KONTROWERSJE I POSTĘPY W REUMATOLOGII - KRAKÓW 2018

 

KRAKÓW, 24.05.2018 - 26.05.2018


„Konferencja finansowana w ramach umowy nr 573/P-DUNdem/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

PROGRAM