PRIORYTETY W OCHRONIE ZDROWIA 2019

 

WARSZAWA, 10.01.2019

PRIORYTETY W OCHRONIE ZDROWIA 2019

 

WARSZAWA, 10.01.2019

PROGRAM RAMOWY
pozostali paneliści w trakcie potwierdzania
 
10
stycznia
Czwartek
9:00–10:00
„Wyzwania dla systemu na 2019 rok - debata „Wspólnie dla Zdrowia”
Moderator: Janusz Michalak, redaktor naczelny „Menedżera Zdrowia”, prezes wydawnictwa Termedia

Paneliści:
- Piotr Czauderna, członek Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, koordynator Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP,
- Małgorzata Gałązka-Sobotka, członek Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego i dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia,
- Grzegorz Gielerak, członek Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego
- Tomasz Hryniewiecki, członek Prezydium Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, dyrektor Instytutu Kardiologii w Aninie,
- Stanisław Maćkowiak, członek Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, prezes Federacji Pacjentów Polskich,
- Anna Rulkiewicz, członek Rady Społecznej „Wspólnie dla Zdrowia”, wiceprezydent Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, prezes Grupy Lux-Med
- Łukasz Szumowski, minister zdrowia

Ogólne założenia debaty „Wspólnie dla zdrowia”
- Własność, zarządzanie, odpowiedzialność – wnioski z trzeciej konferencji „Wspólnie dla Zdrowia” ,
- Kadry w ochronie zdrowia: wyzwania i rozwój – zapowiedź najważniejszych tematów IV konferencji „Wspólnie dla Zdrowia”
10:05–11:05
Lekowy kompromis - oczekiwania pacjentów, środowiska medycznego, przemysłu i możliwości finansowe państwa
Moderator: Michał Pilkiewicz z IQVIA

Paneliści:
- Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalna Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA
- Marcin Czech, wiceminister zdrowia
- Dominik Dytfeld, Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego
- Anna Kowalczuk, dyrektor Narodowego Instytutu Leków
- Marek Macyszyn, dyrektor generalny na Polskę i Czechy, VERTEX Pharmaceuticals
- Barbara Misiewicz–Jagielak, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego
- Wojciech Wiśniewski, rzecznik fundacji Alivia

Zagadnienia:
- co wynika z dokumentu "Polityka Lekowa Państwa",
- system refundacyjny w Polsce: dyskusja z udziałem decydentów, pacjentów i przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego,
- oczekiwania pacjentów, środowiska medycznego, przemysłu i możliwości finansowe państwa,
- czy stać nas na nowoczesne leki,
- czy da się zwiększyć dostęp do nowoczesnych terapii.
11:10–12:10
Współpraca lekarz, fizjoterapeuta, pacjent to podstawa nowoczesnej i efektywnej terapii, czy polski system jest gotowy na zmiany w rehabilitacji?
Moderator: Iwona Schymalla, dziennikarka

Paneliści:
- Maciej Krawczyk, prezes Krajowej Izby Fizjoterapeutów
- Zbigniew Król, wiceminister zdrowia
- Iwona Kurkowska-Jastrzębska, kierownik II Kliniki Neurologii Instytutu Psychologii i Neurologii w Warszawie
- Radosław Sierpiński, doradca ministra zdrowia, pełnomocnik do spraw utworzenia Agencji Badań Medycznych
- Adam Siger, wiceprezes Fundacji Udaru Mózgu
- Edyta Smolis-Bąk, kierownik zespołu fizjoterapeutów w Instytucie Kardiologii w Warszawie, wieloletni wykładowca akademicki Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
- Magdalena Władysiuk, prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, wiceprezes HTA Consulting, lekarz, ekspert HTA.

Zagadnienia:
- dla dobra pacjenta konieczna jest współpraca fizjoterapeuty z lekarzem. Indywidualnie zaplanowana terapia jest kluczem do sukcesu. Fizjoterapeuta planuje ją samodzielnie na podstawie diagnozy lekarskiej i badania funkcjonalnego,
- zaangażowanie pacjenta jest warunkiem do powodzenia fizjoterapii,
- koszty fizjoterapii są dużo niższe od kosztów powikłań wynikających z jej braku. Fizjoterapia stanowi swoiste zakończenie konkretnego etapu leczenia,
- podsumowanie stanu systemu opieki zdrowotnej w obszarze rehabilitacji: czy dzisiaj jest wykorzystany potencjał fizjoterapii? Postulaty na przyszłość.
12:10–12:40
Przerwa na lunch
12:40–13:40
Czy jest możliwe innowacyjne zarządzenie jednostkami ochrony zdrowia w Polsce? Panel Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia"
Moderator: Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, dyrektor naukowy Wydawnictwa Termedia

Paneliści:
- Mariusz Ignatowicz, partner w PwC, lider zespołu ds. ochrony zdrowia i sektora farmaceutycznego,
- Paweł Mańdok, prezes Agfa Healthcare Poland,
- Adam Niedzielski, wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
- Tomasz Pawlęga, dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,
- Grażyna Rubiś-Liolios, dyrektor zarządzająca Systemy Kliniczne Polska, członek zarządu GE Medical Systems Polska.

Zagadnienia:
- czy istnieją jakieś rozwiązania innowacyjne które pozwalają skutecznie zarządzać szpitalem publicznym w Polsce
- czy informatyzacja może usprawnić nadzór, analizę danych i zarządzanie szpitalem i na jakim etapie informatyzacji są szpitale publiczne w Polsce,
- jakie działania Ministerstwa Zdrowia w zakresie cyfryzacji są kompatybilne z oczekiwaniem jednostek publicznych co do optymalnego, innowacyjnego zarządzania, jakie byłyby inne oczekiwania,
- optymalna wycena świadczeń medycznych w zależności od poziomów referencyjności, a optymalne zarządzanie, rola NFZ i AOTMiT,
- innowacyjne rozwiązania terapeutyczne i diagnostyczne a optymalizacja funkcjonowania jednostek służby zdrowia w Polsce i na świecie.
13:45–14:45
Kadry – czyli jak wykształcić dobrych pracowników medycznych, skąd wziąć pieniądze na ich wypłaty i co zrobić, żeby nie wyjeżdżali?
Moderator: Krzysztof Chlebus, były wiceminister zdrowia, Gdański Uniwersytet Medyczny

Paneliści:
- Jakub Berezowski, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia,
- Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, gubernator i członek prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia,
- Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej,
- Konstanty Radziwiłł, były wiceminister zdrowia,
- Marcin Sobotka, przewodniczący Porozumienia Rezydentów,
- Rafał Staszewski, kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,

Zagadnienia:
- jak wykształcić dobrych pracowników w systemie ochrony zdrowia,
- jak zachęcić lekarzy do wyboru specjalizacji deficytowych,
- co zrobić, żeby pracownicy nie wyjeżdżali,
- skąd wziąć pieniądze na wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia.
14:50–15:50
15 miesięcy szpitali w sieci: co z tego wynika?
Moderator: Andrzej Mądrala, wiceprezydent Pracodawców RP

Paneliści:
- Janusz Boniecki, prezes Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie i wiceprezes Polskiej Federacji Szpitali,
- Dorota Gałczyńska-Zych, dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie,
- Piotr Gryza, były wiceminister zdrowia,
- Andrzej Jacyna, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,
- Maciej Miłkowski, wiceminister zdrowia,
- Beata Małecka-Libera, przewodnicząca sejmowego Zespołu Zdrowia Publicznego, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia i posłanka na Sejm RP z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Zagadnienia:
- sieć szpitali z perspektywy zarządzających szpitalami różnych poziomów referencyjności,
- wpływ wprowadzenia przepisów dotyczących sieci na sytuację finansową szpitali,
- nocna i świąteczna opieka zdrowotna i AOS w sieci szpitali.
17:00
Uroczysta gala konkursu „Sukces Roku 2018 w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny"


© 2020 Termedia