MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ
„KROK PO KROKU – ON LINE”

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
PROF. MACIEJ WILCZAK – UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU
DR MED. FRIEDRICH PAULI – KLINIKUM AUGSBURG FREAUENKLINIK

17 LISTOPADA 2020, GODZINA 8:00

© 2024 Termedia
O WARSZTATACH
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w PRAKTYCZNYCH WARSZTATACH pt.:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ
„KROK PO KROKU”
,


Warsztaty odbywać się będą w Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod Honorowym Patronatem Dyrektora Szpitala Pana dr Macieja Sobkowskiego.

Miło mi poinformować Państwa, że moje zaproszenie na Warsztaty w tym terminie przyjął jeden z najwybitniejszych niemieckich chirurgów w zakresie Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej (Minimally Invasive Pelvic Surgery) - dr Friedrich Pauli z Klinikum Augsburg Freauenklinik.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Europie, postanowiliśmy zmienić formę Warsztatów i zaprosić Państwa do nieodpłatnego uczestnictwa we wszystkich WARSZTATACH –  TAKŻE ON LINE.
Zamysłem naszym jest, aby Warsztaty były dedykowane lekarzom ginekologom, którzy opanowali już podstawowe techniki w laparoskopii ginekologicznej oraz wszystkim tym Koleżankom i Kolegom, którzy w swej pracy zawodowej planują stosowanie technik Małoinwazyjnej Chirurgii Ginekologicznej Miednicy Mniejszej. Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa.

Jednocześnie równolegle z nową formułą, zachowujemy możliwość bezpośredniego uczestnictwa w Warsztatach dla lekarzy, chcących uczestniczyć w zabiegach na salach operacyjnych. Uprzejmie informujemy, że maksymalna liczba bezpośrednich uczestników Praktycznych Warsztatów Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej to 8 lekarzy ginekologów, którzy będą brali aktywny udział w zabiegach bezpośrednio przy stole operacyjnym. Podczas zabiegów operacyjnych przedstawione będą „krok po kroku” szczegóły technik operacyjnych.

Wśród planowanych 8 zabiegów operacyjnych:
– 3 operacje będą dotyczyły przezpochwowej implantacji siatek w zakresie rekonstrukcji dna miednicy z użyciem materiału syntetycznego
– 5 operacji laparoskopowych: m. in. laparoskopowa implantacja tytanizowanych siatek metodą Dubuisson – 2 zabiegi operacyjne oraz myomectomia laparoskopowa i hysterectomia laparoskopowa.

UWAGA!!! Lekarze zakwalifikowani do bezpośredniego uczestnictwa w operacjach na terenie szpitala, czyli na salach operacyjnych, będą musieli zostać poddani badaniu w kierunku SARS-CoV-2 w oparciu o badania molekularne metodą PCR identyfikujące zakażenie koronawirusem. W dniu poprzedzającym warsztaty lekarze uczestniczący w operacjach w Szpitalu zobowiązani są dostarczyć na adres mailowy minimalnieinwazyjna@gpsk.am.poznan.pl scan aktualnego wynik badania w kierunku SARS-CoV-2, aby możliwe było wejście na teren szpitala. Pobranie wymazu do badań powinno nastąpić nie później niż cztery dni przed planowaną datą Warsztatów.

Lekarzy zakwalifikowanych do bezpośredniego uczestnictwa w zabiegach operacyjnych na terenie szpitala uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze potwierdzenie uczestnictwa w Warsztatach, gdyż stwarzamy dla Państwa możliwość bezpłatnego wykonania badania w kierunku SARS-CoV-2. Uprzejmie prosimy zainteresowanych lekarzy zakwalifikowanych do bezpośredniego uczestnictwa w zabiegach operacyjnych o kontakt telefoniczny pod numerem 61 8419 602 od poniedziałku do piątku między 11:00 - 13:00 na 7 dni przed terminem warsztatów, w których planują aktywne uczestnictwo.

Mamy ogromną nadzieję, że formuła aktywnego udziału w warsztatach spotka się z Państwa zainteresowaniem, a my jako organizatorzy postaramy się zapewnić Państwu wysoki poziom merytoryczny i edukacyjny Praktycznych Warsztatów:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ
„KROK PO KROKU”Serdecznie zapraszam
prof. Maciej WILCZAK

Organizator warsztatów:
prof. Maciej Wilczak
Klinika Zdrowia Matki i Dziecka

Patronat Honorowy:
dr med. Maciej Sobkowski
Dyrektor Ginekologiczno-Położniczego
Szpitala Klinicznego UM w Poznaniu 

Partner Organizacyjny:
Marcin Bernaczyk
Dyrektor Sprzedaży
Innovative Medical SolutionORGANIZATORZY MERYTORYCZNI

 

PARTNERZY

 


OPŁATY I REJESTRACJA

Koszt udziału w Warsztatach wynosi 900 zł brutto i obejmuje (nie dotyczy formy uczestnictwa ON LINE):
- bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
- materiały warsztatowe – dotyczące sprzętu endoskopowego oraz rodzaju stosowanych materiałów syntetycznych implantowanych podczas warsztatów,
- przekąski w przerwach między operacjami.

Rejestracja uczestnika warsztatów:
Uprzejmie prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w/w warsztatach – telefonicznie pod nr 511-717-606 (decyduje kolejność zgłoszeń). Po potwierdzeniu telefonicznym zaakceptowania Państwa zgłoszenia uprzejmie prosimy o przesłanie scanu dokonania przelewu na adres e-mail podany poniżej oraz kontaktu telefonicznego w związku z koniecznością wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.

Dane do dokonania przelewu:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego, numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
(z dopiskiem WARSZTATY – 6.10.2020 + imię i nazwisko uczestnika)

Scan dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy: minimalnieinwazyjna@gpsk.am.poznan.pl

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Dane do faktury powinny być kompletne, a zarazem ostateczne.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 25.09.2020 r. Po tym terminie nie ma możliwości uiszczenia opłaty.

Rezygnację z udziału w Warsztatach przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, e-mail) do 25.09.2020 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.


PROGRAM
Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy cykl warsztatów z zakresu minimalnie inwazyjnej chirurgii ginekologicznej miednicy mniejszej  pt.:

MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ
„KROK PO KROKU”
,


Poniżej przedstawiamy terminy warsztatów oraz planowany program działań operacyjnych:
WARSZTAT - 06.10.2020
WARSZTAT - 27.10.2020
WARSZTAT - 17.11.2020

Wśród zabiegów, jakie planujemy wykonywać podczas warsztatów, znajdą się m. in.
- laparoskopowa implantacja tytanizowanych siatek metodą Dubuisson, 
- hysterectomia laparoskopowa, 
- myomectomia laparoskopowa, 
- przezpochwowej implantacji siatek w zakresie rekonstrukcji dna miednicy z użyciem tytanizowanego materiału syntetycznego, 
- operacje TOT w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu. 

Bezpośrednią transmisję z sal operacyjnych będziemy rozpoczynać około godziny 8:30, zawsze z pełnym komentarzem dotyczącym etapów wykonywania operacji.

Operatorami podczas warsztatów będą:
prof. Maciej Wilczak – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
dr med. Friedrich Pauli - Klinikum Augsburg Freauenklinik


Link z dostępem do warsztatów zostanie wysłany do Państwa automatycznie około godziny 7:00 w dniu odbywania się warsztatów