PRIORITIES AND CHALLENGES IN POLISH AND EUROPEAN DRUG POLICY

 

ONLINE
, 17.05.2021 - 18.05.2021

PROGRAM

 
17
maja
INTERNATIONAL DAY
KONFERENCJA BĘDZIE TŁUMACZONA NA JĘZYK POLSKI
09:00 - 10:40
OPENING SESSION:
PHARMACEUTICAL NET PRICE TRANSPARENCY ACROSS EUROPEAN MARKETS: INSIGHTS FROM A MULTI-AGENT SIMULATION MODEL
Walter Van Dyck
prof. Walter Van Dyck
Vlerick Business School, Belgium
 
CHALLENGES OF ACCESS TO HEALTHCARE IN POST-COVID WORLD
Herb Riband
  Herb Riband
Value-Based Healthcare Consultant, Switzerland
 
EUROPEAN PHARMACEUTICAL MARKET(S) IN POST-COVID WORLD
Sarah Rickwood
  Sarah Rickwood
Vice President, Thought Leadership and Marketing at IQVIA. United Kingdom
 
10:40 - 11:00
PHARMACEUTICAL STRATEGY FOR EUROPE
Andrzej Ryś
  Andrzej Ryś
Director for Health Systems, Medical Products and Innovation, DG Health and Food Safety, European Commission, Belgium
 
11:00 - 12:30
ACCESS TO MEDICINES IN THE EUROPEAN UNION
MODERATOR:
Marcin Czech
prof. Marcin Czech
Professor. President of Poland Chapter of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR)
 
PANELISTS:
PhD Sarah Garner, World Health Organization, Denmark
prof. Zoltán Kaló, Semmelweis University, Hungary
Francis Arickx, National Institute For Health And Disability Insurance (RIZIV INAMI), Belgium
12:30 - 13:00
INTERVIEW
Gabriele Grom, Head of Central European Task Force of EFPIA, Belgium
Mid-Europe Public Policy Lead, MSD
13:00 - 14:00
“EVERY DAY COUNTS” – BARRIERS IN ACCESS TO INNOVATIVE MEDICINES IN ONCOLOGY (BASED ON THE EFPIA REPORT)
MODERATOR:
Krzysztof Łanda
  Krzysztof Łanda
President of the Health Commission at Business Centre Club, President at MedInvest Scanner. Poland
 
14:00 - 14:30
LECTURE: THE ROAD TO PARTNERSHIP BETWEEN THE PRIVATE AND PUBLIC SECTORS IN DRUG POLICY
Nienke Feenstra, Infarma, Poland
15:00 - 16:00
THE COMPLEMENTARY HEALTH INSURANCE IN POLAND AND OTHER CEE COUNTRIES – SIMPLY BETTER ACCESS TO INNOVATIONS OR GAME CHANGER IN DRUG POLICY?
MODERATOR:
Przewodniczący
Krzysztof Łanda
  Krzysztof Łanda
President of the Health Commission at Business Centre Club, President at MedInvest Scanner. Poland
 
PANELISTS:
Florian Boecker, SiriusPoint, Switzerland
Wojciech Dziezyc, Meritum L.A., Laven L.A., Poland
Paul Vermeulen, MediGuide International, USA
16:00 - 17:00
HOW TO ANALYSE PANDEMIC HEALTH DEBT – GLOBAL VS LOCAL PERSPECTIVE


18
maja
DZIEŃ POLSKI
08:30 - 09:00
WYKŁAD INAUGURACYJNY DNIA POLSKIEGO (LIVE)
POLSKA POLITYKA LEKOWA TU I TERAZ. PRIORYTETY I WYZWANIA
prof. dr hab. n. med. Marcin Czech - prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
09:10 - 10:10
A GDYBY TAK ZMIENIĆ PERSPEKTYWĘ? IDEALNA PROCEDURA REFUNDACYJNA POZWALAJĄCA NA LECZENIE ZGODNE Z WYTYCZNYMI MEDYCZNYMI – OCZAMI PACJENTÓW I LEKARZY (LIVE)
Moderator: Bartosz Kwiatek
Zaproszeni:
Michał Bichta – wiceprezes zarządu Infarmy, dyrektor generalny Novartis Poland
prof. dr hab. med. Piotr Czauderna - kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed)
Dorota Korycińska - prezes Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej
prof. dr hab. n​. med. Adam Maciejczyk – prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii
Bolesław Piecha – lekarz, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
dr hab. med. Rodryg Ramlau - kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Członek zarządu Polskiej Grupy Raka Płuca
prof. dr hab. n​. med. Konrad Rejdak – prezes elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Łukasz Szmulski – dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia
Malina Wieczorek – prezes Fundacji SM - walcz o siebie
Monika Zamarlik – prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę
10:20 - 11:20
PROFILAKTYKA CMV: CZAS WYRÓWNAĆ SZANSE PACJENTÓW PO ALLOGENICZNYM  PRZESZCZEPIENIU SZPIKU (ALLO-HSCT) (LIVE)
Moderator: Bartosz Kwiatek
Zaproszeni:
Marzanna Bieńkowska – zastępca dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz opiekun Rady Organizacji Pacjentów przy RPP
prof. dr hab. n. med. Anna Czyż - prezes Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku. Przewodnicząca Sekcji Transplantacji Komórek Krwiotwórczych Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych
prof. dr hab. n​. med. Lidia Gil – przewodnicząca Sekcji Zakażeń Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych. Kierownik Kliniki Hematologii I Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
prof. dr hab. n​. med. Krzysztof Kałwak – Zarząd Polskiej Federacji Ośrodków Transplantacji Szpiku. Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Przylądek Nadziei Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
Katarzyna Lisowska – Hematoonkologiczni - Stowarzyszenie chorych na nowotwory krwi i ich bliskich 
Łukasz Szmulski – dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia
11:30 - 12:30
ZDROWIE KOBIETY – DIAGNOSTYKA i DOSTĘP DO LECZENIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH (LIVE)
Moderator: Krzysztof Jakubiak
Zaproszeni:
prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński − konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej
prof. dr hab. n​. med. Paweł Blecharz – kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie
Szymon Chrostowski – prezes zarządu fundacji Wygrajmy Zdrowie
prof. dr hab. n​. med. Włodzimierz Sawicki – prezes elekt Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. Mazowiecki Szpital Bródnowski
prof. dr hab. n​. med. Adam Maciejczyk – prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Dyrektor naczelny Dolnośląskiego Centrum Onkologii
prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski – kierownik Poradni Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy
Łukasz Szmulski – dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia
dr Magdalena Władysiuk - lekarz, prezes zarządu HTA Consulting
12:40 - 13:40
OSZCZĘDNOŚCI DLA SYSTEMU. LECZENIE SZPITALNE DO AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ (AOS) (LIVE)
Moderator: Bartosz Kwiatek
Zaproszeni:
Grzegorz Baczewski − członek Rady Fundacji Centrum Walki z Alergią
Michał Dzięgielewski − dyrektor Departamentu Lecznictwa Ministerstwa Zdrowia
prof. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal − prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos − kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, lekarz kierujący Oddziałem Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli
Krzysztof Łanda - Medinvest Scanner
Bernard Waśko − zastępca prezesa NFZ ds. medycznych
13:50 - 14:50
W KIERUNKU NARODOWEGO PROGRAMU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO HPV W 2021 (LIVE)
Moderator: Bartosz Kwiatek
Zaproszeni:
Marzanna Bieńkowska – zastępca dyrektora Departamentu Dialogu Społecznego i Komunikacji Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz opiekun Rady Organizacji Pacjentów przy RPP
prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński − konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska − konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii
Joanna Konarzewska-Król − Fundacja Onkologiczna Nadzieja
Maciej Miłkowski − wiceminister zdrowia
prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas − konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego
15:00 - 16:00
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA. WALKA Z CZASEM, NIE MOŻEMY JEJ PRZEGRAĆ. PILNE ROZWIĄZANIA DLA WYZWAŃ SYSTEMOWYCH I FINANSOWYCH (LIVE)
Moderator: Bartosz Kwiatek
Zaproszeni:
prof. dr hab. n. med. Marcin Czech − prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego
dr Marta Kałużna-Oleksy − prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca. Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak − konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii
Maciej Miłkowski − wiceminister zdrowia
Agnieszka Wołczenko − prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”
16:10 - 17:20
WYZWANIA W POLITYCE LEKOWEJ W OBSZARZE CHORÓB RZADKICH (LIVE)
Moderator: Bartosz Kwiatek
Zaproszeni:
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus − prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Kierownik Oddziału Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
dr n. med. Aleksandra Kucharczyk – Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny Centralny Szpital Kliniczny MON
Katarzyna Lisowska Hematoonkologiczni - Stowarzyszenie chorych na nowotwory krwi i ich bliskich 
prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska − Zakład Transfuzjologii Instytut Hematologii i Transfuzjologii, członek Krajowej Rady do spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Waldemar Majek − prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą
Maciej Miłkowski − wiceminister zdrowia
prof. dr hab. n. med. Dorota Sands − kierownik Zakładu Mukowiscydozy Instytutu Matki i Dziecka. Kierownik Centrum Leczenia Mukowiscydozy w SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym
17:20 - 18:20
PRIORYTETY W POLITYCE LEKOWEJ W OBSZARZE ONKOHEMATOLOGII i ONKOLOGII (LIVE)
Moderator: Bartosz Kwiatek
Zaproszeni:
Maciej Miłkowski − wiceminister zdrowia
prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos - kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik Oddziału Hematologicznego Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli
prof dr. hab. med. Dominik Dytfeld - prezes Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego. Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus − prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Kierownik Oddziału Chorób Układu Chłonnego Kliniki Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Łukasz Rokicki - Fundacja Carita
doc Jakub Kucharz - Klinika Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytutu Badawczego w Warszawie
Elżbieta Kozik - Polskie Amazonki Ruch Społeczny

KONTAKT W SPRAWACH MERYTORYCZNYCH:
Termedia Sp. z o.o.
Oddział Warszawa
Pl. Trzech Krzyży 10/14,
00-507 Warszawa,
Biurowiec Ethos I piętro

tel. kom. + 48 501 419 806 Małgorzata Solarczyk
tel. kom. + 48 502 107 464 Agnieszka Starewicz-Jaworska
tel. kom. + 48 509 562 702 Anna Motyczyńska
e-mail: km@termedia.pl