Termedia.pl
 
 
eBook: Hemograft. Kompendium transplantologii komórek krwiotwórczych

Download free chapter
prof. Wiesław W. Jędrzejczak
Termedia sp. z o.o.
ISBN: 978-83-7988-189-5
price: 89.00(5% VAT included)
Add to cart
 
 
Minęło ponad 75 lat od pierwszych prób przeszczepiania komórek krwiotwórczych. Do tej pory wykonano już ponad milion zabiegów na całym świecie. Nakładem Wydawnictwa Termedia ukazała się książka porządkująca wiedzę z tego zakresu pt.: „Hemograft. Kompendium transplantologii komórek krwiotwórczych”. Autorem publikacji jest prof. Wiesław W. Jędrzejczak, wybitny hematolog, pionier w dziedzinie molekularnych i komórkowych mechanizmów powstawania komórek krwi. Książka może stanowić nieocenioną pomoc w stałym wdrażaniu i udostępnianiu najnowszych osiągnięć hematologii i transfuzjologii, aby pacjenci w całej Polsce uzyskali jednakowo kompetentną i skuteczną pomoc. Kompendium uwzględnia m.in. takie zagadnienia, jak: biologiczne podstawy przeszczepiania komórek krwiotwórczych, kwalifikacje i dobór dawcy, powikłania, opieka nad pacjentem po przeszczepie, zwalczanie zakażeń, bankowanie komórek krwiotwórczych. Autor rysuje także kierunki rozwoju przeszczepiania komórek krwiotwórczych w bliższej i dalszej przyszłości. W książce znajdzie się również szczegółowe omówienie polskiego systemu przeszczepiania szpiku pod kątem prawnym, finansowym i instytucjonalnym.
Share:
Share:
 
facebook linkedin twitter
© 2024 Termedia Sp. z o.o. All rights reserved.
Developed by Bentus.