60-LECIE KATEDRY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA – PUŁAPKI W ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

 
17
listopada
Czwartek
14:00 - 16:00
Sponsor
Warsztaty
Asynchronie w wentylacji mechanicznej
inż. Jarosław Traczyk – MedtronicSala A
16:00 - 16:15
OTWARCIE KONFERENCJI
16:15 - 17:45
SESJA INAUGURACYJNA
Przewodniczący
Małgorzata Grześkowiak
16:15 - 16:45
WYKŁAD INAUGURACYJNY - Rola anestezjologii uniwersyteckiej i intensywnej terapii w rozwoju innych dyscyplin medycyny
Andrzej Kübler
Andrzej Kübler
16:45 - 17:15
WYKŁAD INAUGURACYJNY
Gourmet Vs. Mac Donald's Anaesthesia
Zeev Goldik
Zeev Goldik
Izrael
17:15 - 17:45
Żywi świadkowie historii - wspomnienia osób i wydarzeń ważnych


18
listopada
Piątek
Sala A
08:30 - 10:25
SESJA I
Przewodniczący
Łukasz Krzych
Waldemar Goździk
Mirosław Czuczwar
Mirosław Czuczwar
8:30 - 8:50
Multiple Organ Failure scores: what we have not done yet
Rui Moreno
Portugalia
8:50 - 9:10
Zapalenie płuc w OIT
Agnieszka Żukowska
9:10 - 9:30
Zakażenia grzybicze w intensywnej terapii
Maciej Żukowski
9:30 - 9:50
Ocena wpływu monitorowania hemodynamicznego na częstość hipotensji w okresie okołooperacyjnym u chorych poddawanych zabiegom z zakresu chirurgii jamy brzusznej
Jakub Szrama
9:50 - 10:10
Terapia zakażeń CPE w OIT
Agnieszka Żukowska
10:10 - 10:25
Dyskusja
10:25 - 10:40
Przerwa na kawę
10:40 - 12:35
SESJA II
Przewodniczący
Romuald Bohatyrewicz
Romuald Bohatyrewicz
Ewa Kucewicz-Czech
Ewa Kucewicz-Czech
Dariusz Onichimowski
Dariusz Onichimowski
10:40 - 11:00
Interdyscyplinarne bezpieczeństwo pacjenta
11:00 - 11:20
Potencjalne mechanizmy nieurazowego uszkodzenia mózgu
Wojciech Dąbrowski
Wojciech Dąbrowski
11:20 - 11:40
Wątpliwości kliniczne podczas diagnostyki śmierci mózgu
Joanna Sołek-Pastuszka
Joanna Sołek-Pastuszka
11:40 - 12:00
Post Intensive Care Syndrom
Katarzyna Kotfis
Katarzyna Kotfis
12:00 - 12:20
Wstrząs – patogeneza i leczenie
Maciej Żukowski
12:20 - 12:35
Dyskusja
12:35 - 12:50
Przerwa na kawę
12:50 - 14:45
SESJA III
Przewodniczący
Marcin Wąsowicz
Ewa Kucewicz-Czech
Ewa Kucewicz-Czech
Elżbieta Sokół-Kobielska
12:50 - 13:10
CRRT, leczenie żywieniowe i płynoterapia w OIT
Dariusz Onichimowski
Dariusz Onichimowski
13:10 - 13:30
ECMO we wstrząsie kardiogennym
Marcin Wąsowicz
13:30 - 13:50
Wpływ protokołu terapii ukierunkowanej na ciśnienie perfuzyjne mózgu na wyniki leczenia u chorych w przebiegu krwawienia podpajęczynówkowego
Agata Gradys
13:50 - 14:10
Od pokazu do symulacji - a może e-learning? Ewolucja dydaktyczna metod nauczania w medycynie
Małgorzata Grześkowiak
14:10 - 14:30
Niedokrwistość w okresie okołooperacyjnym a bezpieczeństwo pacjenta
Marcin Wąsowicz
14:30 - 14:45
Dyskusja
14:45 - 15:30
Przerwa na obiad
15:30 - 17:30
SESJA IV
Przewodniczący
Andrzej Kübler
Andrzej Kübler
Dariusz Onichimowski
Dariusz Onichimowski
Rafał Drwiła
Rafał Drwiła
15:30 - 15:55
Usefulness of quality registers in intensive care: the Finnish experience
15:55 - 16:15
Monitorowanie funkcjonowania intensywnej terapii w Europie. Jaka jest rola rejestru w intensywnej terapii?
Jan Adamski
Jan Adamski
16:15 - 16:35
Wytyczne kwalifikacji chorych do leczenia na stanowiskach intensywnej terapii w OAiIT
Łukasz Krzych
16:35 - 16:55
Proponowane zmiany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zwiększające bezpieczeństwo pacjenta
16:55 - 17:15
From ESAIC to FESAIC incorporating ICU staff with the Road map
17:15 - 17:30
Dyskusja
17:30 - 17:45
Przerwa na kawę
17:45 - 19:20
SESJA V
Przewodniczący
Andrzej Kübler
Andrzej Kübler
Rafał Drwiła
Rafał Drwiła
Joanna Sołek-Pastuszka
Joanna Sołek-Pastuszka
Mirosław Czuczwar
Mirosław Czuczwar
17:45 - 18:05
Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) Score 2.0 – Has the Time Come For an Update?
Rui Moreno
Portugalia
18:05 - 18:25
Etyka w OIT
Ewa Kucewicz-Czech
Ewa Kucewicz-Czech
18:25 - 18:45
Protokół ograniczenia terapii daremnej PTAiT – doświadczenia własne
Tomasz Siegel
Tomasz Siegel
18:45 - 19:10
Current Patient Blood Management concepts - up‘s and down‘s of cHb
19:10 - 19:25
Dyskusja


19
listopada
Sobota
Sala A
8:30 - 10:05
SESJA VI
Przewodniczący
Jan Dobrogowski
Jan Dobrogowski
Małgorzata Malec-Milewska
Małgorzata Malec-Milewska
Waldemar Goździk
8:30 - 8:50
Kannabinoidy w leczeniu bólu - aktualne zalecenia
Jan Dobrogowski
Jan Dobrogowski
8:50 - 9:10
Błędy popełniane w terapii bólu
Małgorzata Malec-Milewska
Małgorzata Malec-Milewska
9:10 - 9:30
How to estimate respiratory effort in critically ill patients
9:30 - 9:50
Monitorowanie głębokości zwiotczenia warunkiem bezpiecznego znieczulenia. Czy jest to sposób zapobiegania pooperacyjnym powikłaniom oddechowym? Czy monitorowanie TOF jest wystarczające?
Marcin Wąsowicz
9:50 - 10:05
Dyskusja
10:05 - 10:20
Przerwa na kawę
10:20 - 11:55
SESJA VII
Przewodniczący
Małgorzata Grześkowiak
Anna Kluzik
10:20 - 10:40
Co nowego w przyrządowym udrażnianiu dróg oddechowych - nowe urządzenia, nowe wytyczne
Tomasz Gaszyński
Tomasz Gaszyński
10:40 - 11:00
Antybiotykoterapia - wnioski po pandemii
Mirosław Czuczwar
Mirosław Czuczwar
11:00 - 11:20
The Second Victim
Zeev Goldik
Zeev Goldik
Izrael
11:20 - 11:40
Wewnątrznaczyniowa regulacja temperatury ciała
Waldemar Machała
Waldemar Machała
11:40 - 11:55
Dyskusja
11:55 - 12:20
Ready to administer medicines can really matter
Justin Kirk-Bayley
Justin Kirk-Bayley
Wielka Brytania
12:20 - 13:10
PRZERWA NA OBIAD
13:10 - 14:45
SESJA VIII
Przewodniczący
Małgorzata Grześkowiak
Jakub Szrama
Agata Gradys
Michał Gaca
Michał Gaca
13:10 - 13:30
Optymalizacja protokołu opieki okołooperacyjnej ERAS w anestezjologii dziecięcej
Jowita Biernawska
Sławomir Zacha
13:30 - 13:50
Znieczulenie pacjentów geriatrycznych w świetle ekspansji chirurgii robotycznej
13:50 - 14:10
Bezpieczeństwo Minimal and Low Flow Anesthesia w świetle najnowszych doniesień
Tomasz Gaszyński
Tomasz Gaszyński
14:10 - 14:30
Współczesna anestezjologia dziecięcia jako element ERAS
14:30 - 14:45
Dyskusja
14:45 - 15:00
Przerwa na kawę
15:00 - 16:20
SESJA IX
Przewodniczący
Tomasz Gaszyński
Tomasz Gaszyński
Jowita Biernawska
15:00 - 15:20
"Coś o ZWR” dwa lata doświadczeń w funkcjonowaniu Zespołów Wczesnego Reagowania w Szpitalu Klinicznym im. H. Święcickiego UMP
15:20 - 15:40
Okołooperacyjny zawał mięśnia sercowego
Rafał Drwiła
Rafał Drwiła
15:40 - 16:00
Zabiegi elektywne po przechorowaniu covid-19 oraz zakażeniu SARS-CoV-2
Marcin Wąsowicz
16:00 - 16:20
Personalized mechanical ventilation in ARDS
16:20 - 16:40
PODSUMOWANIE KONFERENCJI