OGÓLNOPOLSKI KONGRES STARZENIA SIĘ CZ. II - GERIATRIA, ORTOPEDIA, REUMATOLOGIA


KRAKÓW, 18.10.2019 - 19.10.2019

PROGRAM
*program może ulec zmianie
 
18
października
Piątek
9:30–9:40
Otwarcie Kongresu
prof. Tomasz Grodzicki
9:40–11:40
SESJA I
PACJENT W WIEKU PODESZŁYM - PODEJŚCIE PRAKTYCZNE
Przewodniczący: prof. Tomasz Kostka, prof. Tomasz Grodzicki
9:40–10:00
Rozsądne praktyki przepisywania leków dla osób w podeszłym wieku
prof. Tomasz Grodzicki
10:00–10:20
Pacjent otyły w wieku starszym
prof. Mariusz Wyleżoł
10:20–10:40
Upadki – podejście praktyczne
prof. Tomasz Kostka
10:40–11:00
Rehabilitacja pacjenta w wieku podeszłym
dr Joanna Kostka
11:00–11:20
Dlaczego seniorzy powinni się szczepić przeciwko grypie?
dr Magdalena Strach
11:20–11:40
Dyskusja
11:40–12:30
Przerwa na kawę
12:30–13:40
SESJA II
REUMATOLOGIA
Przewodniczący: prof. Marek Brzosko. dr hab. Mariusz Korkosz
12:30–12:50
Osteoporoza - współczesna diagnoza i leczenie
dr hab. Mariusz Korkosz
12:50–13:10
Dna i dna rzekoma w podeszłym wieku
prof. Marek Brzosko
13:10–13:30
Polimialgia reumatyczna
dr Bogdan Batko
13:30–13:40
Dyskusja
13:40–15:50
SESJA III
PACJENT INTERDYSCYPLINARNIE CZ. 1
Przewodniczący: prof. Marlena Broncel, prof. Jan Duława
13:40–14:00
Leczenie przewlekłego bólu u pacjenta 65+
dr Magdalena Kocot-Kępska
14:00–14:20
Znaczenie współchorobowości w leczeniu chorób reumatologicznych
prof. Jan Duława
14:20–14:40
Argumenty za szerszym stosowaniem metforminy u osób w podeszłym wieku chorych na cukrzycę
prof. Józef Drzewoski
14:40–15:00
Ewolucja immunoterapii chłoniaków
prof. Wojciech Jurczak
15:00–15:20
Jak zoptymalizować farmakoterapię u pacjenta w podeszłym wieku z niewydolnością serca, migotaniem przedsionków, cukrzycą i przewlekłą chorobą nerek?
prof. Marlena Broncel
15:20–15:40
Jak zoptymalizować leczenie choroby refluksowej u pacjenta 65+
dr Janina Kokoszka-Paszkot           
wykład sponsorowany firmy PRO.MED.PL
15:40–15:50
Dyskusja
15:50–16:40
Przerwa na lunch
16:40–17:50
SESJA IV
ORTOPEDIA. ZABIEGI U PACJENTÓW W STARSZYM WIEKU.
Przewodniczący: prof. Daniel Zarzycki, dr hab. Artur Gądek
16:40–17:00
Kręgosłup
prof. Daniel Zarzycki
17:00–17:20
Łokieć
dr hab. Artur Gądek
17:20–17:40
Stopa
dr hab. Artur Gądek
17:40–17:50
Dyskusja


19
października
Sobota
9:00–10:10
SESJA V
PSYCHIATRIA I NEUROLOGIA
Przewodniczący: prof. Janusz Heitzman
9:00–9:20
Problemy otępienne u pacjenta starszego
prof. Janusz Heitzman
9:20–9:40
Delirium w podeszłym wieku - aktualne koncepcje
dr hab. Marcin Siwek
9:40–10:00
Choroba Parkinsona – trudności diagnostyczne i terapeutyczne wieku podeszłego
dr Magdalena Boczarska-Jedynak
10:00–10:10
Dyskusja
10:10–10:40
Przerwa na kawę
10:40–11:40
SESJA VI
Przewodniczący: prof. Tomasz Guzik
10:40–11:10
Z biegiem lat, z biegiem dni… Nadciśnienie tętnicze u pacjentów po 65 roku życia w świetle Wytycznych PTNT 2019
dr Janina Kokoszka-Paszkot
GRANT NAUKOWY FIRMY SERVIER           
11:10–11:30
Jak zapobiegać przyspieszonemu starzeniu naczyń?
prof. Tomasz Guzik
11:30–11:40
Dyskusja
11:40–13:10
SESJA VII
OBRAZOWANIE
Przewodniczący: prof Jerzy Walecki
11:40–12:00
Obrazowanie zmian w układzie mięśniowo -szkieletowym w procesie starzenia
prof. Jerzy Walecki
12:00–13:00
SEMINARIUM
Urazy u pacjentów w wieku podeszłym - wyzwania radiologii
prof. Jerzy Walecki, dr Żaneta Nitek
13:00–13:10
Dyskusja
13:10–14:10
SESJA VIII
PACJENT INTERDYSCYPLINARNIE CZ. 2
Przewodniczący: prof. Wiesław W. Jędrzejczak, prof. Piotr Chłosta
13:10–13:30
Jak nie zaszkodzić a pomóc pacjentowi starszemu z problemami urologicznymi – kiedy co i dlaczego
prof. Piotr Chłosta
13:30–13:50
Problemy pacjenta starszego chorego hematologicznie
prof. Wiesław W. Jędrzejczak
13:50–14:10
Pacjent geriatryczny w pytaniach i odpowiedziach
prof. Tomasz Grodzicki


© 2019 Termedia