O Wydawnictwie

HISTORIA I MISJA

Firma Termedia od 1993 r. ułatwia wszystkim zainteresowanym medycyną dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. Zapewnienie wielopłaszczyznowej edukacji i dostarczanie wiedzy na najwyższym poziomie to nieustająca misja Termedii. Sprawdzona, nowoczesna i wiarygodna informacja jest nie tylko kluczem do postępu, ale też wymogiem współczesnego świata.
Termedia jest liderem w swojej branży, organizuje konferencje, sympozja, zjazdy i kongresy medyczne, jest także wydawcą czasopism i książek oraz twórcą specjalistycznych portali branżowych.

KONFERENCJE

Każdego roku wspólnie z towarzystwami naukowymi i ekspertami medycznymi organizujemy około 60 wydarzeń edukacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, szkoląc ponad 14 tys. lekarzy i menedżerów ochrony zdrowia. Współpracujemy z najlepszymi uczelniami w kraju i na świecie.

Zaufali nam m.in.:
- Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
- Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
- Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
- Pomorski Uniwersytet Medyczny,
- Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
- Gdański Uniwersytet Medyczny.

Zorganizowaliśmy m.in.:
- Top Medical Trends,
- Kongres Starzenia Się
- zjazdy: Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego,
- Trendy w Reumatologii,
- Top Pulmonological Trends,
- Kongres Współczesnej Onkologii,
- Postępy w Gastroenterologii,
- Neuropsychiatria i Neuropsychologia UPDATE,
- Priorytety w ochronie zdrowia.
Jesteśmy otwarci na najnowsze technologie. Idziemy z duchem czasu, wiele spotkań relacjonujemy na żywo w Internecie, umożliwiając tym samym dostęp do wiedzy osobom, które z różnych względów nie mogły w nich uczestniczyć.

Zobacz plan konferencji Termedii

CZASOPISMA

Wydajemy ponad 40 czasopism medycznych. Na liście opublikowanej w bazie Journal Citation Reports (JCR) prowadzonej przez Institute of Scientific Information (ISI) w dziedzinie nauk medycznych Termedia jest niekwestionowanym liderem. Na liście filadelfijskiej znajduje się 9 naszych czasopism posiadających punkty Impact Factor. W prestiżowej bazie PubMed jest aż 15 naszych czasopism.
Zapewniamy dostęp do elektronicznej wersji artykułów z aktualnych numerów naszych czasopism oraz bogatych zasobów archiwalnych.

Zobacz czasopisma Termedii

KSIĄŻKI

We współpracy z wybitnymi autorami publikujemy rocznie około 30 książek ze wszystkich dziedzin medycyny. Prezentujemy w nich najnowsze osiągnięcia naukowe. Współpracujemy także z wydawnictwami zagranicznymi – tłumaczymy wiele prestiżowych pozycji obcojęzycznych.

Zobacz książki Termedii

Oferujemy również książki medyczne w formie elektronicznej.

Zobacz e-booki Termedii

SERWIS INFORMACYJNY TERMEDII

Serwis z aktualnościami i przeglądem prasy z zakresu ochrony zdrowia skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką medyczną: lekarzy, menedżerów, studentów medycyny, pielęgniarek i pacjentów, na bieżąco dostarcza aktualnych wiadomości branżowych. Liczba użytkowników naszego portalu wynosi blisko 400 tys. Cyklicznie publikujemy raporty firmy PharmaExpert dotyczące polskiego rynku farmaceutycznego.

Zobacz serwis informacyjny Termedii

PORTALE

Uruchomiliśmy również portale medyczne o sprecyzowanym profilu tematycznym, opracowywane przez zespoły fachowców na podstawie międzynarodowych czasopism specjalistycznych, skierowane do określonych grup odbiorców:

www.edermatologia.pl - portal zawierający najbardziej aktualne doniesienia z dziedziny dermatologii. Łuszczyca, czerniak, trądzik, atopowe zapalenie skóry, grzybica, łupież i łojotokowe zapalenie skóry, choroby pęcherzowe, dermatologia estetyczna i kosmetologia, chirurgia dermatologiczna, dermatologia dziecięca – to wybrane kategorie dostępne w portalu. Patronat naukowy nad portalem objął prof. Andrzej Kaszuba, konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

www.eonkologia.pl – portal dla onkologów zawierający najnowsze doniesienia światowe i krajowe. W serwisie dostępna jest również wyszukiwarka badań klinicznych dotyczących chorób nowotworowych obejmująca wszystkie nowotwory, nad którymi prowadzone są badania w Polsce.

www.egastroenterologia.pl – największy w Polsce serwis internetowy dla gastroenterologów, skierowany do lekarzy specjalistów i pracowników ochrony zdrowia.

www.ereumatologia.pl – portal poświęcony tematyce reumatologicznej i ortopedycznej. W serwisie codziennie: najnowsze doniesienia naukowe, aktualności z rynku farmaceutycznego, wydarzenia i książki dla reumatologów, wyszukiwarka leków refundowanych.

www.epulmonologia.pl- serwis zawierający głównie informacje dotyczące chorób płuc a także zagadnienia z dziedziny alergologii.

LekarzPOZ
- serwis zawierający aktualne wytyczne postępowania w diagnostyce i terapii różnych schorzeń, a także opisy przypadków, wywiady i artykuły pisane przez praktyków dotyczące najczęstszych problemów codziennej praktyki lekarskiej w POZ

Zapisz się do odbiorców tematycznych newsletterów Termedii


TERMEDIA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Od 2010 r. jesteśmy obecni na Facebooku, gdzie stale zwiększa się liczba naszych sympatyków. Codziennie zamieszczamy tam nowe informacje o konkursach i promocjach Termedii, a także interesujące artykuły ze świata nauki oraz związane z ochroną zdrowia.

Dołącz do nas na Facebooku!

MENEDŻER ZDROWIA

Menedżer Zdrowia to opiniotwórczy miesięcznik, profesjonalne pismo branżowe o charakterze business to business skierowane do szerokiego grona menedżerów związanych z rynkiem medycznym. Dostarcza informacji z zakresu zarządzania publiczną i prywatną służbą zdrowia, zaopatrzenia szpitali i centrów medycznych, sposobów inwestowania i pozyskiwania funduszy w sektorze usług medycznych.

Zobacz najnowsze wydanie Menedżera Zdrowia

Codziennie do ponad 60 tys. odbiorców wysyłamy Newsletter Menedżera Zdrowia - TOP10 zawierający przegląd najważniejszych wiadomości sektora medycznego ukazujących się na portalu www.termedia.pl.

Zapisz się do odbiorców NewsletteraTOP10

Dobre zarządzanie w opiece zdrowotnej wymaga nie tylko dostępu do profesjonalnej prasy, ale także ciągłego doskonalenia poprzez kontakt z profesjonalistami oraz wymianę doświadczeń i dyskusji. Tę możliwość dają konferencje Menedżera Zdrowia zapewniające edukację na najwyższym poziomie.

Konferencje Menedżera Zdrowia:
- Priorytety w ochronie zdrowia
- E-zdrowie
- Hospital Management
- Forum Marketingu i PR w Ochronie Zdrowia

KONKURS SUKCES ROKU W OCHRONIE ZDROWIA - LIDERZY MEDYCYNY

Wyłonienie liderów – osób oraz podmiotów wyznaczających najwyższe standardy w ochronie zdrowia – to główny cel prestiżowego konkursu Sukces Roku w Ochronie Zdrowia. W kapitule konkursu zasiadają największe autorytety i najbardziej wpływowe osoby świata medycyny, w tym m.in. wszyscy ministrowie zdrowia poprzednich kadencji, wybitni naukowcy oraz szefowie najważniejszych organizacji sektora medycznego.
 
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.