II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA RAN

 

ONLINE, 21.09.2021 - 24.09.2021

 
21
września
DZIEŃ 1 – Diagnostyka rany podstawą leczenia celowanego
14:00–14:30
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
14:30–14:40
Otwarcie e-Kongresu
 
14:40–15:00
Rozpoczęcie e-Kongresu
 
Marta Bakowska
mgr Marta Bakowska
 
15:00–15:10
Leczenie ran w Europie i na świecie– prezydent D-Foot International
 
Vijay Viswanathan
dr Vijay Viswanathan
 
15:10–15:25
Wykład inauguracyjny
Terapie komórkowe – czy uda nam się wykorzystać ich potencjał w leczeniu ran?
 
15:25–15:45
Nowe możliwości w gojeniu ran – rola kwasu hialuronowego i aminokwasów
 
prof. Roberto Cassino
 
15:45–15:55
Moje historie z ranami – relacja pacjenta pokonującego życie z ranami
15:55–16:05
Wytyczne PTLR w zakresie zespołu cukrzycowej
 
16:05–17:10
Sesja 1
Monitorowanie cech stanu zapalnego w ranie
Przewodniczący:
 
16:05–16:20
Wykorzystanie nowoczesnych technik w diagnostyce mikrobiologicznej rany
 
16:20–16:35
Ocena zawartości proteaz w ranie – wound check
 
16:35–16:50
Jak w praktyce stosować moleculight
 
16:50–17:10
Wykład wspierany przez
Stąpając po kruchym lodzie... Czy możemy zobiektywizować strategię leczenia stanów septycznych u pacjentów z ranami?
 
Tomasz Banasiewicz
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
 
17:10–17:55
Sesja 2
Poszukiwanie czynnika etiologicznego rany – owrzodzenia nowotworowe
Przewodniczący:
 
dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
 
17:10–17:25
Jak nie przeoczyć czerniaka w ranie?
 
dr n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
 
17:25–17:40
Nowotwory zlokalizowane w owrzodzeniach podudzi
 
17:40–17:55
Owrzodzenia popromienne – profilaktyka i leczenie
 
Dorota Kiprian
dr n. med. Dorota Kiprian
 
17:55–18:10
Przerwa – zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
18:10–19:25
Sesja 3
Zapalenie kości – czy problem tylko dla ortopedy?
Przewodniczący:
 
Jarosław Woroń
dr hab. n. med. Jarosław Woroń
 
18:10–18:25
Oblicza zapaleń kości
 
18:25–18:40
Za i przeciw resekcjom kości w zespole stopy cukrzycowej
 
18:40–18:55
Patronat firmy
Okiem farmakologa klinicznego – zasady antybiotykoterapii w leczeniu zapaleń kości
 
Jarosław Woroń
dr hab. n. med. Jarosław Woroń
 
18:55–19:10
Okiem ortopedy: kiedy miejscowa antybiotykoterapia może poprawić rokowanie w leczeniu ran?
 
Łukasz Kołodziej
dr hab. n. med., prof. uczelni Łukasz Kołodziej
 
19:10–19:25
Okiem diabetologa – ochrona kości w okresie gojenia rany
 
19:25–20:10
Sesja 4
Walka o utlenowanie rany
Przewodniczący:
 
prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
 
19:25–19:40
Czy miejscowe preparaty zawierające hemoglobinę mogą poprawić utlenowanie rany?
 
19:40–19:55
Jak usunąć tkanki martwicze po rewaskularyzacji u chorego z raną
 
prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek
 
19:55–20:10
Rola MSC w poprawie ukrwienia rany
 
lek. Damian Sienko
 
20:10–20:50
Sesja Q&A


22
września
DZIEŃ 2 – O ranach interdyscyplinarnie
14:30–15:00
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
15:00–16:00
Sesja 5
Bezpieczeństwo na sali operacyjnej – ważnym elementem niepowikłanego gojenia rany
Przewodniczący:
 
Tomasz Banasiewicz
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
 
15:00–15:15
Patronat firmy
Bezpieczeństwo pacjenta z raną – co pomaga w skutecznym oczyszczeniu i zaopatrzeniu rany
 
Tomasz Banasiewicz
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
 
15:15–15:30
Rana pooperacyjna. Czy na pewno istotna?
 
15:30–15:45
Patronat firmy
Okiem chirurga – zaopatrzenie rany po opracowaniu chirurgicznym
 
lek. Marcin Tusiński
 
15:45–16:00
Postępowanie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym i po zabiegach w obrębie przewodu pokarmowego – prehabilitacja i posthabilitacja
 
Michał Jankowski
dr n. med. Michał Jankowski
 
16:00–17:00
Sesja 6
Zdrowie skóry w przebiegu gojenia ran
Przewodniczący:
 
Rafał Czajkowski
prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
 
Anna Sobieszek-Kundro
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
 
16:00–16:15
Diagnostyka zmian w obrębie paznokci – czy zawsze grzybica?
 
Anna Sobieszek-Kundro
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
 
16:15–16:30
Patronat firmy
Zabezpieczenie skóry przed wysiękiem
 
Tomasz Banasiewicz
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
 
16:30–16:45
Zmiany na skórze u chorego z cukrzycą – zapytajmy dermatologa
 
Rafał Czajkowski
prof. dr hab. n. med. Rafał Czajkowski
 
16:45–17:00
Zabezpieczanie skóry – jak uniknąć powstania rany?
 
17:00–17:15
Przerwa – zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
17:15–18:30
Sesja 7
Odleżyny – czy problem, którego da się uniknąć?
Przewodniczący:
 
17:15–17:30
Patronat firmy
Profilaktyka odleżyn - wczesne i ukierunkowane działania interwencyjne: Skaner Provizio® SEM
 
17:30–17:45
Zalecenia PTLR w zakresie leczenia odleżyn
 
17:45–18:00
Praktyczny warsztat – pielęgnacja skóry wokół odleżyny
 
Sylwia Rogowska
mgr Sylwia Rogowska
 
18:00–18:15
Skuteczne połączenie metod w leczeniu odleżyn. Trudny przypadek
 
18:15–18:30
Leczenie żywieniowe odleżyn i ran trudno gojących się
 
Stanisław Kłęk
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk
 
18:30–19:50
Sesja 8
PTLR o ranach dla farmaceutów
Przewodniczący:
 
18:30–18:45
Opieka farmaceutyczna - co niesie przyszłość? Czy opieka farmaceutyczna w ranie jest możliwa?
 
18:45–19:05
Substancje przeciwdrobnoustrojowe w ranach w rękach farmaceuty – fakty i mity
 
Tomasz Karpiński
dr hab. n. med., prof. uczelni Tomasz Karpiński
 
19:05–19:35
Co farmaceuta o opatrunkach wiedzieć powinien? Jak zostać ekspertem w gojeniu ran?
 
Marzena Korbecka-Paczkowska
mgr farm. Marzena Korbecka-Paczkowska
 
19:35–19:50
Za mamusię, za tatusia….? Jak naprawdę zachęcić do żywienia
 
Tomasz Banasiewicz
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
 
19:50–20:30
Sesja Q&A


23
września
DZIEŃ 3 – PTLR przygotowuje wytyczne w dziedzinie leczenia ran – dla każdego specjalisty
14:30–15:00
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
15:00–15:45
Sesja 9
Terapia podciśnieniowa – praktyczne aspekty
Przewodniczący:
 
Tomasz Banasiewicz
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
 
15:00–15:15
Patronat firmy
Za i przeciw terapii podciśnieniowej – forum przypadków – rany atypowe
 
dr n. med. Katarzyna Grygiel-van den Hoogen
 
15:15–15:30
Za i przeciw terapii podciśnieniowej – forum przypadków – stopa cukrzycowa
 
15:30–15:45
Patronat firmy
Kiedy terapia podciśnieniowa to jedyna opcja
 
Tomasz Banasiewicz
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
 
15:45–16:30
Sesja 10
Opieka nad pacjentem z cukrzycą w okresie gojenia rany

Sesja dostępna wyłącznie dla lekarzy

Przewodniczący:
 
15:45–16:00
Patronat firmy
Insulinoterapia – czy tylko dobra kontrola glikemii u chorego z raną?
 
16:00–16:15
Patronat firmy
Semaglutyd - plejtropowe działanie w leczeniu cukrzycy typu 2
 
Leszek Czupryniak
prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak
 
16:15–16:30
Patronat firmy
SGLT2i - zapobieganie mikro i makronaczyniowym powikłaniom u chorych z cukrzycą typu 2
 
16:30–17:30
Sesja 11
Sesja sponsorowana firmy
Jak skrócić czas leczenia rany w zespole stopy cukrzycowej
Przewodniczący:
 
prof. Ralf Lobmann
 
16:30–17:05
Postaw swoich pacjentów z cukrzycą z powrotem na nogi: leczenie zespołu stopy cukrzycowej od dowodów klinicznych do praktyki
 
prof. Ralf Lobmann
 
17:05–17:20
Organizacja opieki nad chorymi z zespołem stopy cukrzycowej – jak jest, a jak być powinno
 
17:20–17:35
Co mówi lekarz – co słyszy pacjent – rola edukacji w leczeniu owrzodzeń stopy cukrzycowej
 
17:35–17:50
Zespół stopy cukrzycowej – tu wszystko dzieje się szybciej – dlatego szybko reagujemy i szybko zamykamy rany
 
mgr Anna Daudzward
 
17:50–18:05
Przerwa - zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
18:05–19:05
Sesja 12
Neuropatia w przebiegu chorób przewlekłych – jak diagnozować i leczyć?
Przewodniczący:
 
Aleksandra Araszkiewicz
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz
 
18:05–18:20
Optymalna diagnostyka podstawą w prewencji rozwoju neuropatii cukrzycowej
 
Aleksandra Araszkiewicz
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Araszkiewicz
 
18:20–18:35
Neuropatia cukrzycowa – czy umiemy zatrzymać jej postęp
 
dr hab. n. med. Anna Korzon-Burakowska
 
18:35–18:50
Leczenie bolesnej neuropatii cukrzycowej
 
Wojciech Kozubski
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
 
18:50–19:00
Ból w schorzeniach nerwowo-naczyniowych - technologia Frems badania naukowe a doświadczenia własne
 
mgr. Magdalena Rosłoniec
 
19:00–19:15
Współpraca lekarza i pielęgniarki w leczeniu ran – czy rozumiemy wspólnie problem neuropatii
 
19:15–20:30
Sesja 13
Zalecenia PTLR w zakresie diagnostyki i leczenia zespołu stopy cukrzycowej
Przewodniczący:
 
Filip M. Szymański, prof. uczelni
dr hab. n. med., prof. uczelni Filip M. Szymański, prof. uczelni
 
19:15–19:30
Hospitalizacje w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej – doświadczenia okresu pandemii
Marcin Kleibert, Patrycja Bąk, Daniel Bałut, Beata Mrozikiewicz-Rakowska
19:30–19:45
Wybór sposobu rewaskularyzacji u chorego z raną – czy tylko dylemat interwencjonisty?
 
19:45–20:00
Diagnostyka neuropatii cukrzycowej
 
Piotr Dziemidok
dr hab. n. med., prof. uczelni Piotr Dziemidok
 
20:00–20:15
Od modzela do owrzodzenia – zasady postepowania miejscowego w ZSC
 
Izabela Kuberka
mgr Izabela Kuberka
 
Irena Samson
mgr Irena Samson
 
20:15–20:30
Opieka kardiologiczna nad chorym z ZSC
 
Filip M. Szymański, prof. uczelni
dr hab. n. med., prof. uczelni Filip M. Szymański, prof. uczelni
 
20:30–20:40
Materiały odciążające Sidasmedical doskonale rozwiązanie w leczeniu ZSC
 
mgr. Magdalena Rosłoniec
 
20:40–21:10
Sesja Q&A


24
września
Rany w różnych lokalizacjach i w różnych sytuacjach klinicznych
14:00–14:30
Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
14:30–15:00
Sesja 14 Warsztat - terapie komórkowe w leczeniu ran
Prowadzący:
 
14:30–14:35
Terapie komórkowe: co powinno budzić naszą czujność?
 
14:35–14:50
Wkraczamy w nową erę leczenia ran – terapie komórkowe w zespole stopy cukrzycowej
 
14:50–15:00
Jak powstaje produkt medyczny terapii zaawansowanej? Doświadczenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych
 
lek. Tomasz Baran
 
15:00–16:15
Sesja 15
Leczenie Ran w opiece ambulatoryjnej - sesja przypadków klinicznych
Przewodniczący:
 
Marta Bakowska
mgr Marta Bakowska
 
15:00–15:15
Patronat firmy
Trudne rany w pracy pielęgniarki – opis przypadków
 
Marta Bakowska
mgr Marta Bakowska
 
15:15–15:30
Endoform - Czy opatrunek z macierzy pozakomórkowej może posłużyć również jako czasowy substytut skóry?
 
lek. Marcin Tusiński
 
15:30–15:45
Rany onkologiczne – opis przypadku
 
15:45–16:00
Odleżyna – opis przypadku
 
16:00–16:15
Dibutyrylochityna jako nowe rozwiązanie dla przyspieszenia procesu epitelializacji rany
 
Marta Bakowska
mgr Marta Bakowska
 
16:15–17:00
Sesja 16
Leczenie chorób żył dla każdego specjalisty - z perspektywy flebologa
Przewodniczący:
 
Tomasz Grzela
dr hab. n. med. Tomasz Grzela
 
16:15–16:30
Po epizodzie zapalenia żył głębokich – do kiedy heparyna, od kiedy sulodeksyd?
 
16:45–17:00
Jak prawidłowo dobrać produkt uciskowy w profilaktyce owrzodzeń żylnych – warsztat
 
Tomasz Grzela
dr hab. n. med. Tomasz Grzela
 
16:45–17:00
O kompresjoterapii – bezpieczeństwo w obliczu rany
 
17:00–18:00
Sesja 17
Higiena Rany w praktyce leczenia ran
Przewodniczący:
 
17:00–17:20
Higiena rany okiem chirurga
 
17:20–17:40
Higiena Rany – brakujące ogniwo w postępowaniu z raną przewlekłą
 
17:40–18:00
4 proste kroki do wygojenia każdej rany – przypadki kliniczne
 
Sylwia Rogowska
mgr Sylwia Rogowska
 
18:00–18:10
Przerwa – zapraszamy do odwiedzenia wirtualnych stoisk
18:10–18:45
Sesja 18
Nowa metoda eliminacji biofilmu z rany - bez stosowania antybiotyków
Przewodniczący:
 
18:10–18:35
Biofilm Wounds: key regulators in wound inflammation
 
Gregory Schultz
prof. Gregory Schultz
 
18:35–19:30
Sesja Q&A


© 2021 Termedia