32 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 09.05.2021 - 12.05.2021

KONTAKT DLA UCZESTNIKA
Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
© 2020 Termedia