ALGORYTMY POSTĘPOWANIA W NOWOTWORACH UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO I NIE TYLKO

 

KATOWICE, 30.09.2022 - 01.10.2022

 
30
września
Piątek
13:45 - 14:00
Wprowadzenie i powitanie
Kierownik naukowy konferencji
Wykładowca
Grzegorz Helbig
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig
14:00 - 15:25
SESJA I
NOWOTWORY MIELOPROLIFERACYJNE
Przewodniczący
Joanna Góra-Tybor
prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor
14:00 - 14:20
Nadkrwistość prawdziwa i nadpłytkowość samoistna: wybór leczenia w zależności od grupy ryzyka i postępowanie u chorych ciężarnych
Wykładowca
Joanna Góra-Tybor
prof. dr hab. n. med. Joanna Góra-Tybor
14:20 - 14:40
Włóknienie szpiku: czy jest miejsce dla allotransplantacji w erze inhibitorów JAK?
14:40 - 15:00
Mastocytoza układowa z towarzyszącym nowotworem hematologicznym (SM-AHN) – jak zdiagnozować i leczyć
Wykładowca
Karolina Chromik
dr n. med. Karolina Chromik
15:00 - 15:20
Wykład sponsorowany
Praktyczne postępowanie u chorego z mielofibrozą w 2022
Wykładowca
Grzegorz Helbig
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig
15:20 - 15:25
Sesja Q&A
15:25 - 16:00
Lunch
16:00 - 17:30
SESJA II
ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE I OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA
Przewodniczące
Wykładowcy
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Butrym
16:00 - 16:20
Zespoły mielodysplastyczne wysokiego ryzyka - co oprócz allotransplantacji?
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Butrym
16:20 - 16:40
Ostra białaczka szpikowa u młodszych dorosłych pośredniego i wysokiego ryzyka - czy możliwe jest wyleczenie bez allotransplantacji?
16:40 - 17:00
Ostra białaczka szpikowa - jakie perspektywy mają starsi pacjenci?
Wykładowca
Katarzyna Budziszewska
dr n. med. Katarzyna Budziszewska
17:00 - 17:15
Wykład sponsorowany
Jak skutecznie i bezpiecznie prowadzić terapię skojarzoną azacytydyna z wenetoklaksem?
Wykładowca
dr hab. n. med. Agnieszka Pluta
17:15 - 17:30
Wykład sponsorowany
Schemat postępowania w leczeniu AML – gemtuzumab ozogamycyny
17:30 - 17:35
Sesja Q&A
17:35 - 17:50
Przerwa
17:50 - 19:15
SESJA III
NOWOTWORY LIMFOIDALNE I
Przewodniczący
Tomasz Wróbel
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
17:50 - 18:10
Ostra białaczka limfoblastyczna wysokiego ryzyka - jak definiować i leczyć?
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Anna Czyż
18:10 - 18:30
Chłoniak z dużej komórki B - czy jesteśmy świadkami przełomu w leczeniu?
18:30 - 18:50
Chłoniak Hodgkina - czy nawrót choroby można wyleczyć bez transplantacji?
Wykładowca
Tomasz Wróbel
prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
18:50 - 19:10
Wykład sponsorowany
Rola i miejsce Zanubrutynibu w leczeniu chorych z Makroglobulinemią Waldenströma
Wykładowca
Iwona Hus
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
19:10 - 19:15
Sesja Q&A
1
października
Sobota
9:00 - 9:45
SESJA IV
POWIKŁANIA PO ALLOGENICZNEJ TRANSPLANTACJI KOMÓREK MACIERZYSTYCH
Przewodniczący
Grzegorz Helbig
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Helbig
9:00 - 9:20
Czy należy obawiać się reaktywacji CMV u pacjentów poddanych allotransplantacji?
9:20 - 9:40
Co jeśli steryd nie działa w ostrym GVHD?
Wykładowcy
dr n. med. Agata Wieczorkiewicz-Kabut
9:40 - 9:45
Sesja Q&A
9:45 - 10:00
Przerwa
10:00 - 11:00
SESJA V
NOWOTWORY LIMFOIDALNE II
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Sebastian Grosicki
Krzysztof Jamroziak
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
10:00 - 10:20
Przewlekła białaczka limfocytowa - czy jest miejsce na chemioterapię w dobie leków celowanych?
Wykładowca
Krzysztof Jamroziak
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
10:20 - 10:40
Szpiczak mnogi - gdzie jesteśmy, dokąd idziemy?
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Sebastian Grosicki
10:40 - 11:00
Wykład sponsorowany
Karfilzomib – silny PI, jako podstawa w terapii RRMM – dzisiejsza praktyka
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Butrym