GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO NOWE TRENDY 2022

 

POZNAŃ, 27.05.2022 - 28.05.2022

27
maja
Piątek
10:00
Powitanie
10:00 - 12:15
SESJA 1. MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ AKTUALNY STAN PRAKTYKI MEDYCZNEJ W OPARCIU O EBM

MINIMALLY INVASIVE PELVIC SURGERY – PRACTICAL AND CLINICAL USE BASED ON EBM
Przewodniczący
prof. Jean-Bernard Dubuisson
Jörg Keckstein
prof. Jörg Keckstein
10:00 - 10:20
The role of laparoscopic techniques in treatment of pelvic organ prolapse
Wykładowca
prof. Jean-Bernard Dubuisson
10:20 - 10:40
Deep endometriosis. Anatomical considerations in diagnosis and therapy for safe surgery
Wykładowca
Jörg Keckstein
prof. Jörg Keckstein
10:40 - 11:00
Is myoma ablation by Gynesonic System an effective treatment for uterine fibroids?
Wykładowca
dr med. Ladina Christoffel
11:00 - 11:20
Basics of vNOTES : from hysterectomy to adnexal surgery
Wykładowca
Jean Dubuisson
dr med. Jean Dubuisson
11:20 - 11:40
Mesh-assisted recto-enterocelle correction in combination with colpoperineoplasty
Wykładowca
Burghard Abendstein
dr med. Burghard Abendstein
11:40 - 11:55
Wyroby siatkowe w leczeniu operacyjnym zaburzeń statyki dna miednicy
Prelekcja FIRMY
Wykładowca
Barbara Wójcik TZMO SA
11:55 - 12:15
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
JAK OPTYMALIZOWAĆ KOSZTY OPERACJI PRZEPROWADZANYCH TECHNIKAMI MINIMALNIE INWAZYJNEJ CHIRURGII W OBRĘBIE MIEDNICY MNIEJSZEJ ?
12:15 - 12:45
Przerwa na kawę
12:45 - 13:05
Najczęstsze powikłania hysterectomii przezpochwowej w oparciu o EBM
13:05 - 13:25
Laparoskopowa uteropeksja boczna sposobem Dubuissone nasze doświadczenie i powikłania
13:25 - 13:45
Powikłania zabiegów minimalnie inwazyjnych w onkologii ginekologicznej na podstawie doświadczeń własnych i najnowszych doniesień naukowych
RING MERYTORYCZNY I DYSKUSJA
Minimalnie inwazyjna chirurgia ginekologiczna miednicy mniejszej w ocenie urologa i chirurga
13:45 - 14:05
Stanowisko urologa – jak rozpoznawać i unikać uszkodzeń układu moczowego podczas zabiegów ginekologicznych
14:05 - 14:25
Stanowisko chirurga – jak przygotowywać przewód pokarmowy do zabiegów laparoskopowych i czy odpowiednie przygotowanie zmniejsza ryzyko powikłań podczas zabiegów ginekologicznych
14:25 - 15:05
Lunch
15:05 - 15:25
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY

ZESPÓŁ MOCZOWO-PŁCIOWY, A SEKSUALNOŚĆ KOBIET W OKRESIE OKOŁOMENOPAUZALNYM – MIEJSCE PRASTERONU
15:25 - 17:25
SESJA 3. HORMONALNA TERAPIA MENOPAUZALNA I ANTYKONCEPCJA – KORZYŚCI I ZAGROŻENIA – AKTUALNY STAM WIEDZY W OPARCIU O EBM
15:25 - 15:45
HTM – optymalny czas terapii , czyli kiedy rozpocząć i zakończyć leczenie – optymalne schematy postępowania w świetle najnowszych badań
15:45 - 16:05
Antykoncepcja hormonalna u kobiet – gradacja istotnych zagrożeń, czyli jaka jest prawda?
16:05 - 16:25
Antykoncepcja hormonalna dla kobiet 40 + - korzyści i zagrożenia w oparciu o EBM
Wykładowca
Robert Jach
prof. dr hab. n. med. Robert Jach
RING MERYTORYCZNY I DYSKUSJA
Czy HTM poprawia stan skóry kobiet w okresie okołomenopauzalnym i czy można to leczenie wspomagać zabiegami dermatologii estetycznej?
16:25 - 16:45
Stanowisko za terapia nieinwazyjną
16:45 - 17:05
Stanowisko za terapią inwazyjną
28
maja
Sobota
9:00 - 10:40
SESJA 4. PRZEDWCZESNE PĘKNIĘCIE BŁON PŁODOWYCH ORAZ CIĄŻA OBUMARŁA – ASPEKTY MEDYCZNE I PRAWNE W OPARCIU O EBM
Przewodniczący
9:00 - 9:20
Postępowanie w PPROM przed 23 tygodniem ciąży
Wykładowca
Piotr Sieroszewski
prof. dr hab. n. med. Piotr Sieroszewski
9:20 - 9:40
Postępowanie w ciąży obumarłej przed 23 tygodniem ciąży
9:40 - 10:00
Postępowanie w PPROM po 23 tygodniu ciąży
10:00 - 10:20
Postępowanie w ciąży obumarłej po 23 tygodniu ciąży
10:20 - 10:40
Stanowisko i opinia prawna – stan obecny
Wykładowca
Justyna Król-Całkowska
prof. dr hab. n. med. Justyna Król-Całkowska
10:40 - 11:00
Przerwa na kawę
11:00 - 11:20
WYKŁAD SPONSOROWANY FIRMY
Progesteron we wczesnej ciąży
11:20 - 13:00
SESJA 5. NIEPRAWIDŁOWA IMPLANTACJA ŁOŻYSKA – WYZWANIE WSPÓŁCZESNEJ PERINATOLOGII

PLACENTA ACCRETA SPECTRUM – A CHALLENGE FOR MODERN PERINATOLOGY
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
Frédéric Chantraine
prof. Frédéric Chantraine
11:20 - 11:40
Jak rozpoznać PAS w II i III trymestrze?
How to diagnose PAS with ultrasound in the 2nd and 3rd trimester?
Wykładowca
prof. dr hab. n. med. Mariola Ropacka-Lesiak
11:40 - 12:00
Postępowanie w PAS – w badaniach opartych na dowodach
Evidence based aproach to the management od PAS
Wykładowca
Frédéric Chantraine
prof. Frédéric Chantraine
12:00 - 12:20
Jak najlepiej przygotować pacjentkę z PAS do porodu
How best to prepare a patient with PAS for childbirth
Wykładowca
12:20 - 12:40
A practical guide to help „rule out” PAS with ultrasound in the 2nd and 3rd trimester
Wykładowca
RING MERYTORYCZNY I DYSKUSJA
Celowe pozostawienie łożyska w macicy oraz histerectomia położnicza korzyści i zagrożenia w oparciu o EBM
12:40 - 13:00
Celowe pozostawienie łożyska w macicy
Intentional placental retention
Wykładowca
prof. Olivier Morel
13:00 - 13:20
Histerektomia położnicza
Cesarean-Histerectomy for PAS
Wykładowca
prof. Karin Fox