facebook linkedin twitter
 
IF 1.664
MNiSW 70
Postępy Dermatologii i Alergologii
IF 1.065
MNiSW 40
Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
MNiSW 70
Postępy Psychiatrii i Neurologii
MNiSW 20
Postępy Rehabilitacji
MNiSW 40
Alkoholizm i Narkomania
MNiSW 20
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
MNiSW 70
Anaesthesiology Intensive Therapy
IF 3.707
MNiSW 100
Archives of Medical Science
Archives of Medical Science - Aging
Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
Archives of Medical Science - Civilization Diseases
IF 4.606
MNiSW 140
Biology of Sport
MNiSW 70
BioTechnologia
IF 1.634
MNiSW 70
Central European Journal of Immunology
MNiSW 20
Clinical and Experimental Hepatology
MNiSW 70
Współczesna Onkologia
MNiSW 70
Current Issues in Personality Psychology
Current Topics in Diabetes
MNiSW 20
Przegląd Dermatologiczny
eOnkologiaNews
MNiSW 20
Family Medicine & Primary Care Review
IF 2.494
MNiSW 70
Folia Neuropathologica
MNiSW 40
Forum Ortodontyczne
MNiSW 40
Przegląd Gastroenterologiczny
MNiSW 20
Health Problems of Civilization
MNiSW 40
Health Psychology Report
MNiSW 20
HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
MNiSW 40
Human Movement
IF 1.788
MNiSW 70
Journal of Contemporary Brachytherapy
MNiSW 100
Journal of Health Inequalities
IF 2.923
MNiSW 140
Journal of Human Kinetics
Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations
MNiSW 20
Journal of Stomatology
MNiSW 20
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
MNiSW 40
Klinika Oczna
Kurier Medyczny
MNiSW 20
Leczenie Ran
Lekarz POZ
MNiSW 100
Studia Medyczne
MNiSW 20
Medycyna Paliatywna
Menedżer Zdrowia
MNiSW 40
Przegląd Menopauzalny
MNiSW 40
Neuropsychiatria i Neuropsychologia
MNiSW 20
Problemy Pielęgniarstwa
MNiSW 100
Pediatria Polska
MNiSW 70
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
MNiSW 20
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
MNiSW 5
Phlebological Review
MNiSW 70
Physiotherapy Quarterly
MNiSW 20
Physiotherapy Review
MNiSW 20
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
MNiSW 40
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
IF 0.909
MNiSW 40
Polish Journal of Pathology
MNiSW 70
Polish Journal of Radiology
MNiSW 20
Postępy w chirurgii głowy i szyi
MNiSW 40
Prenatal Cardiology
Psychiatria Spersonalizowana
MNiSW 70
Reumatologia
Rozprawy Społeczne
IF SCIE edition 1.627
MNiSW 70
Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne
Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
PIĄTEK, 9 CZERWCA
Zdrowotne konta oszczędnościowe w USA – konstrukcja i rola w systemie
09.06.2023
Amerykański system finansowania opieki zdrowotnej jest skomplikowanym układem instytucjonalnym, w którym dominuje sektor prywatny – jednym z jego elementów są zdrowotne konta oszczędnościowe, będące uzupełniającym mechanizmem zabezpieczającym przez nadmiernym obciążeniem finansowym w czasie choroby i na starość.
 
Refundacja leków – przegląd mechanizmów ustawy
09.06.2023
Rząd zajmie się w piątek projektem nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – wynika z informacji zamieszczonej na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 
Jakie tajemnice skrywa DNA Ludwiga van Beethovena?
08.06.2023
Dociekanie przyczyn perturbacji zdrowotnych i przedwczesnej śmierci Ludwiga van Beethovena doprowadziło do unikalnego spotkania trzech światów – muzyki, medycyny i biologii molekularnej.
 
Nowe wyceny i współczynniki
07.06.2023
Minister zdrowia wybrał sposób sfinansowania podwyżek – to jeden z trzech wariantów zarekomendowanych przez AOTMiT. Wskazano do realizacji opcję najdroższą – tę za ponad 15 mld zł, w której zapisano zwiększenie pensji dla pracowników na etatach i na kontraktach, a także objęto skutki inflacji i wzrostu wycen w internie, chirurgii ogólnej i położnictwie.
 
Ministerstwo Zdrowia określiło kryteria przystąpienia do KSO
07.06.2023
Projekt rozporządzenia ministra zdrowia określa szczegółowe kryteria kwalifikacji Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego do poszczególnych poziomów opieki w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Trafił do konsultacji publicznych.
 
Porodówki do likwidacji
07.06.2023
– Należałoby zamknąć połowę porodówek – te, w których odbieranych jest 300–400 porodów w ciągu roku, innymi słowy jeden na dobę. To nie jest opłacalne ani nie daje odpowiedniego treningu zespołowi – uważa prezes Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie Wojciech Puzyna.
 
Nasze leki produkujemy lokalnie: na polskim i europejskim rynku
07.06.2023
– Leki produkujemy w warszawskiej fabryce, bazując od początku na API z Francji i Węgier, a więc krajów wspólnoty europejskiej. Robimy tak od lat, wierząc, że to dzięki temu zapewniamy wysoką jakość naszych leków – mamy kontrolę nad każdym etapem ich produkcji, ale daje też to większą pewność stabilnego dostępu do terapii dla pacjentów – mówi w „Menedżerze Zdrowia” dyrektor generalna Servier Polska Joanna Drewla.
 
Czy minister zdrowia powinien być lekarzem?
07.06.2023
Czy minister sportu powinien być sportowcem, minister kultury artystą, minister obrony narodowej żołnierzem, a spraw wewnętrznych policjantem lub strażakiem? Tych pytań nikt nie zadaje, a jednak w przypadku nominacji na ministra zdrowia analogiczne pada regularnie. I po kolejnych wyborach pewnie pojawi się ponownie.
 
Pytanie o przyszłość komisji bioetycznych
07.06.2023
Istnienie komisji działających przy uniwersytetach, instytutach badawczych i izbach lekarskich staje pod znakiem zapytania. Wszystko z powodu zmian w przepisach, w wyniku których diametralnie zmieniło się finansowanie dotychczas działających komisji.
 
Wybrany mechanizm nie zrekompensuje strat
06.06.2023
Wskazany przez ministra zdrowia mechanizm finansowania realizacji tegorocznych podwyżek najniższych wynagrodzeń w ochronie zdrowia być może nie wystarczy na pokrycie skutków finansowych wzrostu płac od lipca 2023 r.
 
RPP nawiązał współpracę z portalem Librus – chodzi o pomoc psychologiczną
06.06.2023
Rzecznik Praw Pacjenta rozpoczął współpracę z portalem Librus, skupiając się na dzieciach i młodzieży oraz zagadnieniach związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego – to jedna z form działalności, jakie zamierza realizować w 2023 r., ogłoszonym przez niego Rokiem Dziecka Pacjenta, pod hasłem „Mały Pacjent – Wielka Sprawa”.
 
Procedowany projekt ustawy refundacyjnej nie zwiększa dostępu Polaków do leków
06.06.2023
Nowelizacja ustawy refundacyjnej to okazja, aby wprowadzić regulacje stymulujące rozwój krajowego sektora farmaceutycznego. Niestety, zaproponowane zmiany mogą nie wpłynąć na zwiększenie produkcji leków w Polsce i nie wzmocnić bezpieczeństwa lekowego.
 
EULAR: Znaczny wzrost ryzyka śródmiąższowej choroby płuc u pacjentów z ŁZS i RZS
06.06.2023
Obecność jednej choroby może znacznie podnosić ryzyko zachorowania na inną, równie groźną. Ważne dane zaprezentowano na tegorocznym kongresie EULAR, gdzie przedstawiono dowody na znaczący wzrost ryzyka śródmiąższowej choroby płuc u pacjentów z reumatoidalnym oraz łuszczycowym zapaleniem stawów.
 
ASCO 2023: Leczenie ukierunkowane na PD-1 oraz TIGIT u pacjentów z NDRP
06.06.2023
W badaniu klinicznym II fazy ARC-7 z randomizacją oceniano 3 schematy immunoterapii u wcześniej nieleczonych pacjentów z NDRP z przerzutami z wysoką ekspresją PD-L1 – jeden ukierunkowany na PD-L1, a dwa zarówno na PD-1, jak i TIGIT. Wyniki badania przedstawiono podczas tegorocznego kongresu ASCO.
 
Koszty pracy – temat nie do ogarnięcia przez organizatora systemu
06.06.2023
Wypłaty to jedna z podstawowych kwestii wpływających na finanse szpitali i na możliwość udzielania świadczeń. Można zamykać i przekształcać małe jednostki, ale od dwudziestu lat nikt nie podszedł do tego systemowo. Zatem prawdopodobnie skutki relacji wzrostu wynagrodzeń pracowniczych, pogorszenia kondycji finansowej i dofinansowania będą nam nadal towarzyszyć.
 
Potrzeba większych uprawnień dla diagnostów laboratoryjnych
06.06.2023
Zlecenie dodatkowych badań od diagnostów laboratoryjnych, poszerzenie uprawnień, wprowadzenie porady diagnostycznej – to rozwiązania, które proponuje prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Monika Pintal-Ślimak.
 
Uczelnie niemedyczne i prawo Kopernika
06.06.2023
– Powiedzenie, że pieniądz dobry jest wypierany przez pieniądz gorszy, pierwotnie odnosiło się do psucia monet, czyli wytwarzania ich z mniejszej ilości kruszcu, niż wymaga zapisana na nich nominalna wartość. Obawiam się jednak, że zjawisko, które opisał Mikołaj Kopernik, wkrótce będzie się odnosić do studiów lekarskich w Polsce – twierdzi Michał Niepytalski z OIL w Warszawie.
 
Makdonaldyzacja opieki zdrowotnej
06.06.2023
Tytułowe zjawisko trafnie opisał profesor Zakładu Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Mieczysław Gałuszka, wskazując na dzisiejszą preferencję medycyny produktywnej, opartej na przeliczeniu wyników klinicznych na wskaźniki ekonomiczne – od lekarzy oczekuje się przestrzegania zasad etyki zawodowej, troski o pacjenta, z jednoczesnym wymogiem zachowania efektywności.
 
EULAR: Sztuczna inteligencja pomaga w diagnostyce RZS
05.06.2023
Tegoroczny kongres EULAR wpisał się w ogólnoświatowy trend do coraz szerszego wykorzystywania algorytmów sztucznej inteligencji, która – jak wynika z dwóch niezależnych od siebie badań – pozwala na przewidywanie reumatoidalnego zapalenia stawów u pacjentów z objawami przedmiotowymi i podmiotowymi niespełniającymi pełnych kryteriów choroby.
 
Chory człowiek Europy (dosłownie, nie w przenośni)
05.06.2023
Nasz kraj znalazł się na ostatnim miejscu pod względem dobrobytu zdrowotnego w porównaniu z innymi państwami Europy. Głównymi miernikami wykorzystanymi w raporcie były: dostęp do innowacyjnych technologii medycznych, efektywność systemu ochrony zdrowia oraz ogólny stan zdrowia Polaków.
 
ASCO 2023: Pembrolizumab skuteczny w leczeniu neoadjuwantowym raka płuca
05.06.2023
W badaniu klinicznym III fazy z randomizacją KEYNOTE-671 wykazano statystycznie istotne korzyści w zakresie przeżycia wolnego od zdarzeń u pacjentów z NDRP we wczesnym stadium klinicznym po zastosowaniu pembrolizumabu w skojarzeniu z chemioterapią w ramach terapii neoadjuwantowej oraz jako pooperacyjne leczenie uzupełniające.
 
Prof. Długosz-Danecka: Nowoczesne terapie w pierwszej linii to cel na najbliższą przyszłość
05.06.2023
– Obserwujemy ogromny postęp w leczeniu hematoonkologicznym. Niezwykle ważne jest, żeby nowoczesne leki szybko wchodziły do refundacji, ale nie bez znaczenia jest to, w której linii terapii są dostępne – mówi prof. dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka, specjalistka w dziedzinie hematologii z NIO – PIB w Krakowie.
 
Długi proces dochodzenia do jakości
05.06.2023
– Im większe nakłady na ochronę zdrowia, wyrażone jako odsetek PKB, i wyższy stopień edukacji danej populacji, tym niższy współczynnik umieralności. Dlatego dochodzenie do pożądanej jakości opieki zdrowotnej w Polsce będzie długim procesem, który daleko wykracza poza mury placówek leczniczych – twierdzi prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Piotr Pawliszak.
 
 
IF 1.664
MNiSW 70
Postępy Dermatologii i Alergologii
IF 1.065
MNiSW 40
Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
MNiSW 70
Postępy Psychiatrii i Neurologii
MNiSW 20
Postępy Rehabilitacji
MNiSW 40
Alkoholizm i Narkomania
MNiSW 20
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
MNiSW 70
Anaesthesiology Intensive Therapy
IF 3.707
MNiSW 100
Archives of Medical Science
Archives of Medical Science - Aging
Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
Archives of Medical Science - Civilization Diseases
IF 4.606
MNiSW 140
Biology of Sport
MNiSW 70
BioTechnologia
IF 1.634
MNiSW 70
Central European Journal of Immunology
MNiSW 20
Clinical and Experimental Hepatology
MNiSW 70
Współczesna Onkologia
MNiSW 70
Current Issues in Personality Psychology
Current Topics in Diabetes
MNiSW 20
Przegląd Dermatologiczny
eOnkologiaNews
MNiSW 20
Family Medicine & Primary Care Review
IF 2.494
MNiSW 70
Folia Neuropathologica
MNiSW 40
Forum Ortodontyczne
MNiSW 40
Przegląd Gastroenterologiczny
MNiSW 20
Health Problems of Civilization
MNiSW 40
Health Psychology Report
MNiSW 20
HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
MNiSW 40
Human Movement
IF 1.788
MNiSW 70
Journal of Contemporary Brachytherapy
MNiSW 100
Journal of Health Inequalities
IF 2.923
MNiSW 140
Journal of Human Kinetics
Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations
MNiSW 20
Journal of Stomatology
MNiSW 20
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
MNiSW 40
Klinika Oczna
Kurier Medyczny
MNiSW 20
Leczenie Ran
Lekarz POZ
MNiSW 100
Studia Medyczne
MNiSW 20
Medycyna Paliatywna
Menedżer Zdrowia
MNiSW 40
Przegląd Menopauzalny
MNiSW 40
Neuropsychiatria i Neuropsychologia
MNiSW 20
Problemy Pielęgniarstwa
MNiSW 100
Pediatria Polska
MNiSW 70
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
MNiSW 20
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii
MNiSW 5
Phlebological Review
MNiSW 70
Physiotherapy Quarterly
MNiSW 20
Physiotherapy Review
MNiSW 20
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
MNiSW 40
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
IF 0.909
MNiSW 40
Polish Journal of Pathology
MNiSW 70
Polish Journal of Radiology
MNiSW 20
Postępy w chirurgii głowy i szyi
MNiSW 40
Prenatal Cardiology
Psychiatria Spersonalizowana
MNiSW 70
Reumatologia
Rozprawy Społeczne
IF SCIE edition 1.627
MNiSW 70
Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne
Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
facebook linkedin twitter
© 2023 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.