Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

W terapii osteoporozy kolejność ma znaczenie

Źródło: Cosman F, Nieves JW, Dempster DW. Treatment Sequence Matters: Anabolic and Antiresorptive Therapy for Osteoporosis. J Bone Miner Res. 2017 Feb;32(2):198-202. doi: 10.1002/jbmr.3051
Autor: Alicja Kostecka |Data: 20.03.2017
 
 
Rutynowym postępowaniem w terapii osteoporozy jest rozpoczęcie leczenia od leku antyresorpcyjnego (najczęściej bisfosfonianu lub denosumabu), a w przypadkach nieskuteczności (wyrażającej się zmniejszeniem BMD (ang. bone mineral density) lub wystąpieniem złamania) zamiana na lek anaboliczny.
Lekiem o działaniu anabolicznym jest teryparatyd (TPTD) - otrzymywany na drodze bioinżynierii, aktywny fragment ludzkiego parathormonu. Lek ten pobudza kościotworzenie poprzez stymulację osteoblastów. Okazuje się jednak, że ten model postępowania, nie jest korzystny z punktu widzenia metabolizmu kostnego i może prowadzić do przejściowego obniżenia wartości BMD.

Efekt działania anabolicznego TPTD różni się w zależności od tego czy pacjent otrzymywał uprzednio leki antyresorpcyjne. Efekt ten, poparty analizą BMD oraz histomorfometryczną, widoczny jest szczególnie w zakresie biodra. Wykazano, że u chorych leczonych początkowo bisfosfonianami, u których zamieniono lek na TPTD, następowało obniżenie wartości BMD poniżej wartości wyjściowej utrzymujące się przez okres co najmniej pierwszych 12 miesięcy po dokonaniu modyfikacji leczenia. Efekt był bardziej widoczny w przypadku denosumabu, gdzie wartości poniżej wyjściowych utrzymywały sie przez okres niemal 24 miesięcy.

Korzystniejszym w odniesieniu do BMD było dodanie TPTD do leczenia bisfosfonianem, a niżeli zamiana leków (bisfosfonian  TPTD). Biorąc pod uwagę powyższe autorzy przeglądu piśmiennictwa opublikowanego na łamach Journal of Bone and Mineral Research, omawiającego wspomniany problem, sugerują aby rozpocząć leczenie od leku anabolicznego, a następnie zamienić na lek antyresorpcyjny, a w przypadku rozpoczęcia leczenia lekiem antyresorpcyjnym i konieczności modyfikacji terapii - rozważenie dołączenia TPTD i stosowania terapii skojarzonej do 2 lat, dla zabezpieczenia przed ryzykiem zmniejszenia wytrzymałości tkanki kostnej.

W przypadku kręgosłupa zmiany nie były tak istotne, a wartości BMD nie osiągały wartości poniżej wyjściowej.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe