SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Partner strategiczny
Partner portalu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową poddanych chemioterapii
 
Kategorie: Inne
Działy: Doniesienia naukowe
Choroby nowotworowe to poważny problem współczesnych społeczeństw. Celem badań była ocena wpływu chemioterapii na jakość życia pacjentów onkologicznychChoroba nowotworowa i związane z nią leczenie (chemioterapia) pogarszają jakość życia. Brak statystycznie istotnych różnic między badanymi grupami pozwala domniemywać, że jakość życia osób dotkniętych chorobą nowotworową najbardziej obniża sam fakt postawienia diagnozy. Chorzy poddani chemioterapii najgorzej funkcjonują w zakresie emocjonalnym. Najbardziej dla nich dokuczliwe objawy to zmęczenie, trudności ze snem oraz ból.
 
Redaktor naczelny:
dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz - Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Szpital Kliniczny im. H Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2. Katedra Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Redaktor prowadzący:
lek. med. Katarzyna Szyszka-Barth - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2016 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe