BÓL, BEZSENNOŚĆ, DEPRESJA

Kierownictwo naukowe:
dr n. med. Piotr Wierzbiński
prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
dr hab. n. med. Jarosław Woroń

2 WRZEŚNIA 2021, GODZINA 19:00
 

© 2021 Termedia

KIEROWNICTWO NAUKOWE

Piotr Wierzbiński dr n. med.
Piotr Wierzbiński
Jarosław Woroń dr hab. n. med.
Jarosław Woroń

PROGRAM

ZAKRES TEMATYCZNY:

Dr hab. n. med. Jarosław Woroń – Ból

• konceptualizacja i narzędzia pomiaru bólu
• zaburzenia pod postacią somatyczną
• maski bólu
• farmakoterapia bólu

Prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak – Bezsenność

• Klasyfikacja zaburzeń snu
• Bezsenność – epidemiologia, patofizjologia, diagnoza
• Bezsenność w zaburzeniach psychicznych
• Aktualne standardy leczenia bezsenności, miejsce farmako- i psychoterapii
• Farmakoterapia bezsenności, wpływ leków na sen

Dr n. med. Piotr Wierzbiński – Depresja

• Złożoność diagnostyczna zaburzeń depresyjnych
• Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych i lękowych
• Przewlekła depresja
• Celowana farmakoterapia depresji

Sesja Q&A

PARTNERZY

KONTAKT

Kontakt dla uczestników:
Wydawnictwo Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel. +48 506 802 006
kontakt@termedia.pl
www.termedia.pl

facebook linkedin twitter
© Copyright 2020 by Termedia. Wszelkie prawa zastrzeżone