IF 1.757
MNiSW 15
Postępy Dermatologii i Alergologii
IF 1.160
MNiSW 15
Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
MNiSW 13
Postępy Psychiatrii i Neurologii
MNiSW 8
Postępy Rehabilitacji
MNiSW 13
Alkoholizm i Narkomania
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
MNiSW 14
Anaesthesiology Intensive Therapy
IF 2.380
MNiSW 30
Archives of Medical Science
Archives of Medical Science - Aging
Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
Archives of Medical Science - Civilization Diseases
MNiSW 12
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
IF 2.202
MNiSW 15
Biology of Sport
MNiSW 13
BioTechnologia
IF 1.455
MNiSW 15
Central European Journal of Immunology
MNiSW 7
Clinical and Experimental Hepatology
MNiSW 14
Współczesna Onkologia
MNiSW 12
Current Issues in Personality Psychology
MNiSW 12
Przegląd Dermatologiczny
eOnkologiaNews
ePrzewodnikLekarza
eReumatologiaNews
MNiSW 12
Family Medicine & Primary Care Review
IF 1.160
MNiSW 20
Folia Neuropathologica
MNiSW 11
Forum Ortodontyczne
MNiSW 14
Przegląd Gastroenterologiczny
Ginekologia Praktyczna
MNiSW 9
Health Problems of Civilization
MNiSW 12
Health Psychology Report
MNiSW 11
HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
MNiSW 14
Human Movement
IF 1.847
MNiSW 20
Journal of Contemporary Brachytherapy
Journal of Health Inequalities
Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations
MNiSW 12
Journal of Stomatology
MNiSW 14
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
Kardiologia na co Dzień
Kardiologia Oparta na Faktach
MNiSW 10
Klinika Oczna
Lekarz POZ
MNiSW 10
Studia Medyczne
MNiSW 7
Medycyna Paliatywna
Menedżer Zdrowia
MNiSW 8
Przegląd Menopauzalny
MNiSW 6
Neuropsychiatria i Neuropsychologia
MNiSW 8
Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery
MNiSW 15
Pediatria Polska
MNiSW 8
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
MNiSW 9
Phlebological Review
MNiSW 7
Physiotherapy Quarterly
MNiSW 6
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
IF 0.664
MNiSW 15
Polish Journal of Pathology
MNiSW 15
Polish Journal of Radiology
MNiSW 3
Postępy w chirurgii głowy i szyi
MNiSW 5
Problemy Pielęgniarstwa
Przegląd Kardiodiabetologiczny
Przewodnik Lekarza
MNiSW 6
Psychoonkologia
Reumatologia News
MNiSW 14
Reumatologia
IF 1.147
MNiSW 15
Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne
Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
ŚRODA, 26 CZERWCA
Samorządowiec w polu, a powinien zarządzać opieką zdrowotną
25.06.2019
- Samorząd w systemie publicznej opieki zdrowotnej nie jest traktowany jak podmiot, ale jak klient lub petent administracji rządowej, a samorządowe podmioty lecznicze funkcjonują jak kontraktorzy w systemie zarządzanym przez rządową agencję - czytamy w raporcie "Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo" stworzonym przez Fundację im. Stefana Batorego. Z dokumentu jednoznacznie wynika, że opieką zdrowotną powinno się zarządzać lokalnie.
 
Mateusz Morawiecki: Sprawnie działający system ochrony zdrowia to zadanie o narodowym znaczeniu
25.06.2019
- A debata "Wspólnie dla Zdrowia" to punkt wyjścia do utworzenia wieloletniego planu rozwoju systemu ochrony zdrowia opartego na porozumieniu różnych środowisk, sił politycznych i społecznych - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas ostatniej konferencji w ramach debaty "Wspólnie dla Zdrowia". Prezentujemy wystąpienie premiera.
 
Bożena Janicka ponownie prezesem PPOZ
25.06.2019
Zarząd PPOZ otrzymał absolutorium od walnego zgromadzenia, zatwierdzono sprawozdanie finansowe, a Bożena Janicka po raz kolejny została prezesem organizacji. – Udało się nam zrealizować wiele zaplanowanych zadań, ale przed nami jeszcze mnóstwo wyzwań, których realizacja poprawi bezpieczeństwo pacjentów oraz lekarzy – przyznała Bożena Janicka, prezes PPOZ.
 
Debata redakcyjna "Menedżera Zdrowia" i "Kuriera Medycznego"
25.06.2019
"Ocena realizacji kalendarza szczepień w Polsce" to tytuł czwartkowej debaty redakcyjnej "Menedżera Zdrowia" i "Kuriera Medycznego". Podczas dyskusji eksperci będą rozmawiać o epidemiologii w Polsce, prozdrowotnych efektach szczepień i ich farmakoekonomicznych aspektach. Relacja z wydarzenia zostanie opublikowana w czasopismach "Menedżer Zdrowia" i "Kurier Medyczny" oraz na portalu www.termedia.pl/mz.
 
CAR-T – nowa era w immunoterapii nowotworów?
25.06.2019
Czy leczenie genetycznie zmodyfikowanymi limfocytami T okaże się rzeczywistym przełomem? Choć ograniczeniem w stosowaniu terapii CAR-T jest brak spektakularnego efektu w nowotworach litych, to wyniki leczenia w hematologii sugerują, że być może rak został lepiej poznany.
 
Co z Diaprelem?
25.06.2019
W projekcie lipcowej listy refundacyjnej nie ma stosowanego od lat leku na cukrzycę typu 2. Chodzi o Diaprel MR 60 mg, czyli oryginalny i doustny lek przeciwcukrzycowy. Pacjenci apelują do ministra zdrowia, a list w tej sprawie wysyła Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.
 
Rozmowy i wspólne projekty Agencji Badań Medycznych oraz Narodowych Instytutów Zdrowia w USA
25.06.2019
Prewencja nowotworów i chorób serca, modele wdrażania innowacji w medycynie, optymalizacja systemu opieki zdrowotnej oraz wspólne badania kliniczne to tematy, które były omawiane w trakcie spotkań Agencji Badań Medycznych z czołowymi instytucjami ochrony zdrowia w USA. Rozmowy byłby prowadzone między innymi na Uniwersytecie Teksas – MD Anderson Cancer Center, z Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Narodowymi Instytutami Zdrowia.
 
Mafia lekowa pozostaje bezkarna
25.06.2019
- Z ponad 96 milionów złotych zł kar nałożonych przez głównego inspektora farmaceutycznego na "wywozowców" państwo nie wyegzekwowało ani złotego – przyznaje resort zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską. I wyjaśnia, że ukarani nawet nie kwestionowali zasadności decyzji o nałożeniu kary, ani nie odbierali jakiejkolwiek korespondencji. Spółki prowadzone są przez "słupy".
 
Termedia najsilniejszym wydawnictwem naukowym w Środkowej i Wschodniej Europie
25.06.2019
Clarivate Analytics (Web of Science) – jedna z dwóch wiodących na świecie baz indeksacyjnych, na podstawie których Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowuje Listę Czasopism Naukowych - opublikowała najnowszy ranking czasopism z współczynnikiem wpływu impact factor. Wynika z niego, że Termedia jest najbardziej wpływowym wydawnictwem naukowym w Środkowej i Wschodniej Europie.
 
Starsza pani wkrótce zniknie
24.06.2019
Z danych Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wynika, że do końca 2020 roku uprawnienia emerytalne będzie miało 44 proc. pracujących w 2019 roku pielęgniarek, to jest prawie 103 tys. osób.
 
Niecierpliwi
24.06.2019
Na przełomie lat 2018 i 2019 średni czas oczekiwania na gwarantowane świadczenia zdrowotne wynosił 3,8 miesiąca. Dla 2,6 mln Polaków to zbyt długo, na własną rękę wykupili prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Ile za to zapłacili?
 
"Medale 100-lecia Odzyskania Niepodległości" dla...
24.06.2019
Minister zdrowia Łukasz Szumowski wręczył okolicznościowe medale zasłużonym pracownikom medycznym, którzy swoją pracą, dzięki wprowadzaniu innowacji w metodach diagnostycznych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych i usprawnianiu metod pracy w jednostkach ochrony zdrowia, przyczynili się do rozwoju systemu. Wyróżnienia otrzymało siedemnaście osób. Między innymi prof. Piotr Czauderna, prof. Grzegorz Gielerak, prof. Agnieszka Słowik i prof. Marian Zembala.
 
Ile porad lekarskich udzielono w AOS?
24.06.2019
- W 2018 roku 322,6 mln - wynika z raportu "Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2018 r." opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. W dokumencie są też informacje o tym, ile podmiotów działało w 2018 r., w którym województwie jest najwięcej przychodni i jaka jest przeciętna liczba porad ambulatoryjnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
 
Jak na Titanicu?
24.06.2019
Dorota Kowalska, dyrektor szpitali w Wodzisławiu Śląskim i Rydułtowach, złożyła wypowiedzenie. - Nie uciekam z Titanica - przyznała Kowalska, ale... placówki są zadłużone na około 48 milionów złotych. Przyczyn pogarszającego się wyniku finansowego jest wiele. Między innymi szybko rosnące koszty usług, leków i energii.
 
Co zrobić, aby szpital był bezpieczny finansowo? Wyjaśnia Piotr Grzebalski z BGK
24.06.2019
- Po pierwsze, jeśli placówka ma kłopoty finansowe, powinna przedstawić bankowi program naprawczy zaakceptowany przez organ tworzący i radę społeczną - mówi Piotr Grzebalski, dyrektor Biura Finansowania Klientów Strategicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Co po drugie?
 
Kolejna pusta porodówka w województwie opolskim
23.06.2019
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach skierował do opolskiego oddziału NFZ wniosek o zgodę na zawieszenie oddziału ginekologiczno-położniczego. To już trzeci szpital w województwie, który ogranicza działalność na porodówkach. Powód? Nie ma odpowiedniej liczby lekarzy.
 
Z kieszeni lekarza
22.06.2019
Gdy budżet szpitali się nie spina, a konieczne jest znalezienie pieniędzy na podwyżki dla kolejnych grup zawodowych, niektórzy dyrektorzy oszczędności szukają wszędzie. Przykład? 450 złotych ma zapłacić dentystka, która zleciła odwiezienie niesamodzielnego pacjenta ze szpitala do domu karetką. Zarządzający placówką uznali, że transport był nieuzasadniony.
 
Przekazali do konsultacji projekt listy leków refundowanych
21.06.2019
Ministerstwo Zdrowia publikuje projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, który zacznie obowiązywać od 1 lipca. W projekcie nie pojawiły się lek dla cierpiących na chorobę Fabry'ego, dwa lekarstwa dla pacjentów ze szpiczakiem i nowe terapie raka płuc. Resort czeka na uwagi.
 
Nadzieja dla pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni
21.06.2019
Do niedawna metody leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (spinal muscular atrophy – SMA) były wysoce nieskuteczne. Lekarze nie umieli zatrzymać postępu choroby, próbowali jedynie łagodzić objawy i zmniejszać cierpienie pacjentów. Dzisiaj lekiem o udowodnionej skuteczności jest nusinersen. W Polsce właśnie zaczyna się terapia pacjentów we wszystkich grupach wiekowych.
 
Raport "Nowotwór złośliwy nerki – rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem"
21.06.2019
Opublikowano raport "Nowotwór złośliwy nerki – rekomendacje w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem". To już trzeci dokument opracowany przez Polskie Towarzystwo Urologiczne, konsultantów krajowych w dziedzinie urologii i rehabilitacji medycznej oraz Fundację "Eksperci dla Zdrowia". Publikacja opisuje model opieki koordynowanej nad pacjentami dotkniętymi nowotworami układu moczowo-płciowego.
 
 
Prof. Marlena Broncel o prowadzeniu pacjentów w wieku podeszłym z ryzykiem sercowo-naczyniowym
Anna Barczak o zaletach picia kawy
Pirfenidon w IPF: Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z prof. dr hab. med. Janem Kusiem oraz dr Katarzyną Lewandowską oraz ich pełnych wykładów z konferencji Gorące tematy w pneumonologii 2019.
 
 
 
NOWOŚĆ!
99.00 zł
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
NOWOŚĆ!
75.00 zł
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 %
 
 
 
 
30 %
PROMOCJA!
49.00 zł
70.00 zł
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
35 %
NOWOŚĆ!
PROMOCJA!
32.50 zł
50.00 zł
 
Dodaj do koszyka
 
 
 
35 %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IF 1.757
MNiSW 15
Postępy Dermatologii i Alergologii
IF 1.160
MNiSW 15
Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
MNiSW 13
Postępy Psychiatrii i Neurologii
MNiSW 8
Postępy Rehabilitacji
MNiSW 13
Alkoholizm i Narkomania
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
MNiSW 14
Anaesthesiology Intensive Therapy
IF 2.380
MNiSW 30
Archives of Medical Science
Archives of Medical Science - Aging
Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
Archives of Medical Science - Civilization Diseases
MNiSW 12
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
IF 2.202
MNiSW 15
Biology of Sport
MNiSW 13
BioTechnologia
IF 1.455
MNiSW 15
Central European Journal of Immunology
MNiSW 7
Clinical and Experimental Hepatology
MNiSW 14
Współczesna Onkologia
MNiSW 12
Current Issues in Personality Psychology
MNiSW 12
Przegląd Dermatologiczny
eOnkologiaNews
ePrzewodnikLekarza
eReumatologiaNews
MNiSW 12
Family Medicine & Primary Care Review
IF 1.160
MNiSW 20
Folia Neuropathologica
MNiSW 11
Forum Ortodontyczne
MNiSW 14
Przegląd Gastroenterologiczny
Ginekologia Praktyczna
MNiSW 9
Health Problems of Civilization
MNiSW 12
Health Psychology Report
MNiSW 11
HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
MNiSW 14
Human Movement
IF 1.847
MNiSW 20
Journal of Contemporary Brachytherapy
Journal of Health Inequalities
Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations
MNiSW 12
Journal of Stomatology
MNiSW 14
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
Kardiologia na co Dzień
Kardiologia Oparta na Faktach
MNiSW 10
Klinika Oczna
Lekarz POZ
MNiSW 10
Studia Medyczne
MNiSW 7
Medycyna Paliatywna
Menedżer Zdrowia
MNiSW 8
Przegląd Menopauzalny
MNiSW 6
Neuropsychiatria i Neuropsychologia
MNiSW 8
Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery
MNiSW 15
Pediatria Polska
MNiSW 8
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
MNiSW 9
Phlebological Review
MNiSW 7
Physiotherapy Quarterly
MNiSW 6
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
IF 0.664
MNiSW 15
Polish Journal of Pathology
MNiSW 15
Polish Journal of Radiology
MNiSW 3
Postępy w chirurgii głowy i szyi
MNiSW 5
Problemy Pielęgniarstwa
Przegląd Kardiodiabetologiczny
Przewodnik Lekarza
MNiSW 6
Psychoonkologia
Reumatologia News
MNiSW 14
Reumatologia
IF 1.147
MNiSW 15
Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne
Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
© 2019 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe