Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Nowe wytyczne EULAR: częściej sprawdzać

Źródło: BL
Autor: Bartłomiej Leśniewski |Data: 05.11.2013
 
 
Są nowe wytyczne EULAR (European League Against Rheumatism). Pierwsza ocena leczenia ma nastąpić już po trzech miesiącach. O komentarz poprosiliśmy prof. Witolda Tłustochowicza, krajowego konsultanta w dziedzinie reumatologii. –Mamy do czynienia z nową definicją słowa „remisja” – odpowiada profesor. Czym więc jest remisja?
Rozmowa z prof. Witoldem Tłustochowiczem, krajowym konsultantem w dziedzinie reumatologii

-Pojawiły się nowe wytyczne EULAR (European League Against Rheumatism) dotyczące leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów. Co zawierają?


-Przede wszystkim zmieniają definicję słowa „remisja” na kliniczną (zapalenie i bolesność nie więcej jak 1 stawu) z poprzednio rekomendowanej DAS28. Niestety niejasno opisują małą aktywność jako stan zbliżony do remisji. Remisja/mała aktywność powinna nastąpić nie później jak po sześciu miesiącach leczenia, ale już po trzech chory powinien mieć spadek aktywności do umiarkowanej. Jeśli te punkty nie są spełnione leczenie musi być zmodyfikowane.

-Czyli: pierwsza ocena już po trzech miesiącach?
-Tak. Są też kolejne zmiany. Na pierwszym miejscu wymieniłbym wymienienie dawki metotreksatu która powinna wynieść 25-30 mg/tydz w zależności od potrzeb i tolerancji, oraz sulfasalazyny 3-4 gramy na dobę, dawka leflunomidu pozostała 20 mg/dz. Natomiast pominięto w zaleceniach sole złota. Określono także dawkę enkortonu jako leku modyfikującego przebieg choroby na nie więcej jak 7,5 mg/dziennie i nie dłużej jak przez 6 miesięcy.

-A co z leczeniem skojarzonym syntetycznymi LMPCh? Były postulaty, by zostały uznane w zaleceniach za równie skuteczne, co leki biologiczne.

- Nowe zalecenia te postulaty uwzględniły zmieniając w tym względzie poprzednie. Skojarzone leczenie syntetycznymi LMPCh, czyli lekami modyfikującymi przebieg choroby, uznane zostały za równie skuteczne co skojarzenie z lekiem biologicznym i obecnie, u wybranych chorych, może być stosowane nie tylko w drugiej ale także już w pierwszej linii leczenia. W tym względzie ujednolicono zalecenia z amerykańskimi. Tym samym spory o to, czy lepszy jest sposób „amerykański” czy „europejski” można uznać za zakończone. Podkreślono także że wszystkie leki biologiczne, celem uzyskania odpowiedniej ich skuteczności, powinny być kojarzone z metotreksatem, wyjątkowo z innym syntetycznym LMPCh, a zupełnie wyjątkowo stosowane w monoterapii. U niektórych chorych (po chłoniakach, nowotworach, w gruźlicy) biologicznym lekiem z wyboru powinien być rytuksymab. Dawki leków biologicznych powinny być modyfikowane już po 4-6 miesiącach trwania remisji.

-Zatem środowisko medyczne, profesjonaliści: jasno określili kryteria
-I trudno będzie w najbliższej przyszłości powoływać się w jakiejkolwiek dyskusji na różnice zdań między ekspertami w dziedzinie reumatologii. Konsensus EULAR/ACR został osiągnięty, a jego treść – na co liczymy – powinna zostać uwzględniona przez inne podmioty debaty o zdrowiu publicznym.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe