PODSUMOWANIE ROKU W GASTROENTEROLOGII


KIEROWNICTWO NAUKOWE:
PROF. DR HAB. GRAŻYNA RYDZEWSKA
PROF. DR HAB. BARBARA SKRZYDŁO-RADOMAŃSKA
PROF. DR HAB. HALINA CICHOŻ-LACH

© 2021 Termedia

KIEROWNICTWO NAUKOWE

Grażyna Rydzewska prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
Barbara Skrzydło-Radomańska prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska
Halina Cichoż-Lach prof. dr hab. n. med. Halina Cichoż-Lach

PARTNERZY

© Copyright 2020 by Termedia. Wszelkie prawa zastrzeżone