OPHTHALMOLOGY IN PRACTICE 2019

 

WARSZAWA, 06.12.2019 - 07.12.2019

OPHTHALMOLOGY IN PRACTICE 2019

 

WARSZAWA, 06.12.2019 - 07.12.2019

INFORMACJE ORGANIZACYJNE


Termin:
6–7 grudnia 2019 r.

Miejsce:
Airport Hotel Okęcie
ul. Komitetu Obrony Robotników 24
02-148 Warszawa

Patronat honorowy
:
Minister Zdrowia
Łukasz Szumowski


Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik


Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Rafał TrzaskowskiArcybiskup Metropolita Warszawski
ks. kard. Kazimierz NyczDyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
prof. dr hab. n. med. Mirosław WielgośDyrektor Naczelny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP
Dariusz Hajdukiewicz

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego
prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik

Dyrektor Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie
Marzena Kowalczyk


Dyrektor Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie
Małgorzata Stachurska-Turos


Komitet Naukowy:
Przewodnicząca:
prof. dr hab. n. med. Iwona Grabska-Liberek
kierownik Kliniki Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Członkowie:
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kęcik
kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Jacek Szaflik
kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Agnieszka Samsel
ordynator Oddziału Okulistycznego, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie

Patronat merytoryczny i nadzór naukowy:
Klinika Okulistyki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie
Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Katedra i Klinika Okulistyki, Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Oddział Okulistyczny, Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie

Organizator logistyczny i merytoryczny:
Wydawnictwo Termedia

Organizator wykonawczy:
Wydawnictwo Termedia

Biuro organizacyjne:
Termedia sp. z o.o.
ul. Kleeberga 2
61-615 Poznań
tel./faks +48 61 656 22 00
szkolenia@termedia.pl

Uczestnicy Konferencji otrzymają punkty edukacyjne.
© 2020 Termedia