OPHTHALMOLOGY IN PRACTICE 2019


WARSZAWA, 06.12.2019 - 07.12.2019

PROGRAM
 
6
grudnia
piątek
Sala 1
 
od godz. 9.30
KURSY: ELEKTROFIZJOLOGIA, STOŻEK ROGÓWKI, OPADANIE POWIEK, ANGIOGRAFIA OBWODU SIATKÓWKI, WETLABY Z CHIRURGII ZAĆMY
Szcegółowy program oraz rejestracja w zakładce KURSY I WET LABY
9:00–9:10
Rozpoczęcie konferencji i przywitanie
9:10–10:50
SESJA I
DZIECIĘCA
przewodniczący sesji: dr Agnieszka Samsel, prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk, prof. Ewa Mrukwa-Kominek
9:10–9:25
Laserowa dacrocystorhinostomia u dzieci
dr Aleksandra Jakubaszek, dr Ewa Orkan-Łęcka, dr Agnieszka Podedworny-Chustecka, dr Agnieszka Samsel
9:25–9:40
Aspekty okulistyczne wyrównawczego ustawienia głowy
dr Agnieszka Samsel
9:40–9:55
Nieorganiczne przyczyny pogorszenia widzenia
lek. Katarzyna Wojtaś-Korzeniec, dr Agnieszka Samsel
9:55–10:10
Aktualne poglądy na progresję krótkowzroczności
dr Marcin Wołowiec, dr Agnieszka Samsel
10:10–10:25
Czy można rozpoznać alergiczne zapalenie spojówek u chorych z ujemnymi testami alergicznymi?
prof. Ewa Mrukwa-Kominek, lek. Julia Janiszewska-Salamon, prof. Radosław Gawlik
10:25–10:40
ZSO u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi
lek. Tomasz Gałecki, lek. Monika Łazicka-Gałecka
Wykład sponsorowany firmy Polfarma
10:40–10:50
Dyskusja
10:50–11:05
Przerwa
11:05–12:50
SESJA II
POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM PO WYBRANYCH ZABIEGACH OPERACYJNYCH (CO MOŻEMY ZROBIĆ W PRZYCHODNI)
przewodniczący sesji: prof. Dariusz Kęcik, dr hab. Anna Kamińska, prof. Yuichi Hori, prof. Jacek Szaflik
11:05–11:20
Jak postępować z pacjentem po operacjach przeciwjaskrowych
dr hab. Anna Kamińska, lek. Monika Łazicka-Gałecka, lek. Tomasz Gałecki, prof. Jacek P. Szaflik
11:20–11:35
Postępowanie z pacjentem po witrektomii tylnej
lek. Urszula Stachowska, lek. Aleksandra Opala, prof. Iwona Grabska-Liberek
11:35–11:50
Jak postępować z pacjentem po laserowej korekcji wady wzroku
dr Łukasz Kołodziejski, prof. Iwona Grabska-Liberek
11:50–12:05
Powikłania po laseroterapii (kapsulotomia, iridotomia, fotokoagulacja siatkówki, witreoliza)
prof. Dariusz Kęcik
12:05–12:20
Współpraca okulisty z rehabilitantem osób słabowidzących
mgr Grażyna Machura
12:20–12:40
Comparative review of the efficacy and safety of topical pranoprofen for post-cataract surgery inflammation, anterior and extraocular inflammation
prof. Yuichi Hori
12:40–12:50
Dyskusja
12:50–13:50
Przerwa na lunch
13:50–16:00
SESJA III
CHIRURGIA REFRAKCYJNA
przewodniczący sesji: prof. Iwona Grabska-Liberek, prof. Sudhir Patel, dr Alaa Eldanasoury, dr hab. Justyna Izdebska
13:50–14:10
Is transepithelial photorefractive keratectomy (T-PRK) going to replace LASIK and SMILE?
prof. Sudhir Patel
14:10–14:30
Can we predict changes in the endothelium after implanting the toric collamer lens for high refractive errors?
prof. Sudhir Patel
14:30–14:50
Phakic IOLs Big Debates
dr Alaa Eldanasoury
14:50–15:10
ICL in Keratoconus
dr Alaa Eldanasoury
15:10–15:20
Korekcja niedowidzenia spowodowanego wysoką krótkowzrocznością przy pomocy tylnokomorowych soczewek fakijnych – dwunastomiesięczne obserwacje własne
prof. Iwona Grabska-Liberek, lek. Dawid Wiącek, dr Łukasz Kołodziejski, dr Marta Pietruszyńska, lek. Aleksandra Opala
15:20–15:35
Opieka nad pacjentem ze stożkiem rogówki
prof. Iwona Grabska-Liberek
15:35–15:50
Czy procedura SMILE zastąpi inne metody korekcji wad wzroku
dr hab. Justyna Izdebska
15:50–16:00
Dyskusja
16:00–16:15
Przerwa
16:15–17:45
SESJA IV
INNOWACJE W ZASTOSOWANIU PREPARATÓW antyVEGF
przewodniczący sesji: prof. Bożena Romanowska-Dixon, dr hab. Joanna Gołębiewska, prof. Jerzy Szaflik
16:15–16:30
Zastosowanie antyVEGF w chirurgii jaskry
dr Monika Rogowska, prof. Iwona Grabska Liberek, lek. Patrycja Duda, lek. Ewelina Czapka, dr Barbara Terelak-Borys, dr Marta Pietruszyńska, dr Irmina Jankowska-Lech
16:30–16:45
Zastosowanie antyVEGF w schorzeniach rogówki – obserwacje kliniczne
dr Monika Udziela, prof. Jacek P. Szaflik
16:45–17:00
Jak uzyskać i utrzymać satysfakcjonujące wyniki leczenia pacjentów z wysiękową postacią AMD?
dr Paulina Glasner
Wykład sponsorowany firmy Bayer
17:00–17:15
Rola szczegółowej oceny parametrów anatomicznych siatkówki w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów z AMD oraz innymi chorobami siatkówki przebiegającymi z neowaskularyzacją
dr hab. Joanna Gołębiewska
Wykład sponsorowany firmy Novartis
17:15–17:35
Nowotwory przedniego odcinka – rozpoznanie i postępowanie
prof. Bożena Romanowska-Dixon, lek. Barbara Jakubowska
17:35–17:45
Dyskusja


7
grudnia
sobota
Sala 1
9:00–10:45
SESJA V
JASKRA DLA LEKARZA PRAKTYKA
przewodniczący sesji: prof. Bożena Romanowska-Dixon, prof. Dariusz Kęcik, dr Barbara Terelak-Borys
9:00–9:15
Kiedy operować zaćmę współistniejącą z PEX i jaskrą
dr Dorota Kopacz
9:15–9:30
Czy ORA zastąpi inne przyrządy do mierzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego
dr Barbara Terelak-Borys, prof. Iwona Grabska-Liberek
9:30–9:45
Jak czytać OCT jaskrowe
dr Barbara Polaczek-Krupa, dr Barbara Terelak-Borys, prof. dr hab. Iwona Grabska-Liberek
9:45–10:00
Prostaglandyny "plus" – innowacyjne podejście do tradycyjnego leczenia preparatami łączonymi
dr Adrian Smędowski
10:00–10:20
Nowotwory powierzchni oka – postępowanie
prof. Bożena Romanowska-Dixon, lek. Barbara Jakubowska
10:20–10:35
Dobrze znana terapia pacjentów chorych na jaskrę w nowoczesnej odsłonie
dr Anna Zaleska-Żmijewska
Wykład sponsorowany firmy Bausch Health
10:35–10:45
Dyskusja
10:45–11:05
Przerwa
11:05–13:00
SESJA VI
SESJA INTERDYSCYPLINARNA
przewodniczący sesji: dr hab. Jakub Dobruch, dr hab. Anna Korzon-Burakowska, prof. Iwona Grabska-Liberek
11:05–11:20
Manifestacje chorób dermatologicznych w okolicy oka
lek. Klaudia Dopytalska, prof. Irena Walecka
11:20–11:35
Przygotowanie pacjenta z cukrzycą do operacji okulistycznych
dr hab. Anna Korzon-Burakowska
11:35–11:50
Urologia i okulistyka – podobne problemy i wspólne wyzwania
dr hab. Jakub Dobruch
11:50–12:05
Złamanie, guz, dekompresja – oczodół z perspektywy chirurga szczękowo-twarzowego
dr Zygmunt Stopa, prof. Hubert Wanyura
12:05–12:20
Zespół suchego oka u kobiet w okresie okołomenopauzalnym
prof. Iwona Grabska-Liberek, lek. Ewelina Czapka
Wykład sponsorowany firmy Thea
12:20–12:35
Zamknięcie otworu plamki żółtej w technologią ACP
prof. Jarosław Bayborodov, dr Ludmiła Popowska
12:35–12:50
Efekty zastosowania sulodeksydu w grupie pacjentów z retinopatią cukrzycową nieproliferacyjną – retrospektywna analiza wyników 12-miesięcznej obserwacji
lek. Urszula Stachowska, lek. Aleksandra Opala, prof. Iwona Grabska-Liberek
12:50–13:00
Dyskusja
13:00–13:15
Przerwa
13:15–14:45
SESJA VII
SESJA INTERAKTYWNA
POSTĘPOWANIE W TRUDNYCH PRZYPADKACH OKULISTYCZNYCH
moderator: lek. Urszula Stachowska
14:45
Lunch


© 2019 Termedia