III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PANDA

 

WARSZAWA, 30.09.2022 - 01.10.2022

 
30
września
Piątek
09:00 - 09:15
Rozpoczęcie i powitanie
Przewodniczący
09:15 - 11:15
Sesja EACD
Moderator:
Elisabet Rodby-Bousquet
  Elisabet Rodby-Bousquet
 
9:15 - 9:25
Powitanie
Arnab Seal
  Arnab Seal - EACD President
 
9:25 - 9:35
1. Organisation update including introducing new Prospective Chair
Elegast Monbaliu
  Elegast Monbaliu
 
9:35 - 9:45
2. Family and User update
Therese Millar
9:45 - 9:55
3. Education, Training and Research
Arnab Seal
  Arnab Seal
 
9:55 - 10:05
4. Technology and Innovation
Sylvain Brochard
  Sylvain Brochard
 
10:05 - 10:20
5. Advocacy role: Ukraine
10:20 - 10:25
6. Invitation for Ljubljana meeting, update on Strategy meeting and Network development
Bernard Dan
  Bernard Dan
 
10:25 - 10:55
7. CP Registry (CPUP)
Elisabet Rodby-Bousquet
  Elisabet Rodby-Bousquet
 
10:55 - 11:10
Discussion
11:10 - 11:15
Conclusions
Arnab Seal
  Arnab Seal
 
11:15 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 13:30
Sesja 1 – Przyszłość jest dziś. Robotyka i nowoczesne technologie w rehabilitacji.
Moderatorzy:
11:30 - 11:50
1. Technologicznie wspomagana rehabilitacja dzieci - korzyści, wyzwania, zagrożenia i mity.
11:50 - 12:10
2. Ocena skuteczności i kierunki rozwoju robotów wspomagających rehabilitację.
12:10 - 12:25
3. Porównanie systemu MOTEK GRAIL z konwencjonalnym laboratorium analizy ruchu.
12:25 - 12:40
4. Porównanie treningów z wykorzystaniem Lokomatu oraz bieżni elektrycznej w terapii dzieci z MPD.
  Patrycja Mrozek
 
12:40 - 12:55
5. Wpływ technologicznie wspomaganej rehabilitacji na wydolność oraz sprawność motoryczną dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
  Mateusz Maćkowiak
 
  Paulina Nowak
 
12:55 - 13:10
6. Egzoszkielet pediatryczny ATLAS 2030- przegląd dostępnych doniesień naukowych i trwających projektów badawczych w grupie pacjentów z MPD i SMA typu II.
  Krzysztof Cygoń
 
  Joanna Boczula
 
  Grzegorz Boczula
 
13:10 - 13:30
7. Zastosowanie techniki druku 3d w produkcji ortez. Analiza przypadku, porównująca dwa typy ortez i różne technologie ich produkcji.
  Małgorzata Serafin-Pawełek
 
13:30 - 14:30
Przerwa
14:30 - 17:00
Sesja 2 – Los jest w naszych rękach. Poprawa funkcji kończyny górnej.
Moderatorzy:
14:30 - 14:50
1. Aktualne standardy w zakresie diagnostyki i terapii kończyny górnej u dzieci z MPD.
14:50 - 15:10
2. Implementacja i skuteczność programów terapii domowej stosowanych przez pacjentów z jednostronnym typem mózgowego porażenia dziecięcego.
15:10 - 15:25
3. Skuteczność preparatów toksyny botulinowej w terapii zaburzeń funkcji kończyny górnej u dzieci z MPD.
15:25 - 15:40
4. Ocena funkcjonalna po uwolnieniu przykurczu wyprostnego stawu łokciowego u dzieci z artrogrypozą.
Alicja Fąfara

  Anna Kuźnik-Buziewicz
 
  Bartłomiej Kowalczyk
 
15:40 - 15:55
5. Ocena skuteczności artrodezy nadgarstka z usunięciem bliższego szeregu i przemieszczeniem ścięgien zginaczy powierzchniowych na zginacze głębokie palców w leczeniu „niefunkcjonalnej” ręki spastycznej u dorastających – opis przypadków.
  Kornelia Pruchnik-Witosławska
 
  Krzysztof Małecki
 
  Anna Fabiś
 
15:55 - 16:10
6. Wysoce selektywna neurotomia nerwu skórno-mięśniowego w leczeniu przykurczu zgięciowego łokcia w przebiegu spastyczności.
  Kornelia Pruchnik-Witosławska
 
  Krzysztof Małecki
 
  Anna Fabiś
 
16:10 - 16:25
7. Hiperselektywa neurotomia nerwu skórno-mięśniowego (HNNS-M) w leczeniu przykurczu zgięciowego stawu łokciowego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
16:25 - 16:40
8. Terapia zajęciowa po ulnaryzacji.
16:40 - 17:00
9. Turnus kucharski – turnus terapii bimanualnej.
17:00 - 17:15
Przerwa kawowa
17:15 - 19:15
Sesja 3 – Pokonywanie przeciwności. Budowanie odporności psychicznej.
Moderatorzy:
17:15 - 17:45
1. W naszej szkole odkryjesz swoje supermoce! – jak budować placówkę na zasobach uczniów, ich rodzin oraz pracowników.
17:45 - 18:15
2. Odporność psychiczna u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, jak ją wzmacniać i rozwijać.
18:15 - 18:35
3. Osobiste Sieci Wsparcia - bezpieczeństwo i ochrona, dobre życie tu i teraz.
  Małgorzata Bortko
 
18:35 - 18:55
4. Bycie matką, ojcem, rodzeństwem osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. O potrzebie i możliwościach budowania systemu wsparcia w Polsce.
  Diana Aksamit
 
18:55 - 19:15
5. Rodzic czy terapeuta, czyli jak pogodzić rodzicielstwo z terapią dziecka.
  Radosław Piotrowicz
 
19:15 - 19:30
Przerwa kawowa
19:30 - 20:30
Walne Zebranie członków Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej PANDa


1
października
Sobota
09:00 - 11:00
Sesja 4 – Dbajmy o stabilną podstawę. Ochrona stawu biodrowego. Zapobieganie wtórnym deformacjom kostno-stawowym.
Moderatorzy:
  Faustyna Manikowska
 
09:00 - 09:30
1. Niestabilny staw biodrowy u dziecka z SMA - nowy problem kliniczny.
09:30 - 10:00
2. Pionizacja - cele, wskazania i ryzyko u niechodzącego dziecka - aspekty neuroortopedyczne.
10:00 - 10:30
3. Czynniki ograniczające zgięcie stawu kolanowego podczas chodu u dziecka z MPD.
Maria Lebiedowska
  Faustyna Manikowska
 
Sabina Brazevic
  Sabina Brazevic
 
10:30 - 11:00
4. Ból stawu biodrowego u dziecka z mózgowym porażeniem - jak częsty, i jak istotny jest to problem kliniczny?
Aleksander Koch
  Aleksander Koch
 
11:00 - 11:15
Wykład sponsorowany
Zastosowanie nowej generacji urządzeń multifunkcyjnych w pionizacji pacjentów narażonych na dysplazje stawu biodrowego.
Rafał Mikołajczyk
11:20 - 11:40
Wykład sponsorowany
Jak radzić sobie z zaburzeniami w oddawaniu moczu u dzieci z porażeniem mózgowym
  Aneta Cygan
 
11:40 - 11:45
Przerwa
11:45 - 13:00
KURS
Diagnostyka funkcjonalna niemowląt w koncepcji NDT - Bobath i modelu ICF-CY
13:00 - 14:55
Sesja 5 – Dalej, szybciej, wyżej. Stymulowanie rozwoju ruchowego.
Moderatorzy:
13:00 - 13:20
13:20 - 13:40
2. Znaczenie sportu, rekreacji i aktywności fizycznej w rozwoju dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
13:40 - 13:55
3. Zastosowanie innowacyjnej terapii genowej w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni.
13:55 - 14:10
4. Zaburzenia rozwoju mięśni u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
14:10 - 14:25
5. Wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka poruszającego się na wózku aktywnym przez czynności samoobsługowe i codzienne obowiązki.
  Joanna Wawrocka
 
  Dawid Feder
 
14:25 - 14:40
6. Interdyscyplinarna rehabiitacja pediatryczna pacjenta onkologicznego z nabytym porażeniem w wyniku interwencji neurochirurgicznych.
Justyna Suchecka
  Maria Grochowska
 
  Agnieszka Polak
 
14:40 - 14:55
7. Problemy z jedzeniem u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
  Roksana Malak
 
14:55 - 15:30
Podsumowanie konferencji
Przewodniczący
15:45 - 17:30
KURS
Interpretacja obrazu radiologicznego stawów biodrowych u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – co fizjoterapeuta powinien wiedzieć?