Wyślij
Udostępnij:
 
 

Późniejsze rozpoczęcie chemioterapii uzupełniającej przynosi korzyści chorym na NDRP.

Źródło: Michelle C. Salazar, MD1; Joshua E. Rosen, BASc1; Zuoheng Wang, PhD i wsp.
Autor: Marta Koblańska |Data: 25.01.2017
 
 
Jak wykazała analiza retrospektywna, opóźnienie w rozpoczęciu chemioterapii uzupełniającej po resekcji chirurgicznej niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) nie wiązało się ze zwiększeniem śmiertelności. Chorzy, u których stosowano opóźnioną chemioterapię uzupełniającą mieli lepsze wyniki niż chorzy poddani jedynie zabiegowi chirurgicznemu. Wyniki analizy opublikowano w JAMA Oncology.
W kilku badaniach wykazano korzyści w zakresie przeżycia z zastosowania chemioterapii uzupełniającej leczenie chirurgiczne NDRP. Ustalono wskazania do tego rodzaju leczenia ale określono optymalnego czasu rozpoczęcia terapii. Większość klinicystów zaleca rozpoczęcie leczenia w ciągu 6 tygodni od zabiegu chirurgicznego, ale czas rekonwalescencji po leczeniu chirurgicznym jest różny.

Do nowego badania włączono 12473 chorych z National Cancer Database, u których stwierdzono zmiany przerzutowe w węzłach chłonnych, u których guz był ≥ 4 cm. Mediana czasu do rozpoczęcia chemioterapii wynosiła 48 dni. Zdefiniowano 3 przedziały czasowe: grupa referencyjna, która rozpoczęła chemioterapię uzupełniającą pomiędzy 39 a 56 dniem po zabiegu chirurgicznym, grupę „wczesną”, która rozpoczyna chemioterapię pomiędzy 18 a 38 dniu oraz grupę „późną”, u której chemioterapię uzupełniającą rozpoczęto pomiędzy 57 a 127 dniu po resekcji.

W grupie referencyjnej odsetek 5-letnich przeżyć całkowitych wynosił 55% w porównaniu do 53% w grupie „wczesnej” i 53% w grupie „późnej” (p=0,23). Potwierdzono, że różnice pomiędzy grupami nie były statystycznie istotne, a HR dla przeżycia w grupie „wczesnej” wynosił 1,009 (95% CI 0,944-1,080; p=0,79), a w grupie „późnej” 1,037 (95% CI 0,972-1,105; p=0,27).

Dodatkowe analizy wykazały, że zastosowanie chemioterapii uzupełniającej przynosi więcej korzyści niż samo leczenie chirurgiczne, niezależnie od czasu, w którym to leczenie rozpoczęto. Dla grupy „wczesnej” HR dla przeżycia w porównaniu do wyłącznego leczenia chirurgicznego wynosi 0,672 (95% CI, 0,626-0,720; p < 0,001), dla grupy referencyjnej HR wynosił 0,645 (95% CI, 0,608-0,683; p < 0,001), a dla grupy „późnej” HR wynosił 0,664 (95% CI, 0-623-0,707; p < 0,001).

Wiele czynników przemawia za późniejszym rozpoczęciem chemioterapii uzupełniającej, miedzy innymi starszy wiek, rasa z wyjątkiem białej, brak ubezpieczenia zdrowotnego oraz niższe wykształcenie.
Badacze podsumowują, że rozpoczęcie chemioterapii uzupełniającej do 4 miesiąca po zabiegu chirurgicznym przynosi chorym na NDRP korzyści.
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe