facebook linkedin twitter
 
Powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego – które ważniejsze, a które mniej istotne?
Nowe rozwiązania dla pacjentów z łuszczycą - to może być praktycznie proste
Rany ostre - co farmaceuta powinien wiedzieć? Dobór antyseptyku przy skaleczeniach
 
IF 1.837
MNiSW 70
Postępy Dermatologii i Alergologii
IF 1.426
MNiSW 40
Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
MNiSW 20
Postępy Psychiatrii i Neurologii
MNiSW 20
Postępy Rehabilitacji
MNiSW 40
Alkoholizm i Narkomania
MNiSW 20
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
MNiSW 70
Anaesthesiology Intensive Therapy
Anestezjologia Intensywna Terapia
IF 3.318
MNiSW 70
Archives of Medical Science
Archives of Medical Science - Aging
Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
Archives of Medical Science - Civilization Diseases
MNiSW 40
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
IF 2.806
MNiSW 70
Biology of Sport
MNiSW 20
BioTechnologia
IF 2.085
MNiSW 40
Central European Journal of Immunology
MNiSW 20
Clinical and Experimental Hepatology
MNiSW 70
Współczesna Onkologia
MNiSW 70
Current Issues in Personality Psychology
MNiSW 20
Przegląd Dermatologiczny
eOnkologiaNews
ePrzewodnikLekarza
eReumatologiaNews
MNiSW 20
Family Medicine & Primary Care Review
IF 2.038
MNiSW 40
Folia Neuropathologica
MNiSW 20
Forum Ortodontyczne
MNiSW 40
Przegląd Gastroenterologiczny
Ginekologia Praktyczna
MNiSW 20
Health Problems of Civilization
MNiSW 40
Health Psychology Report
MNiSW 20
HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
MNiSW 20
Human Movement
IF 1.656
MNiSW 70
Journal of Contemporary Brachytherapy
MNiSW 20
Journal of Health Inequalities
Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations
MNiSW 20
Journal of Stomatology
MNiSW 20
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
Kardiologia na co Dzień
Kardiologia Oparta na Faktach
MNiSW 40
Klinika Oczna
Kurier Medyczny
MNiSW 5
Leczenie Ran
Lekarz POZ
MNiSW 20
Studia Medyczne
MNiSW 20
Medycyna Paliatywna
Menedżer Zdrowia
MNiSW 40
Przegląd Menopauzalny
MNiSW 40
Neuropsychiatria i Neuropsychologia
MNiSW 5
Problemy Pielęgniarstwa
MNiSW 5
Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery
MNiSW 20
Pediatria Polska
MNiSW 40
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
MNiSW 5
Phlebological Review
MNiSW 20
Physiotherapy Quarterly
MNiSW 5
Physiotherapy Review
MNiSW 20
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
MNiSW 20
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
IF 1.072
MNiSW 40
Polish Journal of Pathology
MNiSW 40
Polish Journal of Radiology
MNiSW 20
Postępy w chirurgii głowy i szyi
MNiSW 20
Prenatal Cardiology
Przegląd Kardiodiabetologiczny
Przewodnik Lekarza
MNiSW 5
Psychoonkologia
Reumatologia News
MNiSW 40
Reumatologia
IF 1.195
MNiSW 40
Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne
Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
ŚRODA, 28 LIPCA
Braun nazwał Niedzielskiego „ministrem choroby”
27.07.2021
Minister zdrowia Adam Niedzielski odwiedził podkarpacką gminę Jeżowe, w której wskaźnik wyszczepialności jest jednym z najmniejszych w kraju. Chciał przekonać mieszkańców do szczepienia się. Przeszkodzili mu antyszczepionkowcy, którzy zorganizowali manifestację. Jednym z nich był poseł Grzegorz Braun z Konfederacji.
 
Grądkowski krytycznie o projekcie noweli ustawy refundacyjnej
27.07.2021
– Ogólny chaos spowodowany proponowanymi zmianami, brak przejrzystości procesu decyzyjnego i jasnych zasad refundacyjnych mogą doprowadzić do destabilizacji na rynku wyrobów medycznych – pisze dyrektor generalny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED Arkadiusz Grądkowski w piśmie, które „Menedżer Zdrowia” publikuje w całości.
 
Ile miejsc na studiach lekarskich?
27.07.2021
Opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w roku akademickim 2021/2022. Na której uczelni jest najwięcej miejsc? „Menedżer Zdrowia” udostępnia rozpiskę z podziałem na placówki.
 
Decyzja rektora – dom studencki tylko dla w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19
27.07.2021
– Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19 lub certyfikat to warunek zameldowania w akademikach Uniwersytetu Śląskiego – informuje w liście do studentów, opublikowanym na stronie placówki, rektor uczelni prof. dr hab. Ryszard Koziołek.
 
Projekt przepisów podatkowych
27.07.2021
Rozpoczęły się konsultacje projektu ustawy o podatku dochodowym – część przepisów dotyczy zawodów medycznych.
 
Maciej Miłkowski odpowiada na pismo w sprawie ustawy refundacyjnej
26.07.2021
– Resort ma nadzieję, że przedstawiciele środowisk branżowych dla wspólnego dobra spojrzą ponownie na projekt, tym razem równoważąc swój interes z interesem pacjentów – pisze wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski do dwunastu organizacji i związków pracodawców, które w liście do niego zaapelowały o „odroczenie procedowania i jasne określenie celów dla nowelizacji ustawy refundacyjnej”. Publikujemy odpowiedź w całości.
 
Dane to powietrze
26.07.2021
Jak zapewnić bezpieczny, transparentny dostęp do skompletowanych danych medycznych i jednocześnie zagwarantować poszanowanie praw i podmiotowości pacjenta? Polska być może znalazła rozwiązanie – i to z wykorzystaniem najnowszej technologii blockchain. Pisze o tym w „Menedżerze Zdrowia” Ligia Kornowska.
 
Ile pieniędzy na rozwój dydaktyki i badań dla uczelni medycznych?
26.07.2021
Opublikowano komunikat w sprawie wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego przyznanych na rok 2021. Na subwencje może liczyć dziewięć uczelni medycznych. Najwięcej pieniędzy dostanie Warszawski Uniwersytet Medyczny – 256 289 356 złotych.
 
Dawid Murawa o chirurgicznej asyście lekarza ►
23.07.2021
Ministerstwo Zdrowia publikuje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie specjalizacji. W dokumencie proponuje się utworzenie nowej dziedziny – chirurgicznej asysty lekarza. Czy to dobre rozwiązanie? Jednoznacznie krytykuje je prof. Dawid Murawa.
 
Nowa-stara ustawa o jakości – analiza Piotra Warczyńskiego
23.07.2021
Opublikowano nowy projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Tylko czy na pewno nowy? Wątpliwości co do tego ma były wiceminister zdrowia Piotr Warczyński.
 
Mapa immunizacji
23.07.2021
„Menedżer Zdrowia” udostępnia link do interaktywnej mapy, na której pokazany jest wskaźnik odporności na COVID-19 w powiatach, liczony na podstawie populacji, liczby w pełni zaszczepionych oraz zarejestrowanych infekcji razy pięć.
 
Projekt ustawy o jakości
23.07.2021
Oddano do konsultacji społecznych projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Zapisano w nim, że „rozwiązania dotyczące autoryzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, udzielania przez Narodowy Fundusz Zdrowia akredytacji w ochronie zdrowia oraz systemu świadczeń kompensacyjnych”.
 
Nowy RPO o in vitro i szczepieniach przeciw COVID-19
22.07.2021
Prof. Marcin Wiącek – nowy rzecznik praw obywatelskich – podczas przesłuchania w Senacie, jeszcze przed zatwierdzeniem jego kandydatury na funkcję RPO, odpowiedział na pytania o in vitro i szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kwestii mówił o „otwarciu dyskusji”, w drugiej o tym, że „niezaszczepieni nie mogą być dyskryminowani”.
 
Producenci krajowi partnerami bezpieczeństwa lekowego
22.07.2021
Krajowi producenci leków popierają wprowadzenie do ustawy refundacyjnej przepisów zwiększających bezpieczeństwo lekowe Polski. Ze względu na skalę proponowanych w projekcie nowelizacji ustawy zmian prace nad tym dokumentem mogą się jednak przedłużać – dlatego postulują wyłączenie zapisów dotyczących bezpieczeństwa lekowego do osobnego projektu nowelizacji, który mógłby być procedowany niezależnie.
 
Opis projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej
22.07.2021
Do wykazu prac rządu wpisano projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – w opisie dokumentu zaznaczono, że „rekomendowanym rozwiązaniem ma być wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości”.
 
Jak uniknąć nauczania zdalnego od września?
22.07.2021
– Szczepmy uczennice i uczniów, szczepmy obowiązkowo personel szkolny i postępujmy według zasady „dystans, dezynfekcja, maseczki”. Tylko w ten sposób unikniemy nauczania zdalnego w roku szkolnym 2021/2022 – twierdzą eksperci z zespołu do spraw COVID-19 przy Polskiej Akademii Nauk.
 
Jędrzejczyk o projekcie planu finansowego NFZ na 2022 rok ►
22.07.2021
– Zaskakuje najwyższa pozycja lecznictwa uzdrowiskowego w kategorii „dynamika nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej” i zapowiedź niewielkiego wzrostu pieniędzy na POZ – przyznaje Tadeusz Jędrzejczyk w „Menedżerze Zdrowia”, analizując dokument.
 
List otwarty do pacjentów
21.07.2021
– Ze zdumieniem przyjęliśmy publikację pisma prezesów kilku organizacji pacjentów, w którym deklarują oni poparcie dla szefa resortu zdrowia Adama Niedzielskiego i próbują bronić jego dokonań – czytamy w liście otwartym medyków podpisanym przez dziewięcioro przedstawicieli organizacji zrzeszających pracowników medycznych. Publikujemy jego treść w całości.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95.00 zł
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cena: 100.00
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
cena: 52.00
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
cena: 49.50
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
 
 
Natręctwa (eBook)
cena: 65.00
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cena: 55.00
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
 
 
 
 
cena: 90.00
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
cena: 59.00
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cena: 50.00
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
cena: 55.00
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
 
 
 
 
cena: 25.00
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
cena: 95.00
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
 
 
cena: 35.00
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cena: 19.00
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cena: 30.00
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powikłania narządowe nadciśnienia tętniczego – które ważniejsze, a które mniej istotne?
Nowe rozwiązania dla pacjentów z łuszczycą - to może być praktycznie proste
Rany ostre - co farmaceuta powinien wiedzieć? Dobór antyseptyku przy skaleczeniach
 
IF 1.837
MNiSW 70
Postępy Dermatologii i Alergologii
IF 1.426
MNiSW 40
Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
MNiSW 20
Postępy Psychiatrii i Neurologii
MNiSW 20
Postępy Rehabilitacji
MNiSW 40
Alkoholizm i Narkomania
MNiSW 20
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
MNiSW 70
Anaesthesiology Intensive Therapy
Anestezjologia Intensywna Terapia
IF 3.318
MNiSW 70
Archives of Medical Science
Archives of Medical Science - Aging
Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
Archives of Medical Science - Civilization Diseases
MNiSW 40
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
IF 2.806
MNiSW 70
Biology of Sport
MNiSW 20
BioTechnologia
IF 2.085
MNiSW 40
Central European Journal of Immunology
MNiSW 20
Clinical and Experimental Hepatology
MNiSW 70
Współczesna Onkologia
MNiSW 70
Current Issues in Personality Psychology
MNiSW 20
Przegląd Dermatologiczny
eOnkologiaNews
ePrzewodnikLekarza
eReumatologiaNews
MNiSW 20
Family Medicine & Primary Care Review
IF 2.038
MNiSW 40
Folia Neuropathologica
MNiSW 20
Forum Ortodontyczne
MNiSW 40
Przegląd Gastroenterologiczny
Ginekologia Praktyczna
MNiSW 20
Health Problems of Civilization
MNiSW 40
Health Psychology Report
MNiSW 20
HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
MNiSW 20
Human Movement
IF 1.656
MNiSW 70
Journal of Contemporary Brachytherapy
MNiSW 20
Journal of Health Inequalities
Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations
MNiSW 20
Journal of Stomatology
MNiSW 20
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
Kardiologia na co Dzień
Kardiologia Oparta na Faktach
MNiSW 40
Klinika Oczna
Kurier Medyczny
MNiSW 5
Leczenie Ran
Lekarz POZ
MNiSW 20
Studia Medyczne
MNiSW 20
Medycyna Paliatywna
Menedżer Zdrowia
MNiSW 40
Przegląd Menopauzalny
MNiSW 40
Neuropsychiatria i Neuropsychologia
MNiSW 5
Problemy Pielęgniarstwa
MNiSW 5
Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery
MNiSW 20
Pediatria Polska
MNiSW 40
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
MNiSW 5
Phlebological Review
MNiSW 20
Physiotherapy Quarterly
MNiSW 5
Physiotherapy Review
MNiSW 20
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
MNiSW 20
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
IF 1.072
MNiSW 40
Polish Journal of Pathology
MNiSW 40
Polish Journal of Radiology
MNiSW 20
Postępy w chirurgii głowy i szyi
MNiSW 20
Prenatal Cardiology
Przegląd Kardiodiabetologiczny
Przewodnik Lekarza
MNiSW 5
Psychoonkologia
Reumatologia News
MNiSW 40
Reumatologia
IF 1.195
MNiSW 40
Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne
Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
facebook linkedin twitter
© 2021 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe