MINIMALNIE INWAZYJNA CHIRURGIA MIEDNICY MNIEJSZEJ – „KROK PO KROKU – ON LINE”

 

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
PROF. MACIEJ WILCZAK – UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU
DR MED. FRIEDRICH PAULI – KLINIKUM AUGSBURG FREAUENKLINIK

17 LISTOPADA 2020, GODZINA 8:00

Koszt udziału w Warsztatach wynosi 900 zł brutto i obejmuje (nie dotyczy formy uczestnictwa ON LINE):
- bezpośredni udział w operacjach wykonywanych podczas warsztatów,
- materiały warsztatowe – dotyczące sprzętu endoskopowego oraz rodzaju stosowanych materiałów syntetycznych implantowanych podczas warsztatów,
- przekąski w przerwach między operacjami.

Rejestracja uczestnika warsztatów:

Uprzejmie prosimy o zgłoszenia uczestnictwa w/w warsztatach – telefonicznie pod nr 511-717-606 (decyduje kolejność zgłoszeń). Po potwierdzeniu telefonicznym zaakceptowania Państwa zgłoszenia uprzejmie prosimy o przesłanie scanu dokonania przelewu na adres e-mail podany poniżej oraz kontaktu telefonicznego w związku z koniecznością wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.

REJESTRACJA NA WARSZTATY ONLINE

Dane do dokonania przelewu:
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33
60-535 Poznań
Bank Gospodarstwa Krajowego, numer rachunku: 37 1130 1088 0001 3124 0720 0002
(z dopiskiem WARSZTATY – 6.10.2020 + imię i nazwisko uczestnika)

Scan dokonania opłaty prosimy przesłać na adres mailowy: minimalnieinwazyjna@gpsk.am.poznan.pl

Prosimy o podanie ostatecznego odbiorcy usług, na którego będzie wystawiona faktura. Dane do faktury powinny być kompletne, a zarazem ostateczne.

Ostateczny termin przyjmowania wpłat przelewem upływa 25.09.2020 r. Po tym terminie nie ma możliwości uiszczenia opłaty.

Rezygnację z udziału w Warsztatach przyjmujemy tylko drogą pisemną (poczta, e-mail) do 25.09.2020 r. Po tym terminie wpłacone pieniądze nie będą zwracane.