Wyślij
Udostępnij:
 
 

Pięć głównych błędów w onkologii 2013, według American Society of Clinical Oncology

Źródło: Schnipper LE, Lyman GH, Blayney DW, i wsp. American Society of Oncology 2013 Top Five List in Oncology. J Clin Oncol 2013; doi: 10.1200/JCO.2013.53.3943.
Autor: Katarzyna Bakalarska |Data: 06.11.2013
 
 
Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO, American Society of Clinical Oncology) przedstawiło listę 5 rekomendacji odnoszących się do 5 głównych błędów popełnianych w onkologii. Wybrano je spośród 115 nadesłanych propozycji w głosowaniu, w którym brało udział 140 najbardziej doświadczonych członków towarzystwa.
Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO, American Society of Clinical Oncology) przedstawiło listę 5 rekomendacji odnoszących się do 5 głównych błędów popełnianych w onkologii. Wybrano je spośród 115 nadesłanych propozycji w głosowaniu, w którym brało udział 140 najbardziej doświadczonych członków towarzystwa.

1. U pacjentów, którzy rozpoczynają chemioterapię według schematu, który przedstawia niskie lub umiarkowane ryzyko wywołania nudności, nie należy podawać leków przeciwwymiotnych przeznaczonych dla schematu o wysokim ryzyku wywołania nudności. Jak podkreślili autorzy, leki te mają działania niepożądane i są kosztowne.

2. Nie należy stosować więcej niż jednego chemioterapeutyku w danym momencie w leczeniu raka piersi z przerzutami, o ile pacjentka nie wymaga szybkiej odpowiedzi na leczenie w związku z wywoływanymi przez guz objawami. Wykazano, że stosowanie wielu chemioterapeutyków równocześnie nie zwiększa ogólnego przeżycia, a wiąże się z działaniami niepożądanymi.

3. Nie należy rutynowo wykorzystywać pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) u bezobjawowych pacjentów po początkowym leczeniu nowotworu, o ile nie występują silne dowody na skuteczność takiego postępowania. Jak wykazały badania, PET nie sprawdza się w diagnostyce nawrotów choroby nowotworowej. Ponadto, wyniki fałszywie dodatnie mogą prowadzić do obciążenia pacjentów zbędnym leczeniem i jego skutkami.

4. Nie należy prowadzić skriningu w kierunku raka prostaty przy pomocy swoistego antygenu sterczowego u bezobjawowych mężczyzn, których przewidywane przeżycie jest krótsze niż 10 lat. Jak stwierdzono, swoisty antygen sterczowy nie jest wystarczająco czuły i swoisty. Z tego względu jego wykorzystanie nie prowadzi do zwiększenia przeżycia w grupach.

5. Nie należy wykorzystywać nowoczesnych terapii celowanych, przeznaczonych dla stosowania w przypadkach nowotworów o ściśle określonych cechach, o ile występowanie tych cech nie zostanie wpierw potwierdzone odpowiednimi testami. Zalecenie to wydano z uwagi na potencjalne działania niepożądane i wysoki koszt terapii celowanych.
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe