SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Partner strategiczny
Partner portalu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
PZH: liczba osób zakażonych HCV w Polsce jest niższa, niż wynika z danych dostępnych na wielu stronach internetowych.
 
Niezgodność pomiędzy podawanymi powszechnie danymi, a prawdziwą liczbą zakażonych wirusem HCV wynika prawdopodobnie z nieprawidłowo stosowanej definicji osoby „zakażonej” tym wirusem – informuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH w komunikacie.
Z danych dostępnych na wielu stronach internetowych - StopHCV, Prometeusze, Polska Grupa Ekspertów HCV- wynika, że w Polsce jest około 730 tys. osób „zakażonych” wirusem zapalenia wątroby C. Wartość tę podaje również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).
PZH przypomina, że jako „zakażone” traktuje się osoby posiadające przeciwciała anty-HCV, a pojęcia te nie są tożsame. Choć przeciwciała anty-HCV występują u większości zakażonych, wykrywane są także u osób, które samoistnie wyeliminowały zakażenie, zostały poddane skutecznemu leczeniu przeciwwirusowemu lub też posiadają w surowicy czynniki wyzwalające reakcje krzyżowe - wyniki fałszywie pozytywne. Niepodważalne świadectwo zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C stanowi jedynie obecność materiału genetycznego wirusa, tj. HCV RNA w organizmie osoby badanej.

Nieścisłość pomiędzy cytowanymi danymi liczbowymi, a faktyczną liczbą zakażonych HCV może również wynikać z tego, że poprzednie oszacowanie pochodzi z badań opublikowanych w latach 2000 - 2010 i stało się nieaktualne. W latach 2010 - 2012 przeprowadzono studium epidemiologiczne, mające na celu oszacowanie rzeczywistego rozpowszechnienia zakażeń wirusem HCV w dorosłej polskiej populacji. Na jego potrzeby przebadano 4 822 pacjentów obu płci, hospitalizowanych ze wskazań nagłych w losowo wybranych jednostkach szpitalnych na terenie Polski. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono, że odsetek osób posiadających przeciwciała anty-HCV wynosi 0, 86 proc., co daje 270 tys. osób dorosłych, w przeliczeniu na polską populację, natomiast odsetek osób zakażonych wynosi 0,6 proc. tj. 188 tys. osób.
Reasumując, liczba posiadających przeciwciała anty-HCV, wynosząca w przeliczeniu na dorosłą populację polską – 270 tys. osób jest ok. 2,7 razy niższa, natomiast liczba osób zakażonych HCV – 188 tys. osób - ok. 3,88 razy niższa od wartości podawanych w ogólnodostępnych źródłach.

Z uwagi na to, że rzeczywista liczba osób zakażonych jest prawdopodobnie niższa od pierwotnie zakładanej, zmienia się także pogląd dotyczący niskiej wykrywalności zakażeń HCV w Polsce. Podaje się, że w naszym kraju zdiagnozowano dotychczas 54700 osób. Zgodnie z poprzednimi szacunkami stanowiło to jedynie 7,5 proc. osób z grupy posiadających przeciwciała anty-HCV.
Po uwzględnieniu zmian w zakresie ilości osób z reaktywnym wynikiem anty-HCV, odsetek wykrywalności zakażeń HCV wzrasta do 20 proc., co stawia Polskę na równi z innymi państwami europejskimi, takimi jak: Włochy – 17 proc. czy Szwajcaria – 20 proc.
 
Redaktor naczelny:
dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz - Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Szpital Kliniczny im. H Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2. Katedra Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Redaktor prowadzący:
lek. med. Katarzyna Szyszka-Barth - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2016 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe