IF 1.757
MNiSW 70
Postępy Dermatologii i Alergologii
IF 1.160
MNiSW 40
Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
MNiSW 20
Postępy Psychiatrii i Neurologii
MNiSW 20
Postępy Rehabilitacji
MNiSW 20
Alkoholizm i Narkomania
MNiSW 20
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
MNiSW 70
Anaesthesiology Intensive Therapy
Anestezjologia Intensywna Terapia
IF 2.380
MNiSW 70
Archives of Medical Science
Archives of Medical Science - Aging
Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
Archives of Medical Science - Civilization Diseases
MNiSW 20
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
IF 2.202
MNiSW 70
Biology of Sport
MNiSW 20
BioTechnologia
IF 1.455
MNiSW 40
Central European Journal of Immunology
MNiSW 20
Clinical and Experimental Hepatology
MNiSW 40
Współczesna Onkologia
MNiSW 40
Current Issues in Personality Psychology
MNiSW 20
Przegląd Dermatologiczny
eOnkologiaNews
ePrzewodnikLekarza
eReumatologiaNews
MNiSW 20
Family Medicine & Primary Care Review
IF 1.160
MNiSW 40
Folia Neuropathologica
MNiSW 20
Forum Ortodontyczne
MNiSW 40
Przegląd Gastroenterologiczny
Ginekologia Praktyczna
MNiSW 20
Health Problems of Civilization
MNiSW 20
Health Psychology Report
MNiSW 20
HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
MNiSW 20
Human Movement
IF 1.847
MNiSW 70
Journal of Contemporary Brachytherapy
MNiSW 20
Journal of Health Inequalities
Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations
MNiSW 20
Journal of Stomatology
MNiSW 20
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
Kardiologia na co Dzień
Kardiologia Oparta na Faktach
MNiSW 40
Klinika Oczna
Kurier Medyczny
Lekarz POZ
MNiSW 20
Studia Medyczne
MNiSW 20
Medycyna Paliatywna
Menedżer Zdrowia
MNiSW 40
Przegląd Menopauzalny
MNiSW 20
Neuropsychiatria i Neuropsychologia
MNiSW 5
Problemy Pielęgniarstwa
MNiSW 5
Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery
MNiSW 20
Pediatria Polska
MNiSW 40
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
MNiSW 5
Phlebological Review
MNiSW 20
Physiotherapy Quarterly
MNiSW 20
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
MNiSW 20
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
IF 0.664
MNiSW 40
Polish Journal of Pathology
MNiSW 40
Polish Journal of Radiology
MNiSW 20
Postępy w chirurgii głowy i szyi
MNiSW 20
Prenatal Cardiology
Przegląd Kardiodiabetologiczny
Przewodnik Lekarza
MNiSW 5
Psychoonkologia
Reumatologia News
MNiSW 20
Reumatologia
IF 1.147
MNiSW 40
Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne
Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
PONIEDZIAŁEK, 27 STYCZNIA
Prof. Rejdak: Neurologia powinna być priorytetem dla Ministerstwa Zdrowia
26.01.2020
- Należy uznać neurologię za dziedzinę priorytetową i wpisać choroby neurologiczne do strategii działania rządu. Konieczna jest także rewizja procedur rozliczeniowych pobytów szpitalnych, bo większość oddziałów neurologicznych przynosi straty. To zniechęca młodych do pracy w szpitalach, gdzie lekarzy brakuje, bo ci wybierają zatrudnienie w AOS - przyznał prof. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, podczas „Priorytetów 2020”.
 
Cyfrowe dane to potęga
26.01.2020
Jednym z największych wyzwań dla systemu ochrony zdrowia jest zwiększająca się ilość gromadzonych danych cyfrowych, a także obciążenie związane z ich selekcją i trafnym wnioskowaniem. Jednak, że to także nadzieja, bo dane mogą być źródłem oszczędności dla systemu.
 
Prof. Karaszewski o koniecznych zmianach w systemie leczenia udarów mózgu
25.01.2020
- Optymalnym modelem opieki nad pacjentem z udarem mózgu jest skoordynowany system, na który składa się wiele elementów, począwszy od edukacji społecznej, zespołów pogotowia ratunkowego, oddziałów udarowych, po opiekę ambulatoryjną i rehabilitację - mówił podczas „Priorytetów 2020” prof. Bartosz Karaszewski, ordynator Kliniki Neurologii Dorosłych w Centrum Udarowym UCK w Gdańsku, ekspert medyczny Ministerstwa Zdrowia ds. udaru.
 
Prof. Maciej Krzakowski o wnioskach z raportu „Breathing in a new era”
25.01.2020
- Jest wiele wyzwań w leczeniu raka płuca, pierwsze z nich to zmniejszenie zachorowalności - przyznał prof. Maciej Krzakowski, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej podczas „Priorytetów 2020”. - Ważnym wskazaniem raportu „Breathing in a new era” jest usprawnienie diagnostyki oraz dostosowanie postępowania do wytycznych europejskich i w końcu kompleksowość leczenia pacjentów z rakiem płuca - dodał prof. Krzakowski.
 
Anna Janczewska ocenia „zdrowotne” działania rządu
24.01.2020
Minister zdrowia w gospodarczym gabinecie cieni Business Centre Club podsumowuje działania rządu w zakresie ochrony zdrowia w czwartym kwartale 2019 r. Ekspertka mówi o trzech pozytywach. - Po pierwsze, przygotowanie przez Ministerstwo Zdrowia projektu ustawy promującej prozdrowotne wybory konsumentów - przyznaje Anna Janczewska.
 
Emilewicz zapowiedziała wznowienie prac nad refundacyjnym trybem rozwojowym
24.01.2020
– Po feriach wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i przedstawicielami branży powrócimy do rozmów o wprowadzeniu refundacyjnego trybu rozwojowego. Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Rozwoju już po feriach – poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Pierwsze spotkanie robocze zaplanowano już w lutym.
 
Dr Ewa Augustynowicz o rekomendacjach dotyczących szczepień przeciwko rotawirusom
23.01.2020
Zespół ds. Szczepień Ochronnych przy MZ kończy prace nad zaleceniem rozszerzenia programu o powszechne szczepienia przeciw rotawirusom. - Jesteśmy jednomyślni, że to jeden z priorytetów planowanych zmian – zapowiedziała podczas „Priorytetów 2020” dr hab. Ewa Augustynowicz z Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP, przewodnicząca Zespołu ds. Szczepień Ochronnych MZ.
 
Na ratunek polskiemu szpitalnictwu
23.01.2020
Oddział chirurgiczny w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku działał do końca 2019 r. Od początku 2020 r. większość jego pacjentów trafia do Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile. To efekt reorganizacji podmiotów leczniczych w powiecie pilskim przeprowadzonej dzięki współpracy starosty pilskiego, dyrekcji obu szpitali oraz oddziału NFZ. – Profilowanie szpitali i koncentracja kompetencji to sposób na zaspokojenie potrzeb pacjentów oraz rozwiązanie problemów związanych z brakami kadrowymi – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ.
 
Miłkowski: Konieczne jest powstanie narodowej strategii neurologicznej
23.01.2020
- Neurologia obejmująca różne obszary chorobowe – od ostrych stanów, jak udary, przez demencje, chorobę Parkinsona, po choroby przewlekłe, na przykład stwardnienie rozsiane - powinna zostać uznana za dziedzinę priorytetową. Konieczne jest powstanie narodowej strategii neurologicznej – powiedział wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas „Priorytetów 2020”.
 
Pierwsze w naszym kraju ablacje z wykorzystaniem nowej generacji cewników chłodzonych
23.01.2020
Wskazaniem do zabiegu ablacji za pomocą najnowocześniejszych urządzeń była objawowa arytmia oporna na leczenie farmakologiczne. Zabiegi wykonali specjaliści z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM. Zostały przeprowadzone w ramach programu External Evaluation, do którego dotychczas zaproszono 20 ośrodków z Europy.
 
W Polsce rozpoczynają się badania nad zastosowaniem przedsionkowego regulatora przepływu AFR
23.01.2020
Zabieg wszczepienia przedsionkowego regulatora przepływu AFR u trzech pacjentów z ciężką niewydolnością serca przeprowadzili lekarze z Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Kaszubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. Placówka zaczyna program naukowy, który pozwoli ocenić parametry kliniczne tej innowacyjnej metody.
 
Prof. Konrad Rejdak: Leczenie bólu to obowiązek każdego lekarza
23.01.2020
- Obecnie dominuje przekonanie, że niehumanitarne jest nieudzielenie pomocy choremu z objawami bólowymi. Należy dołożyć wszelkich starań, żeby to doznanie zmniejszać albo zniwelować. My lekarze mamy do tego coraz lepsze narzędzia - mówi prof. Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz przewodniczący komitetu naukowego konferencji „Wyzwania w neurologii – jak skutecznie leczyć ból i stan zapalny?”, która rozpocznie się 27 lutego.
 
Co ze sprawozdaniami z badań klinicznych i toksykologicznych?
23.01.2020
- Udostępnienie akt wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych nie narusza interesów postulującego – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 
Do 20 lutego niższe opłaty za uczestnictwo w Top Medical Trends
22.01.2020
Zostało niewiele czasu na rejestrację na największy kongres w branży medycznej w najkorzystniejszych warunkach. Na tym wydarzeniu nie może zabraknąć nikogo, kto wprowadza do swojej pracy innowacje i chce poznać niestandardowe problemy kliniczne innych specjalistów.
 
Możliwe zwolnienia i... odprawy za 60 tys. zł
22.01.2020
1 lutego połączą się dwie jednostki badawcze. Do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH zostanie włączony Instytut Żywności i Żywienia. Koszty szacowane są na 180 tys. zł, z czego 60 tys. to pieniądze za odprawy, bo po przejęciu pracowników z IŻiŻ możliwe są zwolnienia dublujących się etatów. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie.
 
Jarosław Pinkas o szczepionce przeciwko rotawirusom
22.01.2020
Szczepienia przeciwko rotawirusom mają dobrze udokumentowaną skuteczność, a ich wprowadzenie do programu szczepień obowiązkowych pozytywnie oceniają zarówno eksperci, jak i opinia publiczna – Mam nadzieję, że uda przekonać decydentów, aby znalazły się na to pieniądze. Za ich finansowaniem przemawiają nie tylko korzyści zdrowotne, ale również ekonomiczne - powiedział Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny, podczas „Priorytetów 2020”.
 
Prof. Ramlau: Dostęp do nowoczesnego leczenia u chorych na raka płuca jest utrudniony
22.01.2020
- Tym, co blokuje szybkie zastosowanie u polskich pacjentów nowoczesnego leczenia, jest długi czas, który musi upłynąć od rejestracji lekarstwa do wpisania go do programu lekowego – powiedział prof. Rodryg Ramlau z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członek zarządu Polskiej Grupy Raka Płuca. Ekspert powołał się na raport „Breathing in a new era” sporządzony przez the Economist Intelligence Unit. - Wynika z niego, że w zachodniej Europie, zajmuje to od 100 do 200 dni, natomiast w Polsce od 600 do 1000 – poinformował.
 
Czech o najważniejszych trzech dokonaniach w systemie ochrony zdrowia w 2019 r.
22.01.2020
- Po pierwsze, należy odnotować informatyzację ochrony zdrowia. Z wielką zazdrością patrzyliśmy na ten proces u sąsiadów, na przykład w Estonii. Dopiero działania podjęte w 2019 r. spowodowały, że mamy e-receptę obowiązującą od 8 stycznia 2020 r. To nie znaczy, że wszystko od razu działa fenomenalnie, ale informatyzacja wkroczyła w system dużymi krokami – mówi były wiceminister zdrowia Marcin Czech w rozmowie z „Kurierem Medycznym”.
 
Innowacyjny zabieg ablacji ze wsparciem ECMO
22.01.2020
Zespół pierwszej Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dołączył do wąskiego grona ośrodków w Europie wykonujących zabiegi ablacji ze wsparciem ECMO. Ta metoda jest stosowana u pacjentów z najcięższymi postaciami zaburzeń rytmu serca.
 
Śmierdzące jajo
22.01.2020
Krzysztof Bukiel przyznaje, że w większości komentarzy dotyczących zarzutów łapówkarstwa formułowanych wobec prof. Tomasza Grodzkiego pomija się najważniejszy problem, czyli masowe zjawisko jednoczesnej pracy lekarzy w sektorze publicznym i prywatnym. Dorabianie do pensji jest tolerowane przez pacjentów, lekarzy, dyrektorów i decydentów, bo „ratuje” niewydolny system. - Wszyscy o tym wiedzą, ale nikt nie chce ruszyć tego „śmierdzącego jaja” – komentuje Bukiel.
 
 
Rola STW 5 w chorobach przewodu pokarmowego. Zobacz wideo z prof. Grażyną Rydzewską
Rola mebeweryny w leczeniu zespołu jelita nadwrażliwego (IBS) przegląd literatury - wykład J. Daniluka
Prof. Lidia Rudnicka m.in. o różnicach w terapii białkami ludzkimi i białkami humanizowanymi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IF 1.757
MNiSW 70
Postępy Dermatologii i Alergologii
IF 1.160
MNiSW 40
Postępy w Kardiologii Interwencyjnej
MNiSW 20
Postępy Psychiatrii i Neurologii
MNiSW 20
Postępy Rehabilitacji
MNiSW 20
Alkoholizm i Narkomania
MNiSW 20
Alergologia Polska - Polish Journal of Allergology
MNiSW 70
Anaesthesiology Intensive Therapy
Anestezjologia Intensywna Terapia
IF 2.380
MNiSW 70
Archives of Medical Science
Archives of Medical Science - Aging
Archives of Medical Science - Atherosclerotic Diseases
Archives of Medical Science - Civilization Diseases
MNiSW 20
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii
IF 2.202
MNiSW 70
Biology of Sport
MNiSW 20
BioTechnologia
IF 1.455
MNiSW 40
Central European Journal of Immunology
MNiSW 20
Clinical and Experimental Hepatology
MNiSW 40
Współczesna Onkologia
MNiSW 40
Current Issues in Personality Psychology
MNiSW 20
Przegląd Dermatologiczny
eOnkologiaNews
ePrzewodnikLekarza
eReumatologiaNews
MNiSW 20
Family Medicine & Primary Care Review
IF 1.160
MNiSW 40
Folia Neuropathologica
MNiSW 20
Forum Ortodontyczne
MNiSW 40
Przegląd Gastroenterologiczny
Ginekologia Praktyczna
MNiSW 20
Health Problems of Civilization
MNiSW 20
Health Psychology Report
MNiSW 20
HIV & AIDS Review. International Journal of HIV-Related Problems
MNiSW 20
Human Movement
IF 1.847
MNiSW 70
Journal of Contemporary Brachytherapy
MNiSW 20
Journal of Health Inequalities
Journal of Obstetrics and Gynecological Investigations
MNiSW 20
Journal of Stomatology
MNiSW 20
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
Kardiologia na co Dzień
Kardiologia Oparta na Faktach
MNiSW 40
Klinika Oczna
Kurier Medyczny
Lekarz POZ
MNiSW 20
Studia Medyczne
MNiSW 20
Medycyna Paliatywna
Menedżer Zdrowia
MNiSW 40
Przegląd Menopauzalny
MNiSW 20
Neuropsychiatria i Neuropsychologia
MNiSW 5
Problemy Pielęgniarstwa
MNiSW 5
Nutrition, Obesity & Metabolic Surgery
MNiSW 20
Pediatria Polska
MNiSW 40
Pediatric Endocrinology Diabetes and Metabolism
MNiSW 5
Phlebological Review
MNiSW 20
Physiotherapy Quarterly
MNiSW 20
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne
MNiSW 20
Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej
IF 0.664
MNiSW 40
Polish Journal of Pathology
MNiSW 40
Polish Journal of Radiology
MNiSW 20
Postępy w chirurgii głowy i szyi
MNiSW 20
Prenatal Cardiology
Przegląd Kardiodiabetologiczny
Przewodnik Lekarza
MNiSW 5
Psychoonkologia
Reumatologia News
MNiSW 20
Reumatologia
IF 1.147
MNiSW 40
Wideochirurgia i inne techniki małoinwazyjne
Wielkopolska Izba Lekarska - Biuletyn Informacyjny
© 2020 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.
PayU - płatności internetowe