Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania aspiryny w profilaktyce ŻChZZ po wymianie stawu biodrowego i kolanowego

Źródło: doi:10.1001/jamainternmed.2019.6108
Autor: Alicja Kostecka |Data: 06.02.2020
 
 
Metaanaliza randomizowanych badań klinicznych z udziałem 6060 uczestników wykazała, że ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ) nie różniło się statystycznie znacząco przy stosowaniu aspiryny w porównaniu z innymi lekami przeciwzakrzepowymi.
Pacjenci poddawani całkowitej wymianie stawu biodrowego (THR) i całkowitej wymianie stawu kolanowego (TKR) otrzymują farmakologiczną profilaktykę żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (VTE). Nie jest jasne, który antykoagulant jest lepszy. Dane obserwacyjne sugerują, że aspiryna zapewnia skuteczną profilaktykę.
Pierwszorzędowym wynikiem była pooperacyjna (bezobjawowa lub objawowa) choroba żylno-zatorowa. Drugorzędowymi wynikami były zdarzenia niepożądane związane z leczeniem, w tym krwawienie.

Spośród 437 zidentyfikowanych artykułów uwzględniono 13 badań RCT (6060 uczestników; 3466 [57,2%] kobiet; średni wiek 63 lata). RR VTE po THR (wymina stawu biodrowego) i TKR (wymiana stawu kolanowego) wynosił 1,12 (95% CI, 0,78-1,62) dla aspiryny w porównaniu z innymi antykoagulantami. Porównywalne wyniki zaobserwowano w przypadku zakrzepicy żył głębokich (DVT) (RR, 1,04; 95% CI, 0,72-1,51) i zatorowości płucnej (PE) (RR, 1,01; 95% CI, 0,68-1,48). Ryzyko zdarzeń niepożądanych, w tym dużego krwawienia, krwiaka rany i zakażenia rany, nie różniło się statystycznie istotnie u pacjentów otrzymujących aspirynę w porównaniu z innymi lekami przeciwzakrzepowymi. Podczas oddzielnej analizy THR i TKR nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w ryzyku VTE, DVT i PE między aspiryną i innymi antykoagulantami. Ryzyko VTE dla aspiryny nie różniło się statystycznie znacząco od heparyny drobnocząsteczkowej (RR, 0,76; 95% CI, 0,37-1,56) lub rywaroksabanu (RR, 1,52; 95% CI, 0,56-4,12).

Pod względem skuteczności klinicznej i profilu bezpieczeństwa aspiryna nie różniła się istotnie statystycznie od innych antykoagulantów stosowanych w profilaktyce VTE po wymianie stawu biodrowego i kolanowego.www.termedia.pl/poz/Zylna-choroba-zakrzepowo-zatorowa-to-zagadnienie-interdyscyplinarne,29794.html
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe