Wyślij
Udostępnij:
 
 

Czy wszystko wiemy o roli genu BRCA2 w rozwoju nowotworów?

Źródło: Wang Y, McKay J, Rafnar T. Rare variants of large effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer. Nat Genet, opublikowano online 1 czerwca 2014
Autor: Małgosia Michalak |Data: 25.08.2014
 
 
Ostatnie badania wykazały, że obecność rzadkiego wariantu genu BRCA2 wiąże się ze zwiększonym ryzykiem płaskonabłonkowego raka płuca, szczególnie u palaczy.
Jak zauważył Christopher Amos, dyrektor Center for Genomic Medicine w Dartmouth-Hitchcock Medical Center w Lebanon, New Hampshire, ten rzadki wariant genu z jednej strony wykazuje najściślejszy związek z rozwojem nowotworu spośród wszystkich guzów o podłożu genetycznym, a z drugiej strony pozwala na określenie podgrupy chorych, szczególnie narażonych na niekorzystne następstwa palenia tytoniu.
Dr Amos jest głównym autorem opublikowanej właśnie na stronie internetowej Nature Genetics metaanalizy 4 badań (GWAS), oceniających rolę czynników genetycznych w rozwoju nowotworów, w których uczestniczyło ponad 11000 osób.
Autorzy zebrali informacje dotyczący genomu od 11348 chorych na raka płuca i 15861 osób stanowiących grupę kontrolną. Oceniono połączone dane dotyczące polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (ang. single-nucleotide polymorphism, SNP), które wykazano w związku z rozwojem raka płuca i obliczyli iloraz szans (ang. odds ratio, OR) dla związku pomiędzy poszczególnymi SNP a rozwojem wszystkich typów raka płuca, w tym gruczolakoraka i raka płaskonabłonkowego.
Ogółem 9 SNP spośród 50 podejrzanych fragmentów genomu określono jako potencjalne zmiany związane z rozwojem nowotworu. Wykazano istotny związek między zmianami genetycznymi a rozwojem płaskonabłonkowego raka płuca dla rzadkiego wariantu genu BRCA2 (rs11571833, OR = 2,47, p = 4,74 x 10-20).
Autorzy zwrócili uwagę, że w badaniu zidentyfikowano gen BRCA2 Thr9976, który wykazuje najsilniejszy odnotowany do tej pory związek z rozwojem raka płuca. U palaczy, będących nosicielami tego wariantu (2% populacji), ryzyko rozwoju raka płuca jest podwojone. Wobec tego obecność tego genu może określać osoby z wysoki ryzykiem wystąpienia raka płuca spośród byłych i obecnych palaczy.
Wykazano także obecność w populacji europejskiej wariantu w chromosomie 3q28 (TP63, rs13314271), związanego ze zwiększonym ryzykiem rozwoju gruczolakoraka płuc (OR = 1,13, p = 7,22 x 1010), który do tej pory opisywano jedynie u Azjatów.
Z kolei wariant CHEK2 (rs17879961) wiązał się ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju raka płuca (OR = 0,38, p= 1,27 x 10-13).
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe