ORGANIZACJA PRACY W ODDZIAŁACH ONKOLOGICZNYCH / HEMATOLOGICZNYCH W CZASACH PANDEMII (W OBLICZU WYTYCZNYCH)

ORGANIZACJA PRACY W ODDZIAŁACH ONKOLOGICZNYCH / HEMATOLOGICZNYCH W CZASACH PANDEMII (W OBLICZU WYTYCZNYCH)

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
DR HAB. WOJCIECH ROGOWSKI, PROF. NADZW.
DR N. MED. EWA KALINKA

27 KWIETNIA 2020, GODZINA 20:00
KIEROWNICTWO NAUKOWE:
DR HAB. WOJCIECH ROGOWSKI, PROF. NADZW.
DR N. MED. EWA KALINKA

27 KWIETNIA 2020, GODZINA 20:00

© 2020 Termedia