48% badanych stanowiły kobiety).

Wykazano, że ryzyko umiarkowanych i ciężkich (a więc najbardziej śmiertelnych) zaostrzeń jest o około 17% wyższe u kobiet; co więcej, mediana czasu do kolejnego zaostrzenia choroby jest u nich znacznie krótsza i wynosi około 504 dni w porównaniu do 637 dni u mężczyzn. Okazało się także, że częstość zaostrzeń w ciągu roku jest istotnie wyższa u kobiet. Powyższe zależności są najsilniej wyrażone w populacji poniżej 40. roku życia oraz u pacjentów z grup B, C i D według GOLD.
 
Patronat naukowy portalu:

prof. dr hab. n. med. Halina Batura-Gabryel, kierownik Katedry i Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe