FORUM MEDYCYNY PALIATYWNEJ 2022

 

WARSZAWA, 18.11.2022 - 19.11.2022

 
18
listopada
Piątek
9:00 - 9:10
Otwarcie konferencji
9:10 - 10:30
Sesja I. Sprawozdanie grupy roboczej PTMP ds. standardów organizacyjnych opieki paliatywnej
10:30 - 10:40
Opiekapalitywna.info - przedstawienie projektu
10:40 - 11:10
Wykład sponsorowany firmy
Szczególne zastosowanie kliniczne szybkodziałającego fentanylu podjęzykowego
Elwira Góraj
dr n. med. Elwira Góraj
11:10 - 11:40
Przerwa kawowa
11:40 - 13:15
Sesja II. Aktualne problemy opieki paliatywnej w Polsce (sesja panelowa otwarta dla mediów)
Przewodniczący
13:15 - 13:40
Wykład sponsorowany firmy
Elektroniczny Dzienniczek Bólu - nowe narzędzie w optymalizacji leczenia bólu nowotworowego
13:40 - 14:40
Przerwa na lunch
14:40 - 15:50
Sesja III. Postępowanie w wybranych stanach lub sytuacjach klinicznych w medycynie paliatywnej (I)
14:40 - 15:00
Problemy i trudności w przeprowadzaniu oceny bólu przewlekłego
15:00 - 15:20
Wpływ opioidów na funkcje seksualne
Bartłomiej Salata
lek. Bartłomiej Salata
15:20 - 15:40
Wpływ stosowanych opioidów na funkcje poznawcze pacjentów- jak to rzeczywiście wygląda w codziennej praktyce?
15:40 - 15:50
Dyskusja
15:50 - 16:40
Sesja IV. Kannabinoidy
Przewodniczący
15:50 - 16:10
Wskazania do zastosowania kannabinoidów u pacjentów nienowotworowych
16:10 - 16:30
Wskazania do zastosowania kannabinoidów u chorego na nowotwór
16:30 - 16:40
Dyskusja
16:40 - 17:00
Przerwa kawowa


17:20 - 18:45
Otwarte zebranie PTMP dotyczące aktualnych problemów


19
listopada
Sobota
9:00 - 10:30
Sesja V. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
09:00 - 09:20
Wybrane narzędzia oceny pacjenta w zakresie radzenia sobie ze stresem. Interwencja kryzysowa
09:20 - 09:40
Wsparcie psychologiczne pacjenta i jego rodziny w chorobie i niepełnosprawności, jako sytuacji trudnej
09:40 - 10:00
Godne życie, godne umieranie
10:00 - 10:15
Dyskusja
10:15 - 10:30
Bliskochorego.pl - pomocnik online dla opiekunów osób nieuleczalnie chorych w domu
mgr Beata Wilichnowska
10:30 - 11:00
Przerwa na kawę
11:00 - 12:30
Sesja VI. Postępowanie w wybranych stanach lub sytuacjach klinicznych w medycynie paliatywnej (II)
Przewodniczący
Iwona Filipczak-Bryniarska
dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
11:00 - 11:20
Zakrzepica i krwotok u chorego na nowotwór - dwie strony tej samej monety
Iwona Filipczak-Bryniarska
dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska
11:20 - 11:40
Postępowanie paliatywne w nowotworach narządu rodnego
Elwira Góraj
dr n. med. Elwira Góraj
11:40 - 12:00
Majaczenie u chorego na nowotwór
Paulina Dębowska
lek. Paulina Dębowska
12:00 - 12:20
Zakażenia układu moczowego w medycynie paliatywnej
12:20 - 12:30
Dyskusja
12:30 - 13:00
Przerwa na kawę
13:00 - 14:30
Sesja VII. Błędy medyczne
13:00 - 13:45
Odpowiedzialność karna za skutki błędu medycznego
13:45 - 14:15
Pułapki różnych form wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki
14:15 - 14:30
Dyskusja
14:30 - 14:45
Podsumowanie i zakończenie konferencji