III KONFERENCJA PUŁAPKI W PNEUMONOLOGII 2019


WARSZAWA, 31.05.2019 - 01.06.2019

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 
31
maja
piątek
10:00–10:10
Otwarcie konferencji
10:10–11:40
Sesja 1
przewodniczący: prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński
10:10–10:40
Ciekawe obrazy radiologiczne raka płuca
dr med. Lucyna Opoka
10:40–11:00
Zmiana guzowata piersi u chorej z rakiem płuca. Czy to zawsze przerzut?
dr Karolina Malesa-Tarasiuk
11:00–11:20
Mnogie guzki w płucach
prof. dr hab. med. Elżbieta Wiatr
11:20–11:40
Powikłania leczenia sarkoidozy
prof. dr hab. med. Elżbieta Wiatr
11:40–12:00
Przerwa na kawę
12:00–13:30
Sesja 2
przewodnicząca: prof. dr hab. med. Elżbieta Wiatr
12:00–12:20
Nintedanib – dotychczasowe doświadczenia w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc i nowe możliwości terapeutyczne
dr med. Małgorzata Sobiecka

Wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim
12:20–12:40
UIP – nie tylko samoistne włóknienie płuc
dr Damian Korzybski
12:40–13:00
Napadowa duszność oraz zmiany w miąższu płuc u chorego z niewydolnością serca
dr med. Katarzyna Białek-Gosk
13:00–13:30
Bezpieczeństwo długoterminowego leczenia antyfibrotycznego pirfenidonem
dr med. Katarzyna Lewandowska

Wykład sponsorowany firmy Roche
13:30–14:30
Przerwa na lunch
14:30–16:30
Sesja 3
przewodniczący: dr hab. med. Robert Pływaczewski
14:30–14:50
Konsekwencje BMI=58 kg/m2
dr hab. med. Robert Pływaczewski
14:50–15:10
Różne oblicza POChP - przypadek młodej kobiety
dr Marta Miszczuk
15:10–15:30
Personalizacja farmakoterapii POChP – od dowodów naukowych do praktyki klinicznej
dr med. Adam Szuścik

Wykład sponsorowany firmy GSK
15:30–15:50
Pierwsza hospitalizacja w życiu zakończona NWM
dr hab. med. Robert Pływaczewski
15:50–16:10
Meandry diagnostyki molekularnej raka płuca
dr hab. med. Renata Langfort
16:10–16:30
Pułapki diagnostyczne i terapeutyczne w farmakoterapii uogólnionego niedrobnokomórkowego raka płuca EGFR mut+
dr med. Magdalena Knetki-Wróblewska

Wykład sponsorowany firmy AstraZeneca
16:30–16:50
Przerwa na kawę
16:50–18:10
Sesja 4
przewodnicząca: dr hab. med. Renata Langfort
16:50–17:10
Granice leczenia onkologicznego w raku płuca
dr Emil Wojda
17:10–17:30
Rak płuca chorobą przewlekłą?
dr Emil Wojda
17:30–17:50
Zatorowość płucna jako relewator choroby nowotworowej
dr Damian Korzybski
17:50–18:10
Wczesne wykrywanie raka płuca – szybko, ale czy zawsze skutecznie?
dr Emil Wojda
1
czerwca
sobota
9:00–11:30
Sesja 5
przewodniczący: prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński
9:00–9:20
Niewydolność serca u chorej na astmę
dr med. Justyna Mierzejewska
9:20–9:40
Astma? Może nie astma
dr med. Justyna Mierzejewska
9:40–10:00
Próba aspirynowa. Przyjaciel czy wróg?
dr med. Rafał Dobek
10:00–10:20
Nieoczekiwane zdarzenie w przebiegu leczenia biologicznego astmy ciężkiej (niedoczynność kory nadnerczy po odstawieniu steroidów p.o., imitacja choroby nowotworowej)
dr med. Rafał Dobek
10:20–10:40
Nowa terapia ciężkiej astmy eozynofilowej
dr med. Rafał Dobek

Wykład sponsorowany firmy AstraZeneca
10:40–11:00
Napadowa duszność u chorego leczonego z powodu astmy. Rola badania przedmiotowego oraz badań czynnościowych układu oddechowego
dr hab. med. Tadeusz Przybyłowski
11:00–11:30
Wykład sponsorowany firmy Vertex
11:30–11:50
Przerwa na kawę
11:50–13:30
Sesja 6
przewodniczący: dr hab. med. Tadeusz Przybyłowski
11:50–12:10
Czy zawsze łatwo jest zidentyfikować przyczynę zaostrzenia astmy?
dr hab. med. Krzysztof Kuziemski
12:10–12:30
Nasilona duszność u chorego na POChP – czy przyczyna zawsze jest oczywista?
dr hab. med. Krzysztof Kuziemski
12:30–12:50
Czy możemy zwiększyć aktywność fizyczną chorych na POChP?
dr hab. med. Damian Tworek

Wykład sponsorowany firmy Boehringer Ingelheim
12:50–13:10
Niesatysfakcjonujące leczenie początkowe POChP i co dalej wg GOLD 2019
prof. dr hab. med. Paweł Śliwiński

Wykład sponsorowany firmy Novartis
13:10–13:30
Kiedy rozpocząć leczenie sarkoidozy?
dr med. Elżbieta Puścińska
13:30–14:30
Przerwa na lunch
14:30–15:50
Sesja 7
przewodniczący: dr hab. med. Krzysztof Kuziemski
14:30–14:50
Trudności diagnostyczne – zmiany w miąższu płuc u młodej kobiety po przeszczepieniu serca
dr hab. med. Tadeusz Przybyłowski
14:50–15:10
Woda w boku – rutyna i niespodzianki
dr med. Michał Bednarek
15:10–15:30
Płucne manifestacje choroby zależnej od IgG4
dr med. Michał Bednarek
15:30–15:50
Zakończenie konferencji
© 2019 Termedia