PSYCHIATRIA W DOBIE COVID-19 W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH – CZĘŚĆ II

PSYCHIATRIA W DOBIE COVID-19 W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH – CZĘŚĆ II

KIEROWNICTWO NAUKOWE:
DR N. MED. SŁAWOMIR MURAWIEC
DR N. MED. PIOTR WIERZBIŃSKI

21 KWIETNIA 2020, GODZINA 20:00
KIEROWNICTWO NAUKOWE:
DR N. MED. SŁAWOMIR MURAWIEC
DR N. MED. PIOTR WIERZBIŃSKI

21 KWIETNIA 2020, GODZINA 20:00

© 2020 Termedia