KONFERENCJA JUBILEUSZOWA - 20-LECIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY PALIATYWNEJ

 

PROGRAM

 
9
września
Piątek
9:00 - 10:30
Sesja I
Osiągnięcia Medycyny Paliatywnej minionego dwudziestolecia cz. I
9:00 - 9:20
Leczenie przewlekłej duszności – osiagnięcia i wyzwania
9:20 - 9:40
Postępy w diagnostyce, zapobieganiu i leczeniu zaparcia poopioidowego w ciągu minionych 20 lat
9:40 - 10:00
Czy na przestrzeni ostatniej dekady potrafimy dokładniej określić moment zbliżającej się śmierci pacjenta z postępującą, zagrażającą życiu chorobą
Iwona Filipczak-Bryniarska
Dr n.med. Iwona Filipczak-Bryniarska
 
10:00 - 10:20
Opinie opiekunów na temat opieki paliatywnej z perspektywy czasu
10:20 - 10:50
Wykład sponsorowany firmy
Zaburzenia snu, zaburzenia lękowe i depresja u pacjentów w opiece paliatywnej
10:50 - 11:00
Dyskusja
11:00 - 11:30
Przerwa na kawę
11:30 - 13:00
Sesja II
Inauguracja – Jubileusz XX lecia PTMP z udziałem zaproszonych gości
Uczestnicy sesji:
Przywitanie uczestników oraz gości
Wystąpienia gości
Wręczenie nagród i dyplomów
13:00 - 14:30
Sesja III panelowa
„Warte zapamiętania” z udziałem Honorowych Członków PTMP
Krystyna de Walden-Gałuszko
prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
 
Anna Orońska
dr n. med. Anna Orońska
 
14:30 - 15:20
Lunch
15:20 - 15:40
Wykład sponsorowany
15:40 - 17:00
Sesja IV
Osiągnięcia Medycyny Paliatywnej minionego dwudziestolecia cz. II
15:40 - 16:00
Jak zmieniło się leczenie bólu nowotworowego na przestrzeni dwudziestu lat
16:00 - 16:20
Ból przebijający, ujawnionym Kopciuszkiem. Postępy w diagnostyce i leczeniu
Elwira Góraj
dr n. med. Elwira Góraj
 
16:20 - 16:40
Kannabinoidy – nowa perspektywa
16:40 - 17:00
Dyskusja
17:00 - 17:15
Przerwa na kawę


17:15 - 18:00
Odpowiedzialność karna za organizacyjny błąd medyczny
18:00 - 18:30
Pułapki różnych form wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki (umowa o pracę, kontrakt, zlecenie, działalność gospodarcza) w kontekście roszczeń pacjentów
18:30 - 19:00
Dyskusja


10
września
Sobota
9:15 - 11:05
Sesja VI
Osiągnięcia Medycyny Paliatywnej minionego dwudziestolecia cz. III
Przewodniczący
9:15 - 9:35
Ból kostny spowodowany nowotworem – co się zmieniło w leczeniu, co nas może czekać w przyszłości?
9:35 - 9:55
20 lat minęło… Co się zmieniło w opiece nad pacjentami z chorobami układu nerwowego?
9:55 - 10:15
Postępy w zastosowaniu ultrasonografii w medycynie paliatywnej
10:15 - 10:35
Rozwój rehabilitacji w opiece paliatywnej
Katarzyna Żułtak-Bączkowska
dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska
 
10:35 - 10:55
Postępowanie paliatywne w obrzęku towarzyszącym zaawansowanej chorobie
Tomasz Grądalski
dr hab. n. med. Tomasz Grądalski
 
10:55 - 11:15
Wykład sponsorowany firmy
Morfina – stary/nowy lek w opiece paliatywnej
11:15 - 11:25
Dyskusja
11:25 - 12:05
Przerwa na kawę
12:05 - 13:35
Sesja VII panelowa
Medycyna Paliatywna – spojrzenie w przyszłość
12:05 - 12:25
Kierunki rozwoju opieki paliatywnej na podstawie literatury
dr n. med. Anna Zasowska-Nowak
 
12:25 - 12:45
Specjalista medycyny paliatywnej, jako partner onkologa w opiece nad pacjentami z nowotworami
12:45 - 13:05
Pacjenci transseksualni w opiece paliatywnej – wyzwanie XXI wieku
Michael Kozlowski
dr n. med. Michael Kozlowski
 
13:05 - 13:25
Planowanie opieki z wyprzedzeniem - dobra praktyka na przyszłość
13:25 - 13:35
Dyskusja
13:35 - 14:00
Podsumowanie i zakończenie konferencji