IV Międzynarodowa Międzyzjazdowa Konferencja PTAIIT - Pułapki w Anestezjologii i Intensywnej Terapii
60-LECIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

WARSZAWA
 
28.11.2019 - 30.11.2019

© 2023 Termedia