NEUROKARDIOLOGIA - CO CHCIELIBYŚMY WIEDZIEĆ, A O CO BOIMY SIĘ ZAPYTAĆ?

 

21.10.2022 - 22.10.2022

Sesja I

1. Epidemiologia i typy udaru niedokrwiennego

2. Diagnostyka udaru niedokrwiennego

3. Udar mózgu u chorych w wieku podeszłym

 

Sesja II

1. Migotanie przedsionków – cichy zabójca – diagnostyka

2. Ocena ryzyka zakrzepowo-zatorowego

3. Ryzyko krwotoczne

 

Sesja III

1. Prewencja pierwotna udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków (kardiolog)

2. Prewencja wtórna udaru mózgu u chorych z migotaniem przedsionków (neurolog)

3. Zapobieganie i profilaktyka udaru mózgu

4. Kiedy po udarze włączyć leczenie przeciwkrzepliwe – dwugłos kardiologa i neurologa

Sesja IV

Przypadki kliniczne

1. Leczenie fibrynolityczne w udarze mózgu

2. Chory z niską hemoglobiną (powikłania krwotoczne)

3. Leczenie udaru u chorego w świetle obowiązujących zaleceń  (najnowszych danych) – dwugłos kardiologa i neurologa

4. Chory z COVID dostaje udaru 

Sesja V

Debata okrągłego stołu 4 OS.

TROMBEKTOMIA MECHANICZNA

Spojrzenie neurologa i kardiologa interwencyjnego

Proponowani Wykładowcy:

Prof. Wojciech Wojakowski – ośrodek kardiologiczny, który zajmuje się udarami mózgu

Prof. Piotr Hoffmann (echokardiografia)

Prof. Marek Grygier (wady strukturalne serca)

Dr hab. n. med. Piotr Musiałek (Kraków)  - kardiolog, pełnomocnik ds. udarów mózgu

Dr hab. n. med. Oskar Kowalski – kardiolog elektrofizj.

Dr hab. n. med. Maciej Sterliński – kardiolog

Prof. Agnieszka Słowik – neurolog, konsultant krajowy PTN

Prof. Grzegorz Witkowski – neurolog

Prof. Tomasz Grodzicki