IX ZACHODNIOPOMORSKIE DNI HIPERTENSJOLOGICZNE

 

ONLINE, 08.10.2022

 
8
października
Sobota
09:00 - 09:50
Sesja dydaktyczna I
09:00 - 09:25
Do jakich wartości można bezpiecznie obniżać ciśnienie w praktyce klinicznej?
Wykładowca
Krystyna Widecka
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
09:25 - 09:50
Perspektywy poprawy funkcji śródbłonka po pandemii COVID-19
Wykładowca
Andrzej Tykarski
prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
09:50 - 10:20
    Sesja satelitarna firmy
Pary idealne – nowoczesne podejście do leczenia nadciśnienia tętniczego
Wykładowcy
Krystyna Widecka
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
10:20 - 10:30
Przerwa - zapraszamy do wirtualnych stoisk
10:30 - 11:00
Sesja dydaktyczna II
Nowe możliwości skutecznej terapii w oparciu o Olmesartan
Wykładowca
Krystyna Widecka
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
11:00 - 11:10
Przerwa - zapraszamy do wirtualnych stoisk
11:10 - 12:30
Sesja dydaktyczna III
11:10 - 11:35
Optymalizacja leczenia hipolipemizującego w codziennej praktyce
Wykładowca
Filip Szymański
prof. dr hab. n. med. Filip Szymański
11:35 - 12:00
Nadciśnienie tętnicze i terapia przeciwkrzepliwa w migotaniu przedsionków - jak to pogodzić w praktyce?
12:00 - 12:30
Jak modyfikować terapię u pacjenta z trudnym nadciśnieniem?
Wykładowca
Krystyna Widecka
prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka
12:30
Zakończenie konferencji