IV KONFERENCJA KONTROWERSJE W UROLOGII I UROONKOLOGII

 

KRAKÓW, 05.04.2019 - 06.04.2019

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY
 
5
kwietnia
Piątek
Sala 1
10:10–10:20
Powitanie i wprowadzenie
prof. Piotr Chłosta (Kraków)
10:20–12:40
Sesja I
10:20–10:45
Radykalna prostatektomia endoskopowa - porównanie różnych technik w odniesieniu do wyników czynnościowych i onkologicznych
dr med. Przemysław Dudek (Kraków)
11:45–11:10
Czy rodzaj zespolenia pęcherzowo - cewkowego wywiera istotny wpływ na wyniki wczesne i odległe prostatektomii endoskopowej?
dr med. Tomasz Wiatr (Kraków)
11:10–11:35
Leczenie systemowe chorych na przerzutowego raka stercza. State-of-the-art 2019
dr med. Artur Drobniak (Kraków)
11:35–12:00
Skuteczność follow - up u chorych na raka gruczołu krokowego ograniczonego do narządu i miejscowo zaawansowanego jest oparta na wyniku badania mikroskopowego preparatu
prof. Krzysztof Okoń (Kraków)
12:00–12:25
Leczenie operacyjne chorych na zaawansowanego raka stercza z ograniczoną liczbą przerzutów (oligometastatic prostate cancer)
dr med. Przemysław Dudek (Kraków)
12:25–12:40
Dyskusja
12:40–13:20
LUNCH
13:20–15:40
Sesja II
13:20–13:45
Ocena ryzyka związanego z leczeniem operacyjnym u pacjentów w bardzo zaawansowanym wieku. Czy obecność zespołu frailty wpływa na wybór metody leczenia?
prof. Tomasz Grodzicki (Kraków)
13:45–14:10
Radykalna cystektomia endoskopowa (laparoskopowa i laparoskopowa z asystą robota). Czy jest to nadal nowa technika czy już leczenie z wyboru?
prof. Piotr Chłosta (Kraków)
14:10–14:35
Leczenie systemowe u chorych na zaawansowanego i przerzutowego raka pęcherza moczowego. Update 2019
prof. Piotr Wysocki (Kraków)
14:35–15:00
Rak pęcherza moczowego - leczenie trójmodalne. Kontrowersje oraz intencje poprawy wyników czynnościowych i onkologicznych
dr med. Krzysztof Małecki (Kraków)
15:00–15:25
Ratująca prostatektomia i cystoprostatektomia
prof. Andrzej Stelmach (Kraków)
15:25–15:40
DYSKUSJA
15:40–16:00
Przerwa na kawę
16:00–16:20
Wykład edukacyjny we współpracy z firmą Janssen-Cilag Polska

Wczesna terapia CRPC – czy warto?
dr hab. n. med. Jakub Dobruch
16:20–19:00
Sesja 3
16:20–17:10
ADT i rola receptora androgenowego. Leczenie zaawansowanego raka stercza metodą deprywacji andogenowej. Update 2019
dr hab. Tomasz Borkowski (Warszawa)
17:10–17:35
Niepowodzenie BCG. Czy radykalne wycięcie pęcherza moczowego jest jedyną opcją?
dr med. Anna K. Czech (Kraków)
17:35–18:00
Biopsja guzów nerek
prof. Andrzej Stelmach (Kraków)
18:00–18:25
Ministernotomia podczas operacji usuwania nerkowokomórkowego czopa nowotworowego wrastającego do przedsionka serca przez zespoły kardiochirurgiczne i urologiczne
dr med. Robert Sobczyński (Kraków)
18:25–18:50
Ocena skuteczności leczenia chorych na raka nerki z czopem nowotworowym wrastającym do światła żyły głównej dolnej
dr med. Katarzyna Gronostaj (Kraków)
18:50–19:00
DYSKUSJA


6
kwietnia
Sobota
Sala 1
9:00–10:50
Sesja IV
9:00–9:25
Ocena skuteczności i bezpieczeństwa neoadjuwantowej chemioterapii u chorych na raka pęcherza moczowego poddanych radykalnej cystektomii
dr med. Katarzyna Gronostaj (Kraków)
9:25–9:50
Znikomo inwazyjna adenomektomia stercza
dr hab. n.med. Tomasz Borkowski (Warszawa)
9:50–10:15
Nadciśnienie i rozrost gruczołu krokowego. Alfa adrenolityki u mężczyzny w wieku podeszłym
prof. Jerzy Gąsowski (Kraków)
10:15–10:40
Czy w każdym przypadku nowotworów nabłonkowych cT1 pęcherza moczowego konieczne jest przeprowadzenie re - TURbT?
dr med. Anna K. Czech (Kraków)
10:40–10:50
Dyskusja
10:50–11:00
Przerwa na kawę
11:00–13:00
Sesja V
11:00–11:25
Laparoskopowa limfadenektomia pachwinowa u chorych na raka prącia
lek. med. Michał Zembrzuski (Kraków)
11:25–11:50
W jaki sposób przewidzieć i ocenić skuteczność leczenia toksyną botulinową chorych na OAB (overactive bladder) i NDO (neurogenic detrusor overactivity
dr med. Mikołaj Przydacz (Kraków)
11:50–11:15
Co powinniśmy wiedzieć na temat wyrobów medycznych (w dziedzinie ich wprowadzania na rynek i występowania wad fabrycznych i patentowych)
dr med. Tadeusz Hessel (Kraków)
11:15–12:40
Operacje laparoskopowe z asystą robota w urologii z wykorzystaniem systemu Trans-Enterix. Wstępna ocena przydatności, skuteczności i bezpieczeństwa na podstawie materiału Katedry i Kliniki Urologii UJ CM w Krakowie
prof. Piotr Chłosta (Kraków)
12:40–13:00
Dyskusja
13:00
Zakończenie konferencji
prof. Piotr Chłosta (Kraków)


© 2020 Termedia