12 KONFERENCJA ZDROWE KOŚCI I STAWY

 

LIVE ON LINE, 03.03.2021 - 06.03.2021

Kursy densytometryczne

Za udział w warsztatach nie będą wydawane certyfikaty


Wykonywanie i interpretacja badań kostnych metodą DXA
W związku z przewidywanymi ograniczeniami epidemicznymi związanymi z pandemią SARS-CoV-2 kurs w tradycyjnej formie prawdopodobnie nie odbędzie się tak jak planowaliśmy.
W związku z tym zainteresowanych zachęcamy do przesyłania skanem wydruków badań DXA (kręgosłup, biodro, ew. inne), w formacie .jpg, które zostaną w formie interaktywnej omówione i zinterpretowane podczas spotkania On-line Live.
Termin zgłaszania prezentacji został przedłużony do 1 marca 2021
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Piotr Leszczyński
Czas kursu: 1,5 h

Wykonywanie i interpretacja badań kostnych metodą VFA
W związku z przewidywanymi ograniczeniami epidemicznymi związanymi z pandemią SARS-CoV-2 kurs w tradycyjnej formie prawdopodobnie nie odbędzie się tak jak planowaliśmy.
W związku z tym zainteresowanych zachęcamy do przesyłania skanem wydruków badań VFA (kręgosłup, biodro, ew. inne), w formacie .jpg, które zostaną w formie interaktywnej omówione i zinterpretowane podczas spotkania On-line Live.
Termin zgłaszania prezentacji został przedłużony do 1 marca 2021


Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Piotr Leszczyński
Czas kursu: 1,0 hWykonywanie i interpretacja badań kostnych metodą REMS
W związku z przewidywanymi ograniczeniami epidemicznymi związanymi z pandemią SARS-CoV-2 kurs w tradycyjnej formie prawdopodobnie nie odbędzie się tak jak planowaliśmy.
W związku z tym zainteresowanych zachęcamy do przesyłania skanem wydruków badań REMS (kręgosłup, biodro), w formacie .jpg, które zostaną w formie interaktywnej omówione i zinterpretowane podczas spotkania On-line Live.
Termin zgłaszania prezentacji został przedłużony do 1 marca 2021


Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Piotr Leszczyński
Prowadzący: dr n. med. Cezary Iwaszkiewicz
Czas kursu: 0,5 h