PODSUMOWANIE ROKU 2022 W REUMATOLOGII

 

ONLINE, 15.02.2023

PROGRAM

15
lutego
Środa
18:00
Powitanie uczestników
prof. dr hab. n.med. Brygida Kwiatkowska, dr hab. n. med. prof. KAAFM Bogdan Batko
18:00 - 18:15
Aktualizacja rekomendacji leczenia RZS (EULAR 2022)
dr hab. n. med. prof. KAAFM Bogdan Batko
18:15 - 18:30
Zalecenia EULAR/ASAS dotyczące leczenia spondyloartropatii osiowych (axSpA) 2022
dr hab. n. med. prof. KAAFM Bogdan Batko
18:30 - 18:45
Rekomendacje EULAR odnośnie skriningu i profilaktyki wystąpienia zakażeń przewlekłych i oportunistycznych w chorobach reumatycznych 2022
prof. dr hab. n.med. Brygida Kwiatkowska
18:45 - 19:00
Metotreksat w leczeniu zapalnych chorób reumatycznych - dane z badań kontrolowanych i rzeczywistej praktyki klinicznej 2022
prof. dr hab. n.med. Brygida Kwiatkowska
19:00 - 19:15
Innowacyjne terapie chorób reumatycznych w świetle najnowszych doniesień
prof. dr hab. n.med. Brygida Kwiatkowska
19:15 - 19:30
Zmiany w programach lekowych w roku 2022
dr hab. n. med. prof. KAAFM Bogdan Batko
19:30 - 19:45
Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników