KARDIOTOKOGRAFIA
Jak interpretować i rozpoznawać nieprawidłowości w oparciu
o patofizjologię zgodnie z nowymi rekomendacjami


Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Dorota Bomba-Opoń

6 WRZEŚNIA 2021, GODZINA 17:00
 

© 2021 Termedia

O WEBINARIUM

KARDIOTOKOGRAFIA, najczęściej i powszechnie stosowana metoda monitorowania dobrostanu płodu, aby mogła przyczynić się do poprawy wyników położniczych wymaga zrozumienia mechanizmów fizjologicznego zachowania płodu i procesów jego adaptacji do warunków występujących podczas poszczególnych okresów porodu.
W czasie kursu zostaną omówione zagadnienia rozpoznania i postępowania w sytuacjach niedotlenienia płodu w oparciu o przykłady kliniczne.

KIEROWNIK NAUKOWY

Dorota Bomba-Opoń prof. dr hab. n. med.
Dorota Bomba-Opoń

I KATEDRA I KLINIKA POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

PROGRAM

 
6
września
Poniedziałek
17:00–18:00
CZĘŚĆ PIERWSZA
Wprowadzenie
Czy KTG może nas bronić?
Patofizjologia KTG
Cykliczność
Normokardia
Adaptacja płodu do hipoksji
Rozpoznawanie stanu zagrożenia płodu
Hipoksja przewlekła
Hipoksja ostra
Hipoksja podostra
Hipoksja stopnionarastająca
18:00–18:15
PRZERWA
18:15–19:00
CZĘŚĆ DRUGA
Resuscytacja płodu
Postępowanie w przypadkach hipoksji
Interpretacja KTG
Omówienie przypadków klinicznych


PARTNER

KONTAKT

Biuro organizacyjne:
Wydawnictwo Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl
www.termedia.pl

facebook linkedin twitter
© Copyright 2020 by Termedia. Wszelkie prawa zastrzeżone