MIĘDZYWOJEWÓDZKA DEBATA POLSKIEGO TOWARZYSTWA LECZENIA RAN

 

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
DR HAB. MED. BEATA MROZIKIEWICZ-RAKOWSKA
PROF. DR HAB. MED. ARKADIUSZ JAWIEŃ
PROF. DR HAB. MED. MARIA SZEWCZYK
DR HAB. MED. MACIEJ SOPATA

9-10 GRUDNIA 2020, GODZINA 15:55

 
9
grudnia
ŚRODA
Wirtualna sala wykładowa
 
Omówienie doniesień z Kongresu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran 2020
15:55–16:00
Uroczyste rozpoczęcie LIVE
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
16:00–16:15
Kompresjoterapia – jak bezpiecznie stosować? LIVE
mgr Izabela Kuberka
16:15–16:30
Zarządzanie owrzodzeniem żylnym – opatrunki, kompresjoterapia
Lek. Michał Olszewski
16:30–16:45
Podstawy kompresjoterapii
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
16:45–17:00
3 kroki w terapii rany: debridement, nowoczesne opatrunki, kompresja
lek. med. Artur Lejtman
17:00–17:15
Połączenie kompresjoterapii i podciśnienia LIVE
dr n. med. Krzysztof Paruzel
17:15–17:30
Zastosowanie urządzenia diagnostycznego MESI, podciśnienia i kompresjoterapii w pracy koordynowanej lekarza i pielęgniarki
Michał Dziarnowski
17:30–17:45
Zakażone owrzodzenie stopy cukrzycowej. Co jest ważne, a co ważniejsze?
lek. med. Przemysław Lipiński
17:45–18:00
W krótkich spodenkach, czyli przypadek Romka P.
mgr Jolanta Dynarska
18:00–18:15
Zasady zachowawczego leczenia odleżyn
dr hab. n. med. Maciej Sopata
18:15–18:30
Odleżyna w warunkach domowych – jak sobie poradzić? Case study
mgr Ewa Marchel
18:30–18:45
Praktyczne wskazówki w terapii trudno gojących się ran, część I – sposoby opracowania ran i doboru opatrunków LIVE
mgr Monika Aleksy-Polipowska
18:45–19:10
Pytania i odpowiedzi LIVE
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk
mgr Izabela Kuberka
mgr Monika Aleksy-Polipowska
dr n. med. Krzysztof Paruzel
lek. med. Przemysław Lipiński
19:10–19:15
Zapraszamy na krótką przerwę – Rozwiąż QUIZ Wiedzy
19:15–20:00
Debata konsultantów wojewódzkich LIVE
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
mgr Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
mgr Izabela Kuberka
mgr Aneta Zymon
mgr Monika Aleksy-Polipowska
mgr Jolanta Dynarska
mgr Ewa Marchel


10
grudnia
CZWARTEK
Wirtualna sala wykładowa
 
Mity i fakty w antyseptyce
15:55–16:00
Uroczyste rozpoczęcie LIVE
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
16:00–16:15
Rany w ginekologii LIVE
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki, dr n. med. Magdalena Bizoń-Szpernalowska
16:15–16:30
Powikłane rany u pacjentów onkologicznych. Jak możesz pomóc?
mgr Sylwia Rogowska
16:30–16:45
Rany po wynaczynieniach po chemioterapii
mgr Irena Samson
16:45–17:00
Terapia podciśnieniowa w szczególnych sytuacjach klinicznych LIVE
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
17:00–17:15
Właściwości antyseptyków i ich zastosowanie LIVE
dr Marcin Malka
17:15–17:30
Jak szybko i skutecznie wyleczyć ranę z Urgo?
mgr Anna Daudzward
17:30–17:45
Kontrowersje wokół trudno gojących się ran LIVE
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
17:45–18:00
Owrzodzenia goleni – jak postępować? LIVE
dr n. med. Paulina Mościcka
18:00–18:15
ABC postępowania w oparzeniach
dr n. med. Joanna Jutkiewicz-Sypniewska
18:15–18:30
Rola chirurga naczyniowego w leczeniu zespołu stopy cukrzycowej LIVE
prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień
18:30–18:45
Praktyczne wskazówki w terapii trudno gojących się ran, część II – sposoby opracowania ran i doboru opatrunków LIVE
mgr Marta Bakowska
18:45–19:10
Pytania i odpowiedzi LIVE
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska
prof. dr hab. med. Arkadiusz Jawień
prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz
dr n. med. Magdalena Bizoń-Szpernalowska
dr Marcin Malka
19:10–19:15
Zapraszamy na krótką przerwę – Rozwiąż QUIZ Wiedzy
19:15–20:00
Debata konsultantów wojewódzkich LIVE
dr hab. n. med. Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran
mgr Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
mgr Grażyna Wójcik, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
dr n. med. Paulina Mościcka
mgr Marta Bakowska
mgr Irena Samson