GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA – KONTROWERSJE

 

POZNAŃ, 18.05.2018 - 19.05.2018

*w programie przewidziane są wykłady sponsorowane
*program może ulec zmianie
 
18
maja
Piątek
Sala 1
9:50–10:00
Powitanie
prof. Stefan Sajdak
10:00–12:45
Sesja 1
Przewodniczący: prof. Stefan Sajdak, prof. Jacek Suzin
10:00–10:25
Czy jest miejsce dla radioterapii w leczeniu raka jajnika np. wznowa lokalna, w węzłach chłonnych?
doc. Małgorzata Klimek, prof. Zbigniew Kojs
10:25–10:50
Rola radioterapii w leczeniu nowotworów endometrium. Różnice w I i II typie raka endometrium
prof. Marek Grabiec
10:50–11:15
Sposoby walki z krwawieniem śródoperacyjnym – preparaty przeciwkrwotoczne, hemostaza
prof. Zbigniew Krasiński
11:15–11:40
Jakość życia po operacjach ultraradykalnych w ginekologii onkologicznej
prof. Janusz Emerich
11:40–11:55
Opieka paliatywna nad chorą terminalnie
dr Bogusław Sobolewski
11:55–12:10
Metody uzupełnienia leczenia bólu nowotworowego
prof. Piotr Woźniak
12:10–12:35
Interdyscyplinarne leczenie powikłań operacyjnych w ginekologii onkologicznej
prof. Jacek Suzin
12:35–12:45
Dyskusja
12:45–13:00
Przerwa na kawę
13:00–15:10
Sesja 2
Przewodniczący: prof. Marek Spaczyński, prof. Dariusz Szpurek
13:00–13:20
Wykład sponsorowany firmy TEVA
Zapobieganie i terapia działań niepożądanych u chorych poddanych chemioterapii w raku jajnika
prof. Stefan Sajdak
13:20–13:45
Ocena skuteczności personalizowanej terapii molekularnej w raku jajnika
prof. Ewa Nowak-Markwitz
13:45–14:10
Usunięcie jajowodów, profilaktyką raka jajnika?
dr Agnieszka Żalińska, prof. Przemysław Oszukowski
14:10–14:35
Podstawy leczenia operacyjnego raka jajnika
prof. Paweł Knapp
14:35–15:00
Porównanie skuteczności chemioterapii dootrzewnowej i systemowej w raku jajnika
prof. Janina Markowska
15:00–15:20
Wykład sponsorowany firmy ROCHE
Jaka jest optymalna terapia pierwszej linii dla chorych na zaawansowanego raka jajnika?
dr hab. Rafał Moszyński
15:20–15:30
Dyskusja
15:30–16:10
Lunch
16:10–17:25
Sesja 3
Przewodniczący: prof. Jerzy Sikora, prof. Rafał Moszyński
16:10–16:35
Technika wykonania „packingu” śródoperacyjnego
prof. Jerzy Sikora
16:35–17:00
Rola Peritoneal Cancer Indeks (PCI) w leczeniu operacyjnym raka jajnika
prof. Włodzimierz Sawicki
17:00–17:10
Prelekcja firmy Aspen
Okołozabiegowa profilaktyka przeciwzakrzepowa z użyciem nadroparyny
Katarzyna Sieczka (Medical Science Liaison)
17:15–17:25
Dyskusja


19
maja
Sobota
Sala 1
9:00–10:50
Sesja 4
Przewodniczący: prof. Witold Kędzia, prof. Dariusz Samulak
9:00–9:25
Profilaktyczna vs terapeutyczna szczepionka przeciwko HPV – aktualny stan wiedzy
prof. Witold Kędzia
9:25–9:50
Procedury zachowania płodności u chorych leczonych z powodu nowotworów ginekologicznych
prof. Robert Jach
9:50–10:15
Rola laparoskopii i PET-CT w podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia raka szyjki macicy
prof. Kazimierz Pityński
10:15–10:40
Granice chirurgii w onkologii ginekologicznej
prof. Andrzej Bieńkiewicz
10:40–10:50
Dyskusja
10:50–11:00
Przerwa na kawę
11:00–12:50
Sesja 5
Przewodniczący: prof. Anna Kwaśniewska, prof. Andrzej Bieńkiewicz
11:00–11:25
Podstawy nowego mianownictwa w sanach przednowotworowych szyjki macicy, pochwy i sromu
prof. Anita Olejek
11:25–11:50
Metformina w leczeniu onkologicznym
prof. Anna Markowska
11:50–12:15
Nieginekologiczne nowotwory w ciąży
prof. Anna Kwaśniewska
12:15–12:40
Psychologiczne konsekwencje nieskutecznego leczenia bólu u chorych leczonych z powodu nowotworu narządu rodnego
dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak
12:40–12:50
Dyskusja


© 2021 Termedia