II KONFERENCJA NEURORADIOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ

 

ONLINE, 06.05.2022 - 07.05.2022

 
6
maja
Piątek
13:00 - 13:10
Otwarcie konferencji
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 
Sesja I Choroby naczyniopochodne mózgu
Przewodniczący
Agnieszka Słowik
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Serafin
 
13:10 - 13:35
Udar mózgu – stara choroba, nowe możliwości terapii
Agnieszka Słowik
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słowik
 
13:35 - 14:05
Obrazowanie udaru mózgu w fazie nadostrej i ostrej – aktualne algorytmy diagnostyczne i najnowsze modyfikacje
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 
14:05 - 14:25
Udar w fazie podostrej i przewlekłej – czy istnieje uznany standard badania neuroobrazowego?
14:25 - 14:45
Udary o etologii niemiażdżycowej
Sławomir Michalak
prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
 
14:45 - 15:00
Panel dyskusyjny oraz Q&A
15:00 - 15:10
Przerwa na blok reklamowy
Sesja II Leczenie endowaskularne udarów niedokrwiennych mózgu
Przewodniczący
Tadeusz Popiela
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela
 
15:10 - 15:35
Aspekty kliniczne udaru niedokrwiennego
Adam Kobayashi
dr hab. n. med., prof. uczelni Adam Kobayashi
 
15:35 - 16:00
Łagodny udar niedokrwienny mózgu - czy trombektomia mechaniczna ma sens?
Tadeusz Popiela
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela
 
16:00 - 16:25
Tandem occlusion i inne wyzwania w leczeniu endowaskularnym udaru niedokrwiennego mózgu
  Michał Zawadzki
 
16:25 - 16:40
Panel dyskusyjny oraz Q&A
16:40 - 16:50
Przerwa
Sesja III Krwawienie śródczaszkowe
Przewodniczący
Jan Baron
prof. dr hab. n. med. Jan Baron
 
16:50 - 17:10
Klinika i klasyfikacja krwotoków śródczaszkowych
17:10 - 17:30
Krwawienie śródczaszkowe
Jan Baron
prof. dr hab. n. med. Jan Baron
 
17:30 - 17:50
Obrazowanie tętniaków i malformacji tętniczo żylnych
dr n. med. Bartosz Mruk
 
17:50 - 18:10
Leczenie wewnątrznaczyniowe tętniaków mózgu i malformacji tętniczo-żylnych
  Michał Zawadzki
 
18:10 - 18:25
Panel dyskusyjny oraz Q&A
18:25 - 18:35
Przerwa
Sesja IV Choroba Alzheimera i inne zespoły otępienne
Przewodniczący
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 
18:35 - 18:55
Wczesne zaburzenia poznawcze – obraz kliniczny
18:55 - 19:15
Choroba Alzheimera i inne choroby otępienne – obrazowanie


7
maja
Sobota
Sesja V Choroba Parkinsona i zespoły parkinsonowskie
09:00 - 09:20
Kryteria kliniczne rozpoznawania choroby Parkinsona i parkinsonizmu atypowego – kiedy i o co prosić radiologa kierując chorego na badanie?
09:20 - 09:40
Obrazowanie MR w chorobie Parkinsona i atypowych zespołach parkinsonowskich w praktyce codziennej
dr n. med. Małgorzata Burzyńska-Makuch
 
09:40 - 09:50
Panel dyskusyjny oraz Q&A
09:50 - 10:00
Przerwa
Sesja VI Choroby istoty białej i szarej
Przewodniczący
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz
 
10:00 - 10:20
Obrazowanie chorób istoty białej
10:20 - 10:40
Wrodzone wady kory – przegląd przypadków
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz
 
10:40 - 10:50
Panel dyskusyjny oraz Q&A
10:50 - 11:00
Przerwa
Sesja VII Stwardnienie rozsiane
Przewodniczący
Agata Majos
prof. dr hab. n. med. Agata Majos
 
11:00 - 11:20
Wykład sponsorowany firmy
Rozpoznanie postaci wtórnie postępującej stwardnienia rozsianego - czy potrzebne jest badanie MRI?
dr n. med. Małgorzata Siger
 
11:20 - 11:40
Obrazowanie SM i różnicowanie z innymi chorobami demielinizacyjnymi
Agata Majos
prof. dr hab. n. med. Agata Majos
 
11:40 - 12:00
PML, ADEM, NMO, anty GFAP – aspekty kliniczno-neuroobrazowe
Alicja Kalinowska
dr hab. n. med. Alicja Kalinowska
 
12:00 - 12:20
Wykład sponsorowany
Rola sztucznej inteligencji w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia stwardnienia rozsianego
12:20 - 12:30
Panel dyskusyjny oraz Q&A
12:30 - 12:40
Przerwa
12:40 - 13:00
13:00 - 13:20
Neuroinfekcje - trudności diagnostyczne z perspektywy lekarza chorób zakaźnych, hematologa i radiologa – panel dyskusyjny
Sesja IX Guzy mózgu i kanału kręgowego
Przewodniczący
Sławomir Michalak
prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
 
13:20 - 13:40
Guzy mózgu – aspekty kliniczne
Sławomir Michalak
prof. dr hab. n. med. Sławomir Michalak
 
13:40 - 14:00
Guzy mózgu u dzieci
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz
 
14:00 - 14:25
Guzy wewnątrzczaszkowe cz.1
Jerzy Walecki
prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
 
14:25 - 14:50
Guzy wewnątrzczaszkowe cz.2
dr n. med. Tomasz Bulski
 
14:50 - 15:10
Guzy kanału kręgowego
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jurkiewicz
 
15:10 - 15:20
Panel dyskusyjny oraz Q&A
15:20 - 15:40
Przerwa
15:40 - 16:40
Sesja X Ciekawych przypadków - kominek radiologiczny
16:50
Zakończenie konferencji