Specjalizacje, Kategorie, Działy
Wyślij
Udostępnij:
 
 

Wpływ zaburzeń hematologicznych i szczepień na ryzyko wystąpienia infekcji w RZS

Źródło: Marta Madej
Autor: Małgorzata Lipko |Data: 26.05.2020
 
 
Naukowcy brytyjscy wskazują na związek zaburzeń hematologicznych obserwowanych w chwili rozpoznania reumatoidalnego zapalenia stawów (rzs) i później, z ryzykiem wystąpienia infekcji
W badaniu obserwacyjnym Nikiphorou i wsp. na podstawie analizy danych pochodzących od 6591 chorych wykazano, że limfopenia i niedokrwistość zwiększają ryzyko wystąpienia powikłań infekcyjnych. Nie zaobserwowano, aby wpływ na częstość infekcji miała neutropenia w chwili rozpoznania. Spośród nieprawidłowości w morfologii krwi obwodowej najczęstsza była niedokrwistość obserwowana u 16% chorych, a znacznie rzadziej limfopenia (1,4%) i neutropenia (0,6%). Obserwowano wzrost częstości zaburzeń hematologicznych wraz z czasem trwania choroby. Zgodnie z przyjętymi w badaniu kryteriami zdefiniowano: niedokrwistość <13,5g/dl u mężczyzn i <11,5g/dl u kobiet, limfopenię <0,75x10 9/L oraz neutropenię <1,6x10 9/L. Odsetek chorych zaszczepionych przeciwko grypie i pneumokokom był większy w grupie chorych na rzs, w porównaniu do populacji osób bez zapalenia stawów. Profilaktyczne szczepienie przeciwko wirusowi grypy istotnie zmniejszyło częstość występowanie grypy i infekcji grypopodobnych w populacji chorych na rzs. Wśród tych chorych znacznie częściej natomiast występowało zapalenie płuc, w porównaniu do populacji osób niechorujących na rzs. Mogłoby to oznaczać brak ochronnego wpływu szczepień, na ryzyko wystąpienia infekcji pneumokokowych i wskazywać na odmienną odpowiedź immunologiczną na szczepienie u chorych na rzs. Badacze zwracają jednak uwagę na nieścisłości metodologiczne badania, uniemożliwiające na przykład wyodrębnienie potwierdzonych mikrobiologicznie zapaleń płuc i zróżnicowanie pod względem czynnika etiologicznego charakteru infekcji. Stąd w grupie chorych z zapaleniem płuc znaleźli się pacjenci z klinicznymi objawami zapalenia płuc o różnej etiologii, w tym o etiologii niepokrywającej się z profilem szczepienia.
 
Patronat naukowy portalu
prof. dr hab. Piotr Wiland – kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Redaktorzy prowadzący:
dr n. med. Marta Madej - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dr n. med. Ewa Morgiel - Katedra i Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe