SPECJALIZACJE ONKOLOGIA
 
Partner strategiczny
Partner portalu
Wyślij
Udostępnij:
 
 
Szczepionka na czerniaka
 
Szczepionka, która jest testowana pod kątem jej skuteczności w leczeniu czerniaka, potwierdza efektywność w wywoływaniu odpowiedzi immunologicznej przeciwko chorobie.
Naukowcy z Washington University School of Medicine, St Louis, badali szczepionki przygotowywane z komórek dendrytycznych pacjentów, które zostały zmienione w celu zwiększenia produkcji interleukiny 12p70 (IL-12p70).
IL-12p70 może stymulować skutecznie odpowiedź immunologiczną przeciwko czerniakowi. Szczepionka była testowana na siedmiu pacjentach, u których niedawno zdiagnozowano IV stadium czerniaka . Zostali oni zaszczepieni przeciwko antygenowi gp100 czerniaka uzyskanego z autologicznych komórek dendrytycznych CD40L/IFN.
Badacze stwierdzili, że u sześciu z siedmiu pacjentów zwiększyła się T- komórkowa odporność na wszystkie trzy rodzaje gp100 czerniaka gp100. Dodatkowo u trzech pacjentów wykazano spowolniony rozwój nowotworu.
Powyższe ustalenia podkreślają istotną rolę IL-12p70 w rozwoju terapeutycznej odpowiedzi CD8+ T komórkowej typu 1 w nowotworach u ludzi.
 
Redaktor naczelny:
dr hab. n. med. Jacek Mackiewicz - Oddział Onkologii Klinicznej i Doświadczalnej, Szpital Kliniczny im. H Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2. Katedra Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Redaktor prowadzący:
lek. med. Katarzyna Szyszka-Barth - Oddział Chemioterapii, Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 
© 2016 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe