III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PANDA

 

WARSZAWA, 30.09.2022 - 01.10.2022

30
września
Piątek
09:00 - 09:10
Rozpoczęcie i powitanie
Przewodniczący
09:10 - 09:15
Wystąpienie Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów (Krajowa Izba Fizjoterapeutów) dr Tomasza Dybka
09:15 - 11:15
Sesja EACD
Moderator:
Moderatorzy
Elisabet Rodby-Bousquet
Elisabet Rodby-Bousquet
9:15 - 9:25
Powitanie
Arnab Seal
  Arnab Seal - EACD President
 
9:25 - 9:35
1. Organisation update including introducing new Prospective Chair
Wykładowca
9:35 - 9:45
2. Family and User update
Wykładowcy
Therese Millar
Therese Millar
9:45 - 9:55
3. Education, Training and Research
Wykładowca
Arnab Seal
Arnab Seal
9:55 - 10:05
4. Technology and Innovation
Wykładowca
Sylvain Brochard
Sylvain Brochard
10:05 - 10:20
5. Advocacy role: Ukraine
Wykładowcy
10:20 - 10:25
6. Invitation for Ljubljana meeting, update on Strategy meeting and Network development
Wykładowca
Bernard Dan
Bernard Dan
10:25 - 10:55
7. CP Registry (CPUP)
Wykładowca
Elisabet Rodby-Bousquet
Elisabet Rodby-Bousquet
10:55 - 11:10
Discussion
11:10 - 11:15
Conclusions
Wykładowca
Arnab Seal
Arnab Seal
11:15 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 13:30
Sesja 1 – Przyszłość jest dziś. Robotyka i nowoczesne technologie w rehabilitacji.
Moderatorzy:
11:30 - 11:50
1. Technologicznie wspomagana rehabilitacja dzieci - korzyści, wyzwania, zagrożenia i mity.
Wykładowca
11:50 - 12:10
2. Ocena skuteczności i kierunki rozwoju robotów wspomagających rehabilitację.
Wykładowca
12:10 - 12:25
3. Porównanie systemu MOTEK GRAIL z konwencjonalnym laboratorium analizy ruchu.
Wykładowca
12:25 - 12:40
4. Porównanie treningów z wykorzystaniem Lokomatu oraz bieżni elektrycznej w terapii dzieci z MPD.
12:40 - 12:55
5. Wpływ technologicznie wspomaganej rehabilitacji na wydolność oraz sprawność motoryczną dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Wykładowcy
12:55 - 13:10
6. Egzoszkielet pediatryczny ATLAS 2030- przegląd dostępnych doniesień naukowych i trwających projektów badawczych w grupie pacjentów z MPD i SMA typu II.
Wykładowcy
Joanna Boczula
Grzegorz Boczula
13:10 - 13:30
7. Zastosowanie techniki druku 3d w produkcji ortez. Analiza przypadku, porównująca dwa typy ortez i różne technologie ich produkcji.
13:30 - 14:30
Przerwa
14:30 - 17:00
Sesja 2 – Los jest w naszych rękach. Poprawa funkcji kończyny górnej.
Moderatorzy:
14:30 - 14:50
1. Implementacja i skuteczność programów terapii domowej stosowanych przez pacjentów z jednostronnym typem mózgowego porażenia dziecięcego.
Wykładowca
14:50 - 15:05
2. Skuteczność preparatów toksyny botulinowej w terapii zaburzeń funkcji kończyny górnej u dzieci z MPD.
Wykładowca
15:05 - 15:20
3. Ocena funkcjonalna po uwolnieniu przykurczu wyprostnego stawu łokciowego u dzieci z artrogrypozą.
Wykładowcy
Bartłomiej Kowalczyk
Bartłomiej Kowalczyk
Anna Kuźnik-Buziewicz
15:20 - 15:35
4. Ocena skuteczności artrodezy nadgarstka z usunięciem bliższego szeregu i przemieszczeniem ścięgien zginaczy powierzchniowych na zginacze głębokie palców w leczeniu „niefunkcjonalnej” ręki spastycznej u dorastających – opis przypadków.
Wykładowcy
Kornelia Pruchnik-Witosławska
Krzysztof Małecki
Anna Fabiś
15:35 - 15:50
5. Wysoce selektywna neurotomia nerwu skórno-mięśniowego w leczeniu przykurczu zgięciowego łokcia w przebiegu spastyczności.
Wykładowcy
Kornelia Pruchnik-Witosławska
Krzysztof Małecki
Anna Fabiś
15:50 - 16:05
6. Hiperselektywa neurotomia nerwu skórno-mięśniowego (HNNS-M) w leczeniu przykurczu zgięciowego stawu łokciowego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Wykładowca
16:05 - 16:20
7. Terapia zajęciowa po ulnaryzacji.
Wykładowca
16:20 - 16:40
8. Turnus kucharski – turnus terapii bimanualnej.
Wykładowca
16:40 - 17:15
Przerwa kawowa
17:15 - 19:15
Sesja 3 – Pokonywanie przeciwności. Budowanie odporności psychicznej.
Moderatorzy:
17:15 - 17:45
1. W naszej szkole odkryjesz swoje supermoce! – jak budować placówkę na zasobach uczniów, ich rodzin oraz pracowników.
17:45 - 18:15
2. Odporność psychiczna u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, jak ją wzmacniać i rozwijać.
18:15 - 18:35
3. Osobiste Sieci Wsparcia - bezpieczeństwo i ochrona, dobre życie tu i teraz.
Wykładowca
18:35 - 18:55
4. Bycie matką, ojcem, rodzeństwem osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. O potrzebie i możliwościach budowania systemu wsparcia w Polsce.
Wykładowca
18:55 - 19:15
5. Rodzic czy terapeuta, czyli jak pogodzić rodzicielstwo z terapią dziecka.
Wykładowca
19:15 - 19:30
Przerwa kawowa
19:30 - 20:30
Walne Zebranie członków Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej PANDa
1
października
Sobota
09:00 - 11:55
Sesja 4 – Dbajmy o stabilną podstawę. Ochrona stawu biodrowego. Zapobieganie wtórnym deformacjom kostno-stawowym.
Moderatorzy:
Moderatorzy
Faustyna Manikowska
09:00 - 09:30
1. Niestabilny staw biodrowy u dziecka z SMA - nowy problem kliniczny.
09:30 - 10:00
2. Pionizacja - cele, wskazania i ryzyko u niechodzącego dziecka - aspekty neuroortopedyczne.
10:00 - 10:30
3. Czynniki ograniczające zgięcie stawu kolanowego podczas chodu u dziecka z MPD.
Maria Lebiedowska
Wykładowcy
Faustyna Manikowska
Sabina Brazevic
Sabina Brazevic
10:30 - 11:00
4. Ból stawu biodrowego u dziecka z mózgowym porażeniem - jak częsty, i jak istotny jest to problem kliniczny?
Wykładowcy
Aleksander Koch
Aleksander Koch
11:00 - 11:15
Wykład sponsorowany
Zastosowanie nowej generacji urządzeń multifunkcyjnych w pionizacji pacjentów narażonych na dysplazje stawu biodrowego.
Rafał Mikołajczyk
11:20 - 11:40
Wykład sponsorowany
Jak radzić sobie z zaburzeniami w oddawaniu moczu u dzieci z porażeniem mózgowym
Wykładowca
Lic.piel. Specjalista pielęgniarstwo pediatrycznego Aneta Cygan
11:40 - 11:55
Wykład sponsorowany
Toksyna botulinowa w leczeniu zaburzeń funkcjonalnych chodu
Wykładowca
11:55 - 13:00
Przerwa
13:00 - 14:55
Sesja 5 – Dalej, szybciej, wyżej. Stymulowanie rozwoju ruchowego.
Moderatorzy:
13:00 - 13:20
1. Profilaktyka niepełnosprawności związanej z padaczką na przykładzie stwardnienia guzowatego
13:20 - 13:40
2. Znaczenie sportu, rekreacji i aktywności fizycznej w rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
Wykładowca
13:40 - 13:55
3. Zastosowanie innowacyjnej terapii genowej w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni.
13:55 - 14:10
4. Zaburzenia rozwoju mięśni u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Wykładowca
14:10 - 14:25
5. Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka poruszającego się na wózku aktywnym przez czynności samoobsługowe i codzienne obowiązki.
Wykładowcy
Joanna Wawrocka
Joanna Wawrocka
Dawid Feder
14:25 - 14:40
6. Interdyscyplinarna rehabilitacja onkologicznego pacjenta pediatrycznego po leczeniu neurochirurgicznym guza mózgu - guz tectum, powikłana zespołem stresu pourazowego.
Wykładowcy
14:40 - 14:55
7. Problemy z jedzeniem u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Wykładowca
Roksana Malak
14:55 - 15:30
Podsumowanie konferencji
Przewodniczący
15:45 - 17:30
Interpretacja obrazu radiologicznego stawów biodrowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – co fizjoterapeuta powinien wiedzieć?
KURS
Wykładowca
11:00 - 13:00
Sesja dla rodziców, opiekunów i fizjoterapeutów
Moderator:
Wykładowca
11:00 - 11:20
Wykład sponsorowany
Programy opieki Coloplast dla rodziców dzieci z zaburzeniami w oddawaniu moczu
Wykładowca
11:20 - 11:50
1. DOBA MA WIELE GODZIN - o znaczeniu pozycjonowania dla aktywności i uczestnictwa dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Wykładowca
11:50 - 12:20
2. MÓJ ROWER i JA - Frame running jako szansa na realizację potrzeb, marzeń, pasji i zwiększenie niezależności.
Wykładowca
12:20 - 12:50
3. Co oznacza termin "jakość życia" dla Twojego dziecka w praktyce?
Wykładowcy
Olga Wolińska
Olga Wolińska
12:50 - 13:00
Dyskusja
13:00 - 15:45
Przerwa
15:45 - 17:30
Zastosowanie kliniczne laboratoryjnej analizy ruchu
KURS
Wykładowca