Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Postępowanie lecznicze w osteoporozie
Źródło: KG/AL
Autor: Aleksandra Lang |Data: 29.06.2016
 
 
Jaki jest wpływ bisfosfonianów na gojenie złamań, czym kierować się przy wyborze terapii oraz zaleceniach Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z 2015 r. dotyczących diagnostyki i leczenia osteoporozy mówi – dr Maria Rell-Bakalarska z Interdyscyplinarnej Akademii Medycyny Praktycznej.
Doktor Rell-Bakalarska omówiła zalecenia Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z 2015 r. dotyczące diagnostyki i leczenia osteoporozy. Jako szczególnie ważne wskazała zalecenie mówiące o tym, że każdy pacjent z rozpoznaną zapalną chorobą reumatyczną (RZS, ZZSK, inne układowe zapalne choroby tkanki łącznej) i podejrzeniem wtórnej osteoporozy powinien być poddany ocenie ryzyka złamań opartej na zidentyfikowanych statystycznie istotnych i powszechnie uznanych czynnikach ryzyka. Mowa była także o terapii osteoporozy zalecanej przez PTR dotyczącej wyboru konkretnego bisfosfonianu. Na decyzję powinny mieć wpływ preferencje pacjenta – droga i częstotliwość podania oraz koszty terapii. Ważne są także dostępne dane o skuteczności przeciwzłamaniowej, w tym złamań biodra oraz potencjalne działania niepożądane Ekspert akcentowała, iż żaden z leków nie redukuje całkowicie ryzyka złamania oraz długotrwałe podawanie nie zwiększa częstości objawów niepożądanych.
Ekspert przypominała, iż w terapii osteoporozy najnowszym lekiem jest denosumab. Może być stosowany jako lek pierwszego rzutu oraz jako lek drugiego rzutu. Dalszy istotny wzrost BMD u kobiet leczonych wcześniej alendronianem.
– Rekomendacje przedstawiają referencyjny punkt widzenia. Intencją nie jest ustawienie sztywnych standardów. Nie są ograniczeniem dla procedur diagnostycznych i leczniczych – podkreślała.
Jaki jest wpływ bisfosfonianów na gojenie złamań? Odpowiadając na pytanie, odniosła się do pracy, która podkreśliła ich negatywny wpływ na czas powstawania zrostu kostnego, ale wyłącznie po złamaniu dystalnego odcinka kości promieniowej. Nie wykazano wydłużenia czasu gojenia złamań kości udowej i innych lokalizacji złamań. Poinformowała także, że farmakologiczna terapia osteoporozy prowadzona jest u około 200 tys. osób rocznie, czyli mniej niż 10 proc. chorych, u których leki powinny być stosowane.

Wykład wygłoszony był podczas konferencji Trendy w Reumatologii 2015/2016 we Wrocławiu.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe