SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Partner strategiczny
Partner portalu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Nab-paklitaksel z gemcytabiną skuteczny w leczeniu zaawansowanego raka trzustki
 
Podczas Gastrointestinal Cancers Symposium 2013 odbywającego się w San Francisco w Stanach Zjednoczonych przedstawiono wyniki badania III fazy oceniającego skuteczność nab-paklitakselu (Abraxane, Celgene) skojarzonego z gemcytabiną w porównaniu do gemcytabiny zastosowanej samodzielnie w pierwszej linii leczenia u chorych na przerzutowego raka trzustki.
Do badania 3 fazy (MPACT – Metastatic Pancreatic Adenocarcinoma Clinical Trial) zakwalifikowano 861 chorych. W jednym ramieniu badania chorzy otrzymywali nab-paklitaksel w dawce 125 mg/m2 (dz.1) z gemcitabiną w dawace 1000 mg/m2 (dz.1, 8, 15), w drugim ramieniu gemcitabinę w dawce 1000 mg/m2 (dz. 1, 8, 15). U badanych poddanych terapii nab-paklitakselem zaobserwowano wyższy odsetek obiektywnych odpowiedzi klinicznych po zastosowanej terapii (23% vs 7%), również u tych chorych zaobserwowano dłuższą medianę przeżycia wolnego od progresji (PFS – progression free survival) – 5.5 vs 3.7 miesięcy; HR, 0.69; P = 0.000024. Odsetek 1-rocznych i 2-letnich przeżyć chorych otrzymujących chemioterapię dwulekową był również istotnie wyższy niż w grupie leczonej samą gemcytabiną - 35% vs 22% (P = 0.0002) i 29% vs 4%, (P = 0.02). W grupie leczonej nab-paklitakselem zaobserwowano dłuższą medianę całkowitego przeżycia chorych (OS – overall survival) - 8.5 vs. 6.7 miesięcy; HR=0.72; P = 0.000015). Jednak leczenie nab-paklitakselem skojarzonym z gemcytabiną obarczone było większą ilością działań niepożądanych 3 i 4 stopnia takich jak: neutropenia (38% vs 27%), zmęczenia (17% vs 7%), neuropatia (17% vs 1%).
 
Redaktor naczelny:
dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz - Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Szpital Kliniczny im. H Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2. Katedra Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Redaktor prowadzący:
lek. med. Katarzyna Szyszka-Barth - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2016 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe