32 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO

 

LUBLIN, 25.05.2022 - 28.05.2022

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
© 2021 Termedia