Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Dna moczanowa, a ryzyko złamań u kobiet
Źródło: Paik JM, Kim SC, Feskanich D, Choi HK, Solomon DH, Curhan GC. Gout and Risk of Fracture in Women: A Prospective Cohort Study. Arthritis Rheumatol. 2017 Feb;69(2):422-428. doi: 10.1002/art.39852/KG
Autor: Kamila Gębska |Data: 08.02.2017
 
 
U kobiet, wywiad dny moczanowej, związany jest z umiarkowanie zwiększonym ryzykiem złamania biodra. Nie zaobserwowano jednak istotnie zwiększonego ryzyka złamania kości nadgarstka, w tej populacji. Do takich wniosków doszli naukowcy amerykańscy badający wpływ dny i kwasu moczowego na ryzyko złamania biodra oraz kości nadgarstka w prospektywnym badaniu obserwacyjnym.
Analizowaną populację stanowiły kobiety uczestniczące w badaniu Nurses’ Health Study (n=5103799) z okresem obserwacji dla incydentu złamania nadgarstka wynoszącym 14 lat oraz złamania biodra odpowiednio 22 lata. W omawianym okresie follow-up odnotowano 107 przypadków złamania nadgarstka oraz 117 przypadków złamania biodra wśród kobiet podających w wywiadzie dnę moczanową. Ryzyko złamania nadgarstka i biodra, u chorych z dną moczanową w porównaniu do niechorujących na tę chorobę wynosiło odpowiednio 1,12 (95% CI 0,92-1,36) oraz 1,38 (95% CI 1,14-1,68). Ponadto zaobserwowano silniejszy związek dny z ryzykiem złamania biodra u kobiet poniżej 65 roku życia. W badaniu nie analizowano wpływu leków obniżających stężenie kwasu moczowego na ryzyko złamań.

Potencjalny wpływ kwasu moczowego na metabolizm kostny związany może być z jego właściwościami antyoksydacyjnymi i prooksydacyjnymi oraz wpływem na gospodarkę witaminy D i parathormonu (PTH). Prooksydacyjne działanie kwasu moczowego związane jest ze zwiększeniem stężenia prozapalnych cytokin promujących resorbcję kostną i hamujących kościotworzenie (między innymi poprzez wpływ na kompleks inflamasomu). Ponadto hyperurykemia hamuje powstawanie aktywnych metabolitów witaminy D, a przez to pośrednio wpływa na wydzielanie PTH. Jednak wyniki dotychczasowych badań nad związkiem zwiększonego stężenia kwasu moczowego w surowicy z gęstością mineralną kości, czy ryzykiem złamań są rozbieżne i nie dają jednoznacznej odpowiedzi. Co więcej w aspekcie ryzyka złamań wyniki badań są zróżnicowane w przypadku odmiennych lokalizacji - biodro, kręgosłup, nadgarstek.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe