Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Sifalimumab skuteczny w leczeniu tocznia rumieniowatego układowego

Źródło: Sifalimumab, an anti-interferon-α monoclonal antibody, in moderate to severe systemic lupus erythematosus: a randomised, double-blind, placebo-controlled study. Khamashta M, Merrill JT, Werth VP, Furie R, Kalunian K, Illei GG, Drappa J, Wang L, Greth W; C
Autor: Aleksandra Lang |Data: 25.10.2016
 
 
Opublikowano wyniki badania fazy IIb zastosowania sifalimumabu w toczniu o umiarkowanym i ciężkim przebiegu. Lek ten ma blokować działanie interferonu alfa związanego z syntezą białek, których zwiększone ilości stwierdzano u pacjentów z TRU.
Aktualnie w leczeniu tocznia rumieniowatego układowego (TRU) główną rolę odgrywają glikokortykosteroidy, leki antymalaryczne i syntetyczne leki immunosupresyjne. Jedynym lekiem biologicznym, który wykazał skuteczność w badaniach klinicznych i został zarejestrowany w terapii TRU jest belimumab (przeciwciało monoklonalne blokujące funkcję biologiczną białka BAFF). W badaniach klinicznych są kolejne leki biologiczne, ale dotychczasowe próby dla wielu cząsteczek, z którymi wiązano wielkie nadzieje, przynosiły rozczarowanie.

Khamashta i wsp. opublikowali wyniki badania fazy IIb zastosowania sifalimumabu w toczniu o umiarkowanym i ciężkim przebiegu. Lek ten ma za zadanie blokować działanie interferonu alfa związanego z syntezą białek, których zwiększone ilość stwierdzano u pacjentów z TRU. W badaniu wzięło udział 431 pacjentów z 20 różnych krajów, ze 107 ośrodków. Lek podawany był we wlewach dożylnych co miesiąc. Chorzy przydzielani byli losowo ( z uwzględnieniem aktywności choroby, wzoru genotypu dla interferonu alfa i miejsca zamieszkania) do jednej z czterech grup: placebo, dawki 200mg/mc, 600m/mc, 1200mg/mc. Skuteczność leku oceniano w oparciu o wskaźnik odpowiedzi dla TRU (czyli SRI-4, SLE response index, który oznacza poprawę przynajmniej w 4 kategoriach zdefiniowanych w skali SLEDAI, pod warunkiem braku pogorszenia w skali BILAG oraz w całkowitej ocenie lekarza). Po 52 tygodniach wskaźnik SRI-4 został osiągnięty u 45.4%, 58.3%, 56.5%, 59.8% chorych z TRU odpowiednio w grupie z placebo, 200mg, 600mg i 1200mg sifalimumabu. Ponadto uzyskano także poprawę w zakresie liczby obrzękniętych stawów, w skali zmian skórnych. Przypadki ciężkich działań niepożądanych wystąpiły u 17.6% chorych z grupy placebo i 18.3% chorych otrzymujących lek.

Badanie to dowiodło skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania sifalimumabu w TRU względem placebo. Po raz pierwszy potwierdzono, iż leki działające na ścieżkę patomechanizmu choroby związaną z funkcją interferonu alfa mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w leczeniu TRU. Oczekujemy na wyniki badań kolejnych faz tego leku.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
facebook linkedin twitter
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe